Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Kard. LUIS HÉCTOR VILLALBAUr. 11 paŸdziernika 1934 r. w Buenos Aires (Argentyna). ur. 11 paŸdziernika 1934 r. w Buenos Aires (Argentyna). Po ukończeniu szkoły handlowej, w 1952 r. wstšpił do seminarium w swojej archidiecezji. Œwięcenia kapłańskie otrzymał 24 wrzeœnia 1960 r. W 1963 r. uzyskał licencjat z teologii i historii Koœcioła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Był m.in. przełożonym wyższego seminarium w Buenos Aires (1965-1969), wykładowcš na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Argentyny (1965-1975), dziekanem tego wydziału (1969-1972). W 1968 r. został dyrektorem domu formacyjnego dla kandydatów do kapłaństwa w Argentynie. 20 paŸdziernika 1984 r. został mianowany biskupem pomocniczym (tyt. Ofena) w archidiecezji Buenos Aires — sakrę przyjšł 22 grudnia tego samego roku. 16 lipca 1991 r. został ordynariuszem diecezji San Martín, a 8 lipca 1999 r. arcybiskupem metropolitš archidiecezji Tucumán; rezygnację z urzędu złożył 10 czerwca 2011 r. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczšcym Konferencji Episkopatu Argentyny.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kardynał Buenos Aires Argentyna Luis Héctor Villalba Luis Villalba San Martin Tucuman
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W