Kim jesteś, o Niepokalana? - nowa książka o. Józefa Kaźmierczaka OFMConv

Nakładem Wydawnictwa Bratni Zew 6 kwietnia – w pierwszą sobotę miesiąca – ukaże się nowa książka o. Józefa Kaźmierczaka OFMConv "Kim jesteś, o Niepokalana?".

To kolejna pozycja franciszkańskiego wydawnictwa, wpisująca się w jubileusz 125-lecia urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe.

Słowa świętego Maksymiliana zawarte w tytule – Kim jesteś, o Niepokalana? – towarzyszyły mu przez całe życie, w którym nieustannie odkrywał nowe wymiary piękna Niepokalanej Matki Boga. Święty Maksymilian był nie tylko szczególnym czcicielem Maryi. On żył zachwytem nad Niepokalaną! Był w Niej autentycznie zakochany.

Kim jesteś, o Niepokalana? pomaga, w ślad za świętym Maksymilianem, zachwycić się tajemnicą i pięknem Maryi. Dotyka zagadnienia świętości Maryi, zjednoczenia z Duchem Świętym, Jej kobiecości i czystości. Oprócz rozważań mariologicznych, porusza tematykę naszej codzienności w odniesieniu do postaw Maryi, mówiąc o maryjnym aspekcie naszego istnienia czy na Jej przykładzie pokazując, że żyjemy dla Chrystusa. Przewodnikiem po wszystkich poruszanych zagadnieniach jest święty Maksymilian – najwierniejszy czciciel Niepokalanej.

Fragment książki można znaleźć tutaj >>

O autorze:
Józef Maria Kaźmierczak OFMConv
urodził się 13 II 1950 roku. Po szkole średniej wstąpił do seminarium duchownego i został kapłanem w zakonie franciszkańskim 8 XII 1977 roku. Wybrał ten zakon z powodu zainteresowania osobą św. Maksymiliana Kolbego i jego nauką maryjną. Zaciekawienie tą tematyką owocowało również później – w temacie pracy magisterskiej Koncepcja czystości według pism św. Maksymiliana Kolbego, w pracy rekolekcyjno-misyjnej, w wielu artykułach i książeczkach wydanych pod ogólnym tytułem Matka Chrystusa w idei św. Maksymiliana. Książka Kim jesteś, o Niepokalana? jest zwieńczeniem  pewnego etapu jego życiowych poszukiwań.

Książka na stronie Bratniego Zewu

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama