Ręka Boga

Książka „Historia zbawienia” Emiliano Jimenez Hernandeza jest dobrą lekturą na czas kwarantanny. Bóg zawsze działa w historii. W czasie zarazy historię świata można wręcz dotknąć.

Ta książka może być pomocą formacyjną dla wielu grup i wspólnot pragnących żyć po chrześcijańsku, przewodnikiem do pracy duszpasterskiej z młodzieżą i dorosłymi. Może porządkować Czytelnikowi jego osobistą wiarę i wiedzę biblijną, w miarę potrzeby wyposażając ścieżki jego duchowych poszukiwań w niezbędne drogowskazy. Historia zbawienia to sposób działania Boga w naszym życiu; kręgosłup, wokół którego owija się nauczanie, liturgia i misyjna aktywność Kościoła.

Emiliano Jimenez Hernandez urodził się w słynnej hiszpańskiej Avila w 1941 roku. Był uczniem wybitnego znawcy teologii moralnej i eksperta soborowego Bernarda Häringa, u którego napisał doktorat w Rzymie. W 1969 roku, podczas rzymskich studiów, poznał Drogę Neokatechumenalną i związał się z tym misyjnym charyzmatem w Kościele do końca życia. Był misjonarzem w Kostaryce, Panamie i w Republice Dominikańskiej. Był też kapelanem emigrantów w Szwajcarii i w Nowym Jorku. Przez wiele lat wykładał teologię na Papieskim Fakultecie w Limie, stolicy Peru. Pozostawił po sobie wiele cennych książek o tematyce biblijnej, teologicznej i moralnej, wśród nich także „Historię zbawienia”.

Dziś właściwie nie sposób mówić o Bogu bez odwołania się do dziejów zbawienia. Wielu dzisiejszych uczniów Jezusa, opowiadając o miłości Boga, siłą rzeczy odnosi się do wydarzeń i okoliczności, dzięki którym zetknęli się ze swym Zbawicielem. Na szczęście określenie to przestaje być teologicznym sloganem, przyjmując postać niezbędnego środka wyrazu, podziwu i wdzięczności względem Boga, który wkroczył w życie człowieka, by dać się mu poznać.

Chrystus spotyka ludzi wewnątrz ich dziejów i w głębi ich osoby, tam gdzie są opanowani przez strach przed śmiercią: niemożność kochania, przebaczania, opuszczenie i samotność, poczucie braku odwagi i klęski, zniewolenia i głębokiego wyobcowania od Boga i innych ludzi. Tam nagle zaskakuje ich niewyobrażalna interwencja Boga. Chrystus wnika w martwe rejony życia, wnosząc tam swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Poprzez Ducha Świętego zaświadcza o potężnej miłości Boga, który nie pozostał obojętny na udrękę skazanego na niemoc człowieka. Spotkać Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oznacza spotkać życie potężniejsze niż śmierć, które przenika także relacje z innymi. W Jego świetle wszystko, co nas w życiu spotkało i w czym uczestniczyliśmy nabiera sensu.

O tym jest ta książka. Właśnie się ukazała. Lektura odpowiednia na czas przymusowego odcinania się od koronawirusa. W oparciu o nią można zaplanować przekaz wiary własnym dzieciom i wnukom, pracę w małych grupach, wprowadzenie do sakramentów i standardową katechezę. Chrześcijanin potrzebuje mieć przed oczami panoramę działającego w historii Boga. To krzepi serce: nie jesteśmy sami. Polecam gorąco tę książkę.

Książkę można zamówić pod adresem: 

LINK DO KSIĄŻKI

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama