Łagiewniki: Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 1 do 5 października br. odbywać się będą Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia. Towarzyszyć będą one obchodom przypadającej 5 października 80. rocznicy śmierci św. Siostry Faustyny.

rzybędzie ponad 200 uczestników – członków i wolontariuszy „Faustinum” a także innych osób zainteresowanych duchowością miłosierdzia. Jako temat przewodni wybrano słowa: „Pokochałem cię wieczną miłością”. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

-Celem tego spotkania jest pogłębienie naszej osobistej relacji z Bogiem oraz wzajemnych więzi we wspólnocie „Faustinum”. Dni będą miały charakter modlitewno-formacyjny. W ich trakcie chcemy na nowo odkrywać wieczną miłość Boga do nas, otwierać się na nią i jej doświadczać. Służyć temu będzie wspólna modlitwa, konferencje biblijne oraz konferencje z duchowości św. s. Faustyny, a także spotkania we wspólnocie - podkreśla s. Miriam Janiec ZMBM, przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”.

W 1995 roku kard. Franciszek Macharski na prośbę przełożonej generalnej m. Pauliny Słomki powołał Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” aby umożliwić kapłanom, osobom konsekrowanym i świeckim włączenie się w misję s. Faustyny. Stowarzyszenie wyrasta z jej charyzmatu, duchowości i działalności apostolskiej. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 18 tys. członków z blisko 90 krajów świata.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama