Ogólnopolska Konferencja Ewangelizacyjna "Bóg, Rodzina, Firma, Hojność"

Konferencja ewangelizacyjna z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski "Bóg, Rodzina, Firma, Hojność" to pierwsze tego typu w Polsce wydarzenie.

Konferencja odbędzie się 5 i 6 listopada w Poznaniu. Głównym organizatorem jest Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu (działająca pod duchowym przewodnictwem ks. dr Rafała Ostrowskiego).

Głównym organizatorem jest Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu (działająca pod duchowym przewodnictwem ks. dr Rafała Ostrowskiego). Współorganizatorami wydarzenia są: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res. Patronat strategiczny nad konferencją objęła Firma Krystyna Janda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Gościem specjalnym z zagranicy będzie Frank Brandenberg, Prezes Organizacji Chrześcijańskich Przedsiębiorców z Niemiec.


 Konferencja ma pięć celów:

  • umocnienie przedsiębiorców w wierze w Jezusa Chrystusa,
  • ukazanie konieczności budowania przedsiębiorstwa na wartościach chrześcijańskich,
  • integracja lokalnego środowiska katolickich przedsiębiorców,
  • inspiracja przedsiębiorczymi katolikami zza granicy,
  • zjednoczenie różnych organizacji skupiających przedsiębiorców, działających czasem w różnych obszarach, ale zjednoczonych przynależnością do Kościoła Katolickiego i pragnieniem zachowania i promowania dziedzictwa wartości znajdujących swoją tożsamość w Chrzcie Polski.

W odpowiedzi na to społeczne zapotrzebowanie, konferencja zaprasza do podjęcia rozmowy w czterech obszarach tematycznych:

Temat pierwszy - Bóg. O praktyce prymatu Boga w życiu przedsiębiorcy. Dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Uczestnikami dyskusji będą m.in.: Marek Świeży i Jan Bierówka.

Temat drugi - Rodzina dotyczyć będzie problemu więzi małżeńskich i rodzinnych wśród przedsiębiorców. To ważne zagadnienie poprowadzi małżeństwo przedsiębiorców: Lidia i Zenon Kufel z Trójmiasta.

Temat trzeci - Firma. O możliwościach praktycznego wdrożenia bożych wskazówek dotyczących działalności gospodarczej. Temat zaprezentuje Jarosław Cybulski, prezes i współwłaściciel firmy KRYSTYNA JANDA Sp. z o.o.

Temat czwarty - Hojność czasami lekceważony, przez Biblię jest ukazywany jako niezwykle istotny. Jego wagę ukażą Wojciech Nowicki, Tomasz Desko i Jerzy Mika.

Dyskusje poruszane w ramach tych tematów, pytania i odpowiedzi mają przybliżyć uczestników do wypracowania trwałych rozwiązań systemowych ważnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Więcej na stronie dedykowanej konferencji:  www.brfh.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama