Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego: czasopisma o tematyce biblijnej

Wkrótce Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, wydarzenie polegające na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. 30 kwietnia podczas Mszy św. w kościołach w całej Polsce, zostaną odczytane cytaty z Listu św. Pawła do Galatów.

Dla lepszego zrozumienia biblijnego przesłania można sięgnąć po pomoc w postaci czasopism biblijnych takich jak: "Oremus", "Biblia krok po kroku" czy "Msza Święta".

Jednym z pism pozwalających na pogłębienie wiedzy o Biblii jest miesięcznik "Oremus", ukazujący się od 1995 r. Zawiera on teksty liturgii Mszy św. na każdy dzień, daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii, a dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom, słowo Boże staje się bliższe i bardziej zrozumiałe. W czasopiśmie można znaleźć medytacje na niedziele i inne uroczystości, tekst modlitwy powszechnej, propozycje śpiewów, artykuły nt. liturgii oraz informacje o nowościach wydawniczych.

„Biblia – krok po kroku” to miesięcznik katolicki, który w przystępny sposób wprowadza czytelnika w świat Pisma Świętego. Każdy numer przybliża inny ważny aspekt Słowa Bożego i w prostym do zrozumienia komentarzu tłumaczy wszelkie meandry i zawiłości etycznej oraz religijnej prawdy płynącej ze studiowania Biblii.

Czasopismo pozwala poznać zagadnienia dotyczące wiary katolickiej i zbliżyć się do wyznawanych przez nią ideałów. Miesięcznik oferuje piękną oprawę i merytoryczną treść przygotowaną przez znawców tematu. Jak zapewniają autorzy, z tym czasopismem każdy czytelnik dowie się jak rozumieć i interpretować wiele ważnych słów pochodzących z Pisma Świętego.

Kolejną propozycją jest miesięcznik biblijno-teologiczny "Msza Święta". Periodyk ten podzielony jest na działy: teologiczny, niedzielne czytania z rozważaniem, działa sztuki sakralnej, rubryka dla ministrantów, organistów i katechetów. Pismo koncentruje się na teologii Ofiary Eucharystycznej. Bezpośrednio do duszpasterzy miesięcznik adresuje specjalny dodatek homiletyczny, który zawiera przykładowe kazania dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci na każdą niedzielę oraz uroczystości, a także propozycje śpiewów mszalnych.

Jak podkreślają autorzy, „Msza Święta” stara się wspomagać świadomy i żywy udział w bogactwie liturgii oraz w życiu sakramentalnym Kościoła, "pragnie pogłębiać religijność i życie duchowe, zawsze wskazując, że najważniejsza w życiu chrześcijanina jest Eucharystia".

Pierwszy numer „Mszy Świętej”, z podtytułem: miesięcznik liturgiczny, ukazał się w marcu 1936 r. Redagowanie pisma od samego początku wziął na siebie sam ks. Ignacy Posadzy - współzałożyciel i długoletni przełożony Towarzystwa Chrystusowego oraz założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

Inną propozycją jest dwumiesięcznik chrześcijański "Sztandar Biblijny", który ukazuje się w trzech językach: po angielsku, po francusku i po polsku. Polska wersja czasopisma powstała w 1983 r.

Czasopismo jest w całości poświęcone omawianiu tematyki biblijnej oraz różnych aspektów codziennego życia chrześcijańskiego. Porusza tematy związane z ewangelizacją, wychowaniem i życiem społecznym. Podejmowane tematy są konfrontowane z treścią Pisma Świętego. "Sztandar Biblijny" w przystępny sposób przedstawia różne zagadnienia związane z Bożym planem wobec ludzkości.

W 2002 r. powstał półrocznik biblijno-teologiczny „Verbum Vitae”, wydawany przez Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” w Kielcach, a od 2010 r. przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Założycielem pisma jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL).

Pismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament, Nowy Testament, Ojcowie i życie Kościoła. Zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej tradycji Kościoła.

Tematyka periodyku obejmuje zakres biblistyki, patrologii, dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i katechetyki. „Verbum Vitae” jest adresowane głównie do biblistów i osób badających związki teologii z Pismem Świętym.

ar / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao