Spotkanie dla osób opiekujących się chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi

Caritas Polska zaprasza na spotkanie wspierające opiekunów. Celem spotkania (25.02) jest pomoc w wypełnianiu codziennych zadań – a eksperci służyć będą pomocą duchową, psychologiczną, socjalną, opiekuńczą i doradczą.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2017 r., w Centrum Okopowa przy ulicy Okopowej 55 w Warszawie.

Zaproszeni prelegenci:

Dr Barbara Kołakowska:

 • Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Specjalista Medycyny Paliatywnej,
 • Pracownik Caritas Archidiecezji Warszawskiej od 2004 roku,
 • Były Konsultant Wojewódzki z zakresu Medycyny Paliatywnej na terenie Mazowsza,
 • Obecnie Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego w Błoniu.


 Artur Kultys, psycholog:

 • Dyplomowany psychoonkolog, psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta, coach kryzysowy,
 • Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – Psychologię (studia magisterskie), Uniwersytet Jagielloński – Psychoonkologię w praktyce klinicznej (studia podyplomowe), Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologię kryzysu i interwencji kryzysowej (studia podyplomowe),
 • Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR,
 • Aktualnie pracuje, jako psychoonkolog w Domowym Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej, zapewniając swoim podopiecznym i ich rodzinom wsparcie psychologiczne.


Marta Zdanowska-Piorunek, fizjoterapeuta:

 • Od 2002 r. pracuje jako rehabilitantka. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe następnie studia licencjackie i studia magisterskie w tym kierunku,
 • Od 2011 r. roku pracuje w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, gdzie opiekuję się pacjentami na oddziałach szpitalnych. Zajmowała się chorymi na oddziale intensywnej terapii,
 • Jej działania polegają na tym, by nie dopuścić u chorych do odleżyn, przykurczy czy obrzęków, aby nie było komplikacji ze strony innych układów,
 • Wyznaję zasadę, że rehabilitacja to nie tylko „machanie nóżką czy rączką”, to nie tylko układ mięśniowy, stawowy. Rehabilitacja ma wpływ na cały organizm, na pozostałe układy również – krążenia, oddechowy, moczowy czy pokarmowy,
 • Od 2014 roku współpracuję z Caritas. Jej rola polega na pokazaniu jak dbać o osobę chorą w domu, o jego potrzeby, tak by też dbać o siebie.


 Małgorzata Dominiak, pracownik socjalny:

 • Dyplomowany magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: pedagogika terapeutyczna) – WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Przeszła szkolenia z zakresu: przeciwdziałania w rodzinie, ograniczaniu zjawiska ubóstwa, opiekuna dziecięcego,
 • Pracowała jako pracownik socjalny w OPS-ach, DPS-ie, w Domu Dziecka.


Agata Eratowska – Popiołek, Specjalista ds. socjalnych w Caritas Polska:

 • pracuje dla Caritas od 2000 r.,
 • Serwisem internetowym www.pomagam.caritas.pl zajmuje się od początku jego powstania,
 • Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną oraz Studiów Podyplomowych w Zakresie Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień,
 • Terapeuta TSR.


 Ks. Piotr Pawlukiewicz:

 • Znany i ceniony rekolekcjonista, głosił rekolekcje w wielu miastach Polski, a także dla środowisk polonijnych w Sztokholmie, Londynie, Dortmundzie, Zurichu, Bernie, Rzymie i Budapeszcie,
 • Po ukończeniu w 1985 r. Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Otwocku,
 • Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Wykładowca homiletyki i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

PROGRAM

Plan spotkania:

14.00 – 14.40 –   Msza Święta w intencji chorych i ich opiekunów (intencje można składać 15 minut przed Mszą Św.)
14.40 – 15.20 –   Obiad
15.20 – 15.30 –   „Dlaczego się spotkaliśmy?”- dr Barbara Kołakowska
15.30 – 16.00 – „Po co nam psycholog? Po co nam grupa wsparcia?” – Artur Kultys,  psycholog
16.00 – 16.30 –  „Jak rehabilitować osobę leżącą?” – Marta Zdanowska-Piorunek, fizjoterapeuta
16.30 – 17.00 – Przerwa
17.00 – 17.30 – „Świadczenia, jakie przysługują opiekunom osób chorych i starszych” – Małgorzata Dominiak, pracownik socjalny
17.30 – 18.00 –  „Serwis pomagam.caritas.pl” – Agata Eratowska – Popiołek, specjalista ds. socjalnych w Caritas Polska
18.00 – 18.30 – „Duchowy wymiar opieki nad chorymi” – ks. Piotr Pawlukiewicz
18.30 – 19.00 – Konsultacje indywidualne z prelegentami

Organizatorka: Magdaleną Bartoszewicz, tel. 022 334 85 18 (godz. 9.00-17.00)

więcej informacji >>

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama