KUL: Konkursy o Nagrodę im. Anieli Hrabiny Potulickiej

Zbliża się koniec terminu zgłoszeń do dorocznych nagród imienia hrabiny Anieli Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

Jeszcze do 15 marca Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do trzech nagród promujących osiągnięcia z roku 2019:

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje osobom fizycznym oraz przedstawicielom instytucji z kraju i zagranicy. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność gospodarczą prowadzoną z poszanowaniem idei solidarnego humanizmu – przeznaczonej dla przedsiębiorców legitymujących się osiągnięciami w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, cechującej się troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego.

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu – dla osób fizycznych, inicjatyw społecznych oraz organizacji, które mają znaczące osiągnięcia w zakresie działalności społecznej prowadzonej bezinteresownie z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, przepojonej troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego. Wysokość nagrody wynosi 10 tys. zł, przy czym kwota ta może być przeznaczona dla laureata lub na wskazany przez niego określony cel społeczny.

Wyniki konkursów zostaną podane do 15 maja, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL - uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które w tym roku będzie obchodzone 19 czerwca.

Przyznawane od 2015 r. nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

Szczegółowe informacje dotyczące nagród znajdują się na stronie internetowej: kul.pl/konkursy,17397.html

Dział Komunikacji KUL

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama