reklama

Męskie Oblężenie Wiecznego Miasta

W dniach 3-7 listopada w Rzymie, w Basilica di San Giuseppe al Trionfale, odbędzie się pierwsze w historii męskie spotkanie. Głównym mówcą na wieczornych konferencjach będzie o. Raniero Cantalamessa.

Spotkanie zgromadzi różne męskie środowiska z całego świata. Obok Mężczyzn Świętego Józefa będą tam: National Fellowship of Catholic Men (USA), Men of St Joseph International (USA, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowenia, Anglia, Norwegia...), The Kings Men (USA), the 4-th Musketer (Holandia), Kings Men (Holandia) i inne nie znane nam jeszcze męskie środowiska.

Męskie Oblężenie Wiecznego Miasta poprowadzi o. Raniero Cantalamessa - kaznodzieja papieski. To jeden z najbardziej rozpoznawanych rekolekcjonistów na świecie.

Tematyka i mówca

Głównym mówcą na wieczornych konferencjach będzie Ojciec Raniero Cantalamessa.

"Myśląc o męskich rekolekcjach w Rzymie w Listopadzie 2018 mam na myśli cztery tematy wynikające z faktu, że spotykamy się w zaraz po święcie Wszystkich Świętych upamiętniającym zmarłych, a także fakt, że odbywamy je w Rzymie – w Sercu Kościoła.

- Powszechne powołanie do świętości całego ludu Bożego (w świetle Adhortacji papieża Franciszka o świętości),

- Świętość w małżeństwie,

- Jak Kochać Kościół,

- Chrystus zwyciężył śmierć!

Fr. Raniero Cantalamessa"

Zapraszamy do włączenia się w to historyczne wydarzenie.

W programie znajdują się 4 wieczorne spotkania: 3, 4, 5 i 6 listopada w godzinach 16:00 - 19:30. Każde z nich zawierać będzie czas wspólnej modlitwy, konferencję o. Raniero, czas naszych świadectw i Eucharystię. Dodatkowo w niedzielę 4 listopada (święto św. Karola Boromeusza, równocześnie rocznica pierwszego Oblężenia Jasnej Góry) spotkamy się na modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem. W środę 7 listopada udamy się na Audiencję Generalną na Plac Świętego Piotra.

Dodatkowo będziemy chcieli spotkać się w polskojęzycznym środowisku w poniedziałek 5 listopada rano. We wtorek 6 listopada rano zgromadzimy się w międzynarodowym środowisku na dzieleniu w temacie "Męskość dzisiaj". W dyskusję wprowadzi nas prof. Etienne Veto z Gregoriańskiego Uniwersytetu w Rzymie. Będzie tam przestrzeń na głosy z różnych krajów (USA - Donald Turbitt, Bill Moyer, Phillip Chavez), Belgia - Jeroen Alting von Geusau, UK - Gary Stephens.

Spotkanie chcemy zakończyć sformułowaniem przesłania do Świata i Kościoła o potrzebie pracy z mężczyznami.


Zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny na stronie: rome2018.info/pl/zgloszenia-na-konferencje/

***

O. Raniero Cantalamessa, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził się 22 lipca 1934 roku w Colli del Tronto (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. W roku 1962 uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, a w 1966 doktorat z literatury klasycznej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Na tymże Uniwersytecie był profesorem zwyczajnym historii starożytnego chrześcijaństwa i dziekanem Wydziału Teologii.

W latach 1975-1981 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Po 1975 postanowił poświęcić się duszpasterstwu i kierownictwu duchowemu.

W 1979 roku zrezygnował z pracy profesorskiej na uczelni w Mediolanie, żeby całkowicie oddać się przepowiadaniu słowa Bożego. Od roku 1980, jako kaznodzieja Domu Papieskiego, głosi kazania adwentowe i wielkopostne dla papieża, kardynałów i biskupów w Watykanie. Stanowisko kaznodziei apostolskiego wprowadził papież Paweł IV (1555 r.), a papież Benedykt XIV w roku 1743 powierzył je Zakonowi Braci Mniejszych Kapucynów. O. Raniero, jako kaznodzieja papieski, otrzymał 26 kwietnia 2010 r. tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w Maceracie.

W każdą sobotę komentuje niedzielną Ewangelię w telewizji włoskiej Rai Uno.

O. Cantalamessa OFMCap prowadzi rekolekcje, dni skupienia, wygłasza konferencje w różnych miejscach na całym świecie. Znany ze swej szczególnej wrażliwości na sprawy ekumenizmu zapraszany jest także przez wspólnoty luterańskie i anglikańskie. Jego książki, przetłumaczone na kilkanaście języków, zawierają teologię żywą, wypracowaną na klęczkach podczas modlitwy i adoracji. Przeniknięte są Biblią i nauką Ojców Kościoła.

Źródło: Andrzej Lewek, Mężczyźni św. Józefa

www.rome2018.info/pl/meskie-oblezenie-wiecznego-miasta-rzymu/

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama