„Liturgia i nowa ewangelizacja” – sympozjum KUL

W dniach 8-9 czerwca 2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli Centrum Transferu Wiedzy przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie odbędzie się sympozjum pt. „Liturgia i nowa ewangelizacja”.

Organizatorami sympozjum są Instytut Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Instytut dla Życia Kościoła i Wydział Teologii Uniwersytetu Notre Dame w USA.

Głównym celem sympozjum jest spotkanie środowisk liturgistów oraz osób zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji, aby dokonać namysłu nad ewangelizacyjnym wymiarem liturgii i liturgicznym wymiarem nowej ewangelizacji. Ma on doprowadzić do sformułowania praktycznych wskazówek co do kształtu i ducha celebracji liturgicznych w przestrzeniach nowej ewangelizacji. Główną metodą sympozjum będzie dyskusja nad szczegółowymi zagadnieniami poprzedzona wzajemnym wysłuchaniem prezentowanych stanowisk.

Wśród prelegentów głos zabiorą m.in.: bp Grzegorz Ryś (Kraków); Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, ks. Krzysztof Marcjanowcz (Rzym); Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji,  Timothy P. O’Malley (USA); Dyrektor Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), Dawid W. Fagerberg (USA); Pracownik Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), ks. Krzysztof Porosło (Pampeluna-Kraków); Pomysłodawca rekolekcji liturgicznych „Mysteriumfascinans” oraz redaktor portalu baptysterium.pl,  ks. Bogusław Migut (Lublin); Dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL.

Sympozjum będzie transmitowane przez Radio Profeto.pl

Sympozjum „Liturgia i nowa ewangelizacja”

Zespół KEP d/s nowej ewangelizacji

Radio Profeto

baptysterium.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama