Radom: Diecezjalne Forum Młodych przygotowaniem do Synodu Biskupów

Targi Wspólnot w centrum Radomia, koncert Siewców Lednicy oraz Apel Młodych, połączony z koncertem "Nieziemskie Granie" - to wszystko odbędzie się w ramach wrześniowego Forum Młodych.

W zamyśle organizatorów, Diecezjalne Forum Młodzieży będzie duchowym przygotowaniem do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży. Zapisy ruszyły 16 czerwca.

Biskup radomski Henryk Tomasik zwrócił uwagę, że celem Forum będzie spotkanie młodych z całej diecezji i wymiana doświadczeń, które mogą przyczynić się do większego zaangażowania młodych w ich parafiach.

- Wszyscy jeszcze jesteśmy pod wrażeniem entuzjazmu młodych ludzi podczas Światowych Dni Młodzieży. Niezapomniane chwile, spotkania, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim wielkie świadectwo wiary. Nie da się tego zapomnieć i nie chcemy o tym zapomnieć. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim: duszpasterzom, samorządom, instytucjom, wolontariuszom, rodzinom i wszystkim ludziom dobrej woli za to wielkie dobro, które dokonało się w czasie Dni w Diecezji - mówi biskup.

Dlatego też Kościół radomski chce kontynuować dalej troskę o młodych i wraz z nimi zastanowić się nad właściwym kształtem duszpasterstwa młodzieży w diecezji. - Dlatego wraz z duszpasterzami młodych i z samą młodzieżą zdecydowano o zwołaniu Diecezjalnego Forum Młodzieży, które odbędzie się w dniach 15-16 września tego roku.

- Forum nie jest czasem przechwalania się i licytacji, która wspólnota jest lepsza. Jego celem jest pokazanie bogactwa aktywności w Kościele - mówi ks. Mariusz Wilk, duszpasterz młodzieży.

Forum poprowadzą razem przedstawiciele wszystkich ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych w diecezji. Na Forum zaproszono delegatów - 2 osoby - z każdej parafii w diecezji radomskiej. - Wiek nie ma tu dużego znaczenia, choć warto zwrócić uwagę, by delegatami były osoby, które rzeczywiście na co dzień mieszkają na terenie parafii i są realnym wsparciem dla pracujących w niej księży - powiedział ks. Wilk.

Sobotnie spotkania obejmą prezentacje parafii: konkretne zaangażowanie młodzieży, warsztaty z aktywności młodzieży, targi wspólnot na ul. Żeromskiego, koncert Siewców Lednicy, a wszystko zakończy się Apelem Młodych i koncertem "Nieziemskie Granie".

- Zachęcam wszystkich do troski o młode pokolenie. Postarajmy się, aby pokazać młodemu człowiekowi piękno wiary w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i prawdziwego Przyjaciela człowieka - apeluje bp Tomasik. - Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszego dobrego przygotowania się do Forum oraz jego owoców. Niech modlitwa w intencji Forum, którą załączamy, będzie w tym czasie naszego przygotowania szczególnie odmawiana wraz z młodymi w naszych parafiach i wspólnotach młodych gromadzących się wokół krzyża, by uwrażliwić serca wszystkich na szukanie młodych ludzi - dodał bp Tomasik.

Forum poprowadzą przedstawiciele wszystkich ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych w diecezji: Stowarzyszenie "Arka", FSE, ZHP, ZHR, Wspólnota św. Dobrego Łotra, Wspólnota Chrystusa Zmartywchwstałego "Galilea", Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, Ruch Światło-Życie, Ministranci, Duszpasterstwo Akademickie, Pedagodzy ulicy, KSM, Neokatechumenat i wolontariusze ŚDM.

rm / Radom

« 1 »

reklama

reklama

reklama