Warszawa: wkrótce otwarcie nowej jadłodajni braci kapucynów

Uroczyste otwarcie Domu bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy przy klasztorze kapucynów na ul. Miodowej odbędzie 19 września br. Po Mszy św. o godz. 10:30 bracia kapucyni i Fundacja Kapucyńska zapraszają na zwiedzanie nowego domu i obiad.

Uroczystego otwarcia Domu dokona br. Gwardian Kazimierz Synowczyk.

- 5 sierpnia 2018 roku Ks. Kard. Kazimierz Nycz poświęcił Dom bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy. Na uroczystość zaproszeni zostali przede wszystkim darczyńcy i przyjaciele, którzy wspierali nas duchowo i materialne w powstaniu nowej jadłodajni dla bezdomnych. Obecni byli także wszyscy, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w wybudowanie tego dzieła. 19 września 2018 roku chcemy dokonać uroczystego otwarcia Domu bł. Aniceta. Dlatego zapraszamy wszystkich braci, którzy byli zaangażowani w posługę na rzecz bezdomnych po roku 1989 i samych bezdomnych – mówi br. Gwardian Kazimierz Synowczyk.

Nowy budynek powstał ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe i stale rosnącą liczbę potrzebujących, którzy zgłaszają się do braci kapucynów. Do tej pory pomoc najbardziej potrzebującym świadczona była w krypcie kościoła przy ul. Miodowej 13. Słynne były gromadzące się codziennie w południe kolejki po zupę. Z gorącego posiłku każdego dnia korzystało od 200 do 300 osób.

Budowa rozpoczęła się w styczniu 2017 r. po wcześniejszych wieloletnich przygotowaniach i zbiórce środków na ten cel. Klasztor przeznaczył pod budowę część swojego terenu i po uzyskaniu wszelkich formalnych pozwoleń, rozpoczęto prace, które trwały nieprzerwanie do drugiej połowy lipca br. W celu wsparcia braci w budowie domu i pomocy świadczonej na rzecz osób najuboższych i bezdomnych w roku 2010 założona została Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego.

Całość budowy pochłonęła 4 mln złotych. Klasztor i fundację wsparły setki darczyńców, m.in. Fundacja Carrefour, czy firma Byś. - Dom bł. Aniceta to miejsce, w którym wyciąga się rękę do bezdomnych i potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Kapucyńskiej i klasztoru przy ul. Miodowej osoby, które znalazły się trudnej sytuacji życiowej, mogą właśnie tutaj znaleźć bezpieczną przystań, otrzymać ciepły posiłek i kompleksową pomoc. Cieszymy się, że poprzez grant Fundacji Carrefour mogliśmy dołożyć cegiełkę do tak ważnego przedsięwzięcia – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska, który obecny będzie na otwarciu Domu.

W wyniku intensywnej półtorarocznej pracy, powstał budynek o powierzchni 750 m2, którego sercem jest jadłodajnia. Dodatkowo, poza jadłodajnią i całym zapleczem techniczno-socjalnym, w nowym domu znajdują się: punkt wydawania leków i odzieży, salki spotkań indywidualnych i grupowych, biuro Fundacji Kapucyńskiej oraz biuro Towarzystwa Charytatywnego im. O. Pio. W godnych warunkach świadczona będzie pomoc doraźna, ale i długofalowa, mająca na celu pomoc w wyjściu z kryzysu bezdomności.

Obiady wydawane są w nowej jadłodajni już od 1 września. „To miejsce ma być domem, choć nie będzie tutaj noclegowni. Zależy nam, aby było ono przyjazną przystanią dla ludzi marginalizowanych” – mówi Edyta Foryś, rzecznik fundacji.

Edyta Foryś, maj / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama