Reformacja przemyślana na nowo - w sobotę sympozjum na PWTW

„Reformacja przemyślana na nowo” to tytuł sympozjum naukowego, jakie w najbliższą sobotę 13 maja odbędzie się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Nawiązuje ono do przypadającej w tym roku 500. rocznicy Reformacji.

Ważnym głosem podczas sympozjum będzie wykład historyka bp. dr. hab. Grzegorza Rysia pt. „Reforma – Reformacja – Kontrreformacja. 500 lat temu i dziś”. Problematykę związaną ze Wspólną deklaracją w sprawie nauki o usprawiedliwieniu – podpisaną w 1999 r. przez Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan przedstawi ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ z PWT Collegium Bobolanum.

W programie sesji przewidziano także referat eksperta teologii ekumenicznej ks. dr. hab. Rajmunda Porady z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz dyskusję panelową pt. „Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła”. Wezmą w niej udział ks. dr Dariusz Chwastek – proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, pastor Andrzej Siciński z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ks. dr Henryk Małecki z PWTW a zarazem proboszcz warszawskiej parafii św. Tomasza Apostoła oraz ks. dr hab. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego. Debatę poprowadzi red. Marek Zając.

Sympozjum odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 (wejście B) Rozpocznie się o godz. 10.15. Poprzedzi je Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego kard. Kazimierza Nycza o godz. 9.00 w pobliskim kościele pokamedulskim bł. ks. Edwarda Detkensa na Bielanach.

Program sympozjum znajduje się TUTAJ

źródło: ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama