"Ukaż mi Panie swą Twarz!"

Zapraszamy na weekendowe rekolekcje w kapucyńskim centrum duchowości Honoratianum w Zakroczymiu.


Czy moja wizja Boga jest choć trochę prawdziwa? 

Czy Bóg w którego wierzę, albo o którym usłyszałem od bliskich i wychowawców jest tym samym Bogiem, o którym mówił Jezus? 

Dlaczego pierwsi chrześcijanie czuli się ludźmi wolnymi dzięki wierze, a my często czujemy się zniewoleni i udręczenia przez naszą religijność? 

To pytania inspirujące naszą sesję, która będzie próbą pochylenia się nad ważnym tematem przepracowania sobie swoich własnych wyobrażeń o Bogu i związanej z nim swej religijności. Mimo, że Bóg pragnie objawiać się człowiekowi, my nosimy w sercach Jego fałszywe obrazy, ukształtowane przez nasze relacje z rodzicami, autorytetami czy przez różne doświadczenia życiowe. Oczyszczanie tych „demonicznych” obrazów i poszukiwanie Boga prawdziwego jest ważną częścią prawdziwego nawrócenia. Podczas sesji zostaną zaprezentowane następujące konferencje: 

„Obronić prawdziwy obraz Boga – misja Izraela pośród pogańskiego świata”

„Duchowość bez lęku”

„Fałszywe obrazy Boga a nasza religijność”

„Jezus i Ojciec w Ewangelii wg św. Mateusza”

„Franciszkowa droga do Ojca”

„Modlitwa Jezusowa”

„Nosić Słowo w pamięci – kontemplacja życia od strony wolności”

Rekolekcje prowadzą bracia kapucyni: Michał Deja, Łukasz Woźniak i Piotr Wardawy .

Termin: 10-12.03

Koszt udziału: 140 zł

Zapisy drogą mailową: honoratianum@gmail.com

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

kapucyni.pl

Duszpasterstwo Powołań

Centrum Duchowości Honoratianum

« 1 »

reklama

reklama

reklama