Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne

Podstawowe dane adresowe i statystyczne dotyczące diecezji Kościoła katolickiego w Polsce

Diecezje Kościoła Katolickiego w Polsce


Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne

Stan aktualny, dane statystyczne wg Informatora KEP 2016

  
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja białostocka
Kuria Metropolitalna
15-087 Białystok
ul. Kościelna 1
tel.: 85-665-24-00
fax: 85-665-24-31
e-mail: kuria@archibial.pl
(Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.30)

Stolica archidiecezji: Białystok

Archidioecesis Bialostocensis

http://www.archibial.pl/

Od 1962 r. Administratura Apostolska (Archidiecezja w Białymstoku), obejmująca terytorium Archidiecezji Wileńskiej, pozostałe w granicach Polski po II wojnie światowej. Ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 r. podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 30 V).

Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia (16 XI); św. Jerzy, męczennik (24 IV); bł. Bolesława Lament (29 I); bł. Michał Sopoćko (15 II); św. Kazimierz, królewicz (4 III).

obszar: 6 263 km2 • mieszkańców: 423 900 • katolików: 351 350 • parafii: 115 • księży diecezjalnych: 411 • księży zakonnych: 24 • braci zakonnych: 6 • sióstr zakonnych: 167 • alumnów: 42

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja bielsko-żywiecka
Kuria Diecezjalna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Żeromskiego 5-7
tel.(0-33) 81-90-600, 81-90-601
fax (0-33) 81-91-202
E-mail: Kuria@bielsko.opoka.org.pl
oraz Kuria@diecezja.bielsko.pl

Stolica diecezji: Bielsko-Biała

Dioecesis Bielscensis-Zyviecensis

http://www.diecezja.bielsko.pl

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Mikołaja Biskupa (rocznica poświęcenia: 24 IX). Konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu.

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik (14 VIII); św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik (30 V); św. Jan Kanty, prezbiter (20 X).

obszar: 3 000 km2 • mieszkańców: 760 000 • katolików: 678 000 • parafii: 210 • księży diecezjalnych: 571 • księży zakonnych: 145 • sióstr zakonnych: 475 • alumnów: 61 (w tym 13 diakonów)

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja bydgoska
Kuria Diecezjalna
ul. ks. T. Malczewskiego 1
85-104 Bydgoszcz
tel.: 0-52 366 98 00
fax: 0-52 366 98 20
Katedra: Kościół Św.Marcina i Św. Mikołaja, ul Farna 8
E-mail: rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Stolica diecezji: Bydgoszcz

Dioecesis Bydgostiensis

http://www.diecezja.bydgoszcz.pl

Ustanowiona 24 lutego 2004 r. przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca 2004 r.

Katedra św. Marcina i św. Mikołaja (rocznica poświęcenia: 31 VIII)

Matka Boska Pięknej Miłości (8 IX); bł. bp Michał Kozal (14 VI)

obszar: 5 200 km2 • mieszkańców: 622 036 • katolików: 583 088 • parafii: 140 parafii zakonnych: 9 parafii garnizonowych: 1 • księży diecezjalnych: 294 (w tym 37 emerytów) • księży zakonnych: 43 • sióstr zakonnych: 137 • alumnów: 25

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja częstochowska
Kuria Metropolitalna
42-205 Częstochowa
Al. Najśw. Maryi Panny 54
tel.(0-34) 324-10-44
fax (0-34) 365-11-82
E-mail: kuria@kuriaczestochowa.pl

Stolica archidiecezji: Częstochowa

Archidioecesis Czestochoviensis

http://www.archiczest.pl/

Ustanowiona diecezją 28 X 1925 r. bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas”. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny (rocznica poświęcenia: 29 X).

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski (3 V). Patronka metropolii częstochowskiej: Najświętsza Maryja Panna Częstochowska (26 VIII).

obszar: 6 925 km2 • mieszkańców: 813 990 • katolików: 807 180 • parafii: 311 parafii personalnych: 1 • księży diecezjalnych: 703 • księży zakonnych: 198 • sióstr zakonnych: 778 • alumnów: 48

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja drohiczyńska
Kuria Diecezjalna
17-312 Drohiczyn n/Bugiem
ul. Kościelna 10
tel.85/ 655 78 08, 655 70 01
E-mail: Kuria@drohiczyn.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Drohiczyn

Dioecesis Drohiczinensis

http://www.drohiczynska.pl/

Ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 r., podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku z części diecezji Pińskiej pozostającej po II wojnie światowej w granicach Polski. Erygowana 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Świętej Trójcy (rocznica poświęcenia: 10 I); Konkatedra Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego); św. Kazimierz, królewicz (4 III).

obszar: 8 000 km2 • mieszkańców: 255 000 • katolików: 185 000 • parafii: 98 • księży diecezjalnych: 262 • księży zakonnych: 18 • sióstr zakonnych: 117 • alumnów: 33

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja elbląska
Kuria Diecezjalna
82-300 Elbląg
ul. Św. Ducha 11
tel.(0-55) 232-73-70
fax (0-55) 232-54-09
E-mail: Kuria@elblag.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Elbląg

Dioecesis Elbingensis

http://diecezja.elblag.pl

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Mikołaja (rocznica poświęcenia: 17 V). Konkatedra św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Konkatedra św. Wojciecha w Prabutach.

św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV); bł. Dorota z Mątów Wielkich (25 VI); św. Maksymilian Maria Kolbe (14 VIII).

obszar: 9 495 km2 • mieszkańców: 450 000 • katolików: 430 000 • parafii: 157 • księży diecezjalnych: 278 • księży z innych diecezji: 14 • księży zakonnych: 82 • sióstr zakonnych: 93 • alumnów: 27

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja ełcka
Kuria Diecezjalna
19-300 Ełk
ul. Plac Katedralny 1
tel. 87/ 621 68 02
fax 87/ 621 68 03
E-mail: Kuria@diecezja.elk.pl
oraz Kuria@elk.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Ełk

Dioecesis Liccanensis

http://diecezjaelk.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Wojciecha (rocznica poświęcenia: 19 VIII). Konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach Konkatedra NMP Matki Kościoła w Gołdapi.

Patronka: Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego); św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV); św. Brunon, biskup i męczennik (12.VII)

obszar: 11 000 km2 • mieszkańców: 464 960 • katolików: 423 941 • parafii: 151 • księży diecezjalnych: 326 • księży zakonnych: 42 • sióstr zakonnych: 113 • alumnów: 30

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja gdańska
Kuria Metropolitalna
80-330 Gdańsk
Bpa Edmunda Nowickiego 1
tel.58/ 552 00 51, Fax: 58/ 552 27 75
E-mail: Kuria@diecezja.gda.pl

Archidioecesis Gedanensis

Stolica archidiecezji: Gdańsk

http://www.diecezja.gda.pl/

Utworzona przez papieża Piusa XI 24 kwietnia 1922 r. jako administratura apostolska. 30 grudnia 1925 r. erygowana jako biskupstwo podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra Świętej Trójcy w Gdańsku-Oliwie (rocznica poświęcenia: 14 VIII). Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku (Bazylika Mariacka).

św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV).

obszar: 2 500 km2 • mieszkańców: 1 024 333 • katolików: 983 760 • parafii: 198 diecezjalne + 2 ordynariatu polowego • księży diecezjalnych: 567 • księży zakonnych: 192 • sióstr zakonnych: 452 • alumnów: 57

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja gliwicka
Kuria Diecezjalna
44-101 Gliwice
ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196
tel.(0-32) 230-71-42
fax (0-32) 230-78-88
E-mail: Kuria@gliwice.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Gliwice

Dioecesis Glivicensis

http://www.kuria.gliwice.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła (rocznica poświęcenia: 16 V).

Święci Apostołowie Piotr i Paweł (29 VI); Najświętsza Maryja Panna, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (12 IX); św. Anna, Matka Najświętszej Maryi Panny (26 VII). Patron metropolii górnośląskiej: św. Jacek, prezbiter (17 VIII). Patronka Śląska: św. Jadwiga Śląska (16 X).

obszar: 2 250 km2 • mieszkańców: 677 914 • katolików: 602 091 • parafii: 156 • księży diecezjalnych: 374 • księży zakonnych: 149 • sióstr zakonnych: 180 • alumnów: 45

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja gnieźnieńska
Kuria Metropolitalna
62-200 Gniezno
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
tel.(0-61) 426-21-02, 426-21-03
fax (0-61) 426-21-05 tlx 41-46-55 kmag pl
E-mail: Kuria@gniezno.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Gniezno

Archidioecesis Gnesnensis

http://www.archidiecezja.pl/

Ustanowiona w 999 r. przez papieża Sylwestra II jako pierwsza polska metropolia kościelna. Od 1417 r. siedziba prymasa Polski. Złączona unią z archidiecezją poznańską w latach 1821-1946, a następnie do 1992 r. unią personalną z archidiecezją warszawską. Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne 25 III 1992 r. i 24 II 2004 r.

Archikatedra Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha (rocznica poświęcenia: 1 II).

św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV); bł. Bogumił, biskup (10 VI); bł. Jolanta, zakonnica (15 VI).

obszar: 8 122 km2 • mieszkańców: 660 781 • katolików: 639 469 • parafii: 266 • księży diecezjalnych: 523 • księży zakonnych: 33 • sióstr zakonnych: 192 • alumnów: 38

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja kaliska
Kuria Diecezjalna
62-800 Kalisz
ul. Widok 80/82
tel. (0-62) 766 78 55
fax (0-62) 766 78 60
E-mail: Kuria@kalisz.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Kalisz

Dioecesis Calissiensis

http://www.diecezja.kalisz.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Mikołaja Biskupa (rocznica poświęcenia: 24 IX). Konkatedra św. Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wlkp.

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Zbawiciela (19 III).

obszar: 10 800 km2 • mieszkańców: 736 500 • katolików: 732 100 • parafii: 283 • księży diecezjalnych: 530 • księży zakonnych: 84 • sióstr zakonnych: 452 • alumnów: 35

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja katowicka
Kuria Metropolitalna
40-043 Katowice
ul. Jordana 39
tel. 32/ 251 21 60 (centrala)
Fax: 32/ 251 48 30
E-mail: Kuria@katowice.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Katowice

Archidioecesis Katovicensis

http://www.archidiecezja.katowice.pl/

Ustanowiona diecezją 28 X 1925 r. przez papieża Piusa XI bullą „Vixdum Poloniae unitas”. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra Chrystusa Króla (rocznica poświęcenia: 30 X).

Matka Boża Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (12 IX); św. Florian, męczennik (4 V); św. Barbara, dziewica i męczennica (4 XII). Patronka Śląska: św. Jadwiga Śląska (16 X). Patron metropolii górnośląskiej: św. Jacek, prezbiter (17 VIII).

obszar: 2 400 km2 • mieszkańców: ok. 1 459 506 • katolików: ok. 1 386 000 • parafii: 322 • księży diecezjalnych: 1 065 • księży zakonnych: 109 • sióstr zakonnych: 815 • alumnów: 100

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja kielecka
Kuria Diecezjalna
25-013 Kielce
ul. Jana Pawła II 3
tel.(0-41) 344-54-25, 344-30-71
fax (0-41) 344-34-26
E-mail: Kuria@kielce.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Kielce

Dioecesis Kielcensis

http://www.diecezja.kielce.pl/

Ustanowiona 13 czerwca 1805 r. przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 r. równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882 r. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 26 IX).

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); bł. Wincenty Kadłubek, biskup (9 X).

obszar: 8 319 km2 • mieszkańców: 815 781 • katolików: 757 282 • parafii: 304 • księży diecezjalnych: 717 • księży zakonnych: 80 • sióstr zakonnych: 314 • alumnów: 69

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja koszalińsko-kołobrzeska
Kuria Diecezjalna
75-950 Koszalin, skr. poczt. 167
ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 25
tel. 94/ 343 87 10
Fax: 94/ 343 87 39
E-mail: Kuria@koszalin.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Koszalin

http://www.diecezjakoszalin.pl/

Ustanowiona 28 czerwca 1972 r. przez papieża Pawła VI; ukształtowała się na podwalinach biskupstwa kołobrzeskiego istniejącego w latach 1000 – ok. 1015. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 24 lutego 2004 r.

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 25 X). Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV); św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik (14 VIII).

obszar: 14 640 km2 • mieszkańców: 912 929 • katolików: 833 058 • parafii: 221 • księży diecezjalnych: 462 • księży zakonnych: 131 • sióstr zakonnych: 233 • alumnów: 36

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja krakowska
Kuria Metropolitalna
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 3
Tel.: 12/ 628 81 00 (centrala), 628 81 01, 429 47 49
Fax: 12/ 429 46 17
E-mail: kuria@diecezja.krakow.pl

Stolica archidiecezji: Kraków

Archidioecesis Cracoviensis

http://www.diecezja.pl/

Utworzona w 1000 r. jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej. Papież Pius XI podniósł ją do rangi archidiecezji 28 października 1925 r. Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne 25 marca 1992 r.

Archikatedra św. Stanisława i św. Wacława (rocznica poświęcenia: 4 VII).

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); św. Kazimierz, królewicz (4 III); św. Jacek, prezbiter (17 VIII); św. Jan Kanty, prezbiter (20 X).

obszar: 5 730 km2 • mieszkańców: 1 605 500 • katolików: 1 564 000 • parafii: 448 rektoratów i ośrodków duszp.: 13 • księży diecezjalnych: 1 179 • księży zakonnych: 974 • sióstr zakonnych: 2 114 • alumnów: 88

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja legnicka
Kuria Diecezjalna
59-220 Legnica
ul. Jana Pawła II 1
Tel.: 76/ 724 41 00
Fax: 76/ 724 41 01
E-mail: rzecznik@diecezja.legnica.pl

Stolica diecezji: Legnica

http://www.diecezja.legnica.pl/

Dioecesis Legnicensis

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. 24 lutego 2004 r. papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne.

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła (rocznica poświęcenia: 20 IX).

Święci Apostołowie Piotr i Paweł (29 VI); św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Zbawiciela (19 III); św. Jadwiga Śląska (16 X).

obszar: 7 080km2 • mieszkańców: 839 584 • katolików: 760 286 • parafii: 238 • księży diecezjalnych: 405 • księży zakonnych: 71 • sióstr zakonnych: 188 • alumnów: 37

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja lubelska
Kuria Metropolitalna
20-950 Lublin
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,skr. p. 198
Tel.: 81/ 532 10 58 (centrala), 532 12 25 (kancelaria)
Fax: 81/ 534 61 41, w. 322
E-mail E-mail kanclerza

Stolica archidiecezji: Lublin

Archidioecesis Lublinensis

http://www.archidiecezjalubelska.pl.pl/

Ustanowiona diecezją 22 września 1805 r. przez papieża Piusa VII bullą „Quemadmodum Romanorum Pontificum”. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (rocznica poświęcenia: 9 VI).

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); św. Jan Kanty (20 X).

obszar: 9 108 km2 • mieszkańców: 1 092 361 • katolików: 1 040 371 • parafii: 271 • księży diecezjalnych: 925 • księży zakonnych: 215 • sióstr zakonnych: 556 • alumnów: 72 (w tym 15 grekokatolików)

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja łomżyńska
Kuria Diecezjalna
18-400 Łomża
ul. Sadowa 3
Tel.: 86/ 473 46 11
Fax: 86/ 473 46 04
E-mail: Kuria@lomza.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Łomża

Dioecesis Lomzensis

http://www.diecezja.lomza.pl/

Ustanowiona 28 października 1925 r. przez Piusa XI na miejsce diecezji sejneńskiej i podporządkowana metropolii wileńskiej, a od 1992 r. białostockiej.

Katedra św. Michała Archanioła (rocznica poświęcenia: 4 IX).

św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik (12 VII); św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik (16 V). Patron metropolii białostockiej: św. Kazimierz, królewicz (4 III).

obszar: 11 500 km2 • mieszkańców: 522 735 • katolików: 518 454 • parafii: 183 • księży diecezjalnych: 554 • księży zakonnych: 29 • sióstr zakonnych: 120 • alumnów: 62

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja łowicka
Kuria Diecezjalna
99-400 Łowicz
ul. Stary Rynek 20
Tel.: 46/ 837 66 15
E-mail: kuria@diecezja.lowicz.pl

Stolica diecezji: Łowicz

http://www.diecezja.lowicz.pl/

Dioecesis Lovicensis

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja (rocznica poświęcenia: 14 X).

bł. Honorat Koźmiński, prezbiter (13 X); św. Wiktoria, dziewica i męczennica (11 XI).

obszar: 5 806 km2 • mieszkańców: 602 682 • katolików: 584 260 • parafii: 167 • księży diecezjalnych: 347 • księży zakonnych: 63 • sióstr zakonnych: 398 • alumnów: 21

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja łódzka
Kuria Arcybiskupia
90-458 Łódź
ul. Ks. Ignacego Skorupki 1
Tel.: 42/ 664 87 00, 664 87 41
Fax: 42/ 664 87 96, 636 16 96
E-mail: Kuria@archidiecezja.lodz.pl

Stolica archidiecezji: Łódź

Archidioecesis Lodziensis

http://www.archidiecezja.lodz.pl/

Diecezja łódzka została erygowana przez papieża Benedykta XV 10 grudnia 1920 r. Papież Jan Paweł II podniósł ją do rangi archidiecezji bezpośrednio podległej Stolicy Apostolskiej 25 marca 1992 r. Metropolia łódzka została ustanowiona przez papieża Jana Pawła II 24 lutego 2004 r.

Archikatedra św. Stanisława Kostki (rocznica poświęcenia: 15 X).

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (19 III).

obszar: 5 200 km2 • mieszkańców: 1 430 000 • katolików: 1 350 000 • parafii: 219 • księży diecezjalnych: 569 • księży zakonnych: 175 • sióstr zakonnych: 485 • alumnów: 55

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja Warmińska (Olsztyn-Frombork)
Kuria Metropolitalna
10-006 Olsztyn
ul. ul. Pieniężnego 22
Tel.: 89/ 524 71 40 (centrala)
Fax: 89/ 524 71 72
E-mail: Kuria@olsztyn.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Olsztyn

Archidioecesis Varmiensis

http://www.archwarmia.pl/

Diecezja warmińska została erygowana 29 lipca 1243 r. przez papieża Innocentego IV. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku (rocznica poświęcenia: 25 IX). Konkatedra św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

św. Wojciech, biskup i męczennik (23 IV); św. Andrzej Apostoł (30 XII); św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik (16 V); św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik (12 VII).

obszar: 12 000 km2 • mieszkańców: ok. 671 000 • katolików: ok. 659 000 • parafii: 262 • księży diecezjalnych: 465 • księży zakonnych: 98 • sióstr zakonnych: 240 • alumnów: 40

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja opolska
Kuria Diecezjalna
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 19
Tel.: 77/ 441 28 46, 454 38 37
Fax: 77/ 453 79 61
E-mail: Kuria@opole.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Opole

Dioecesis Opoliensis

http://www.diecezja.opole.pl/

Utworzona jako administratura apostolska w 1945 r. Erygowana przez papieża Pawła VI 28 czerwca 1972 r. bullą „Episcoporum Poloniae coetus” i włączona do metropolii wrocławskiej, a od 25 marca 1992 r. – katowickiej.

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego (rocznica poświęcenia: 16 XI).

św. Anna, Matka Najświętszej Maryi Panny (26 VII); bł. Czesław, prezbiter (20 VII), bł. Bronisława, dziewica (1 IX). Patron metropolii górnośląskiej: św. Jacek, prezbiter (17 VIII). Patronka Śląska: św. Jadwiga Śląska (16 X).

obszar: 8 033 km2 • mieszkańców: 807 779 • katolików: 774 974 • parafii: 399 • księży diecezjalnych: 713 • księży zakonnych: 152 • sióstr zakonnych: 616 • alumnów: 54

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja pelplińska
Kuria Diecezjalna
83-130 Pelplin
ul. Biskupa Dominika 11
Tel.: 58/ 536 12 21, 536 12 22, 536 45 35
Fax: 58/ 536 16 99
E-mail: Kuria@pelplin.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Pelplin

Dioecesis Pelplinensis

http://www.diecezja-pelplin.pl/

Ustanowiona przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 r. bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Obejmuje terytorium wcześniejszej diecezji chełmińskiej, erygowanej przez papieża Innocentego IV 29 lipca 1243 r.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 8 III).

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik (10 VIII); św. Bernard, opat i doktor Kościoła (20 VIII).

obszar : 12 890km2 • mieszkańców: 760 000 • katolików: 725 000 • parafii: 290 • księży diecezjalnych: 586 • księży zakonnych: 89 • sióstr zakonnych: 183 • alumnów: 87

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja płocka
Kuria Diecezjalna
09-402 Płock
ul. Tumska 3
Tel.: 24/ 262 26 40
Fax: 24/ 262 67 16
E-mail: kuria@diecezjaplocka.pl

Stolica diecezji: Płock

Dioecesis Plocensis

http://www.diecezjaplocka.pl/

Erygowana ok. 1075 r. była podporządkowana metropolii gnieźnieńskiej, a od 1818 r. – warszawskiej. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r. bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Wniebowzięcia NMP, Matki Boskiej Mazowieckiej (rocznica poświęcenia: 8 XI).

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); św. Stanisław Kostka, zakonnik (18 IX). Patron metropolii warszawskiej: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik (16 V).

obszar: 11 000 km2 • mieszkańców: 822 425 • katolików: 810 791 • parafii: 248 • księży diecezjalnych: 624 • księży zakonnych: 54 • sióstr zakonnych: 208 • alumnów: 47

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja poznańska
Kuria Metropolitalna
61-109 Poznań
Ostrów Tumski nr 2
Tel.: 61/ 851 28 00
Fax: 61/ 851 28 14
E-mail: kuria@archpoznan.pl

Stolica archidiecezji: Poznań

Archdioecesis Posnaniensis

www.archpoznan.pl

Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (rocznica poświęcenia: 12 X)

św. Stanisław Biskup (8 V), św. Urszula Ledóchowska (29 V), bł. Bogumił (10 VI)

• katolików: 1.485.500, • parafii: 414, • księży: 761

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja przemyska
Kuria Metropolitalna
37-700 Przemyśl
Plac Katedralny 4a
Tel.: 16/ 678 66 94
Fax: 16/ 678 26 74
E-mail: kuria@przemyska.pl

Stolica archidiecezji: Przemyśl

Archidioecesis Premisliensis Latinorum

http://www.przemyska.pl/

Diecezja przemyska została erygowana ok. 1340 r. Papież Grzegorz XI bullą „Debitum pastoralis officii” z 13 lutego 1375 r. włączył ją do nowo utworzonej metropolii halickiej. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela (rocznica poświęcenia: 5 V).

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski (3 V); św. Jan z Dukli, prezbiter (8 VII); św. Dobry Łotr (26 III); św. Józef Sebastian Pelczar (19 I); bł. ks. Jan Balicki (24 X).

obszar: 9 750 km2 • mieszkańców: 783 000 • katolików: 747 150 • parafii: 390 • księży diecezjalnych: 984 • księży zakonnych: 170 • sióstr zakonnych: 1 057 • alumnów: 98

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja radomska
Kuria Diecezjalna
ul. Malczewskiego 1
26-607 Radom 9
Tel.: 48/ 340 62 00
Fax: 48/ 340 62 12
e-mail: kuria@radom.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Radom

Dioecesis Radomiensis

http://www.diecezja.radom.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 11 VI).

św. Kazimierz, królewicz (4 III).

obszar: 8 000 km2 • mieszkańców: 870 208 • katolików: 859 124 • parafii: 301 • księży diecezjalnych: 769 • księży zakonnych: 94 • sióstr zakonnych: 337 • alumnów: 63

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja rzeszowska
Kuria Diecezjalna
35-326 Rzeszów
ul. Zamkowa 4
Tel.: 17/ 852 44 19 - centrala
Fax: 17/ 852 17 83
E-mail: Kuria@rzeszow.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Rzeszów

Dioecesis Rzeszoviensis

http://www.diecezja.rzeszow.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa (rocznica poświęcenia: 2 VI).

św. Józef Sebastian Pelczar, biskup (19 I); bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica (18 XI).

obszar: 6 000 km2 • mieszkańców: 602 289 • katolików: 595 946 • parafii: 244 • księży diecezjalnych: 709 • księży zakonnych: 120 • sióstr zakonnych: 335 • alumnów: 65

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja sandomierska
Kuria Diecezjalna
27-600 Sandomierz
ul. Mariacka 7
Tel.: 15/ 832 25 23, 832 25 38, 644 56 26,
Fax: 15/ 832 25 44
E-mail: Kuria@sandomierz.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Sandomierz

Dioecesis Sandomiriensis

http://www.diecezjasandomierska.pl/

Ustanowiona 30 czerwca 1818 r. przez papieża Piusa VII. W latach 1981-1992 nosiła nazwę diecezji sandomiersko-radomskiej. 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” wydzielił osobno diecezję sandomierską i diecezję radomską.

Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 22 X). Konkatedra Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); bł. Wincenty Kadłubek, biskup (9 X).

obszar: 7 850 km2 • mieszkańców: 682 527 • katolików: 680 662 • parafii: 242 • księży diecezjalnych: 623 • księży zakonnych: 71 • sióstr zakonnych: 364 • alumnów: 52

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja siedlecka
Kuria Diecezjalna
08-100 Siedlce
ul. J.Piłsudskiego 62
Tel.: 25/ 644 21 95
Fax: 25/ 644 87 44
E-mail: Kuria@siedlce.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Siedlce

Dioecesis Siedlecensis

http://www.diecezja.siedlce.pl/

Papież Pius VII erygował 30 czerwca 1818 r. diecezję podlaską. Została ona zniesiona przez władze carskie w roku 1867. 24 września 1918 r. reaktywowana przez papieża Benedykta XV, 28 października 1925 r. zmieniła nazwę na diecezja siedlecka.

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 22 IX).

Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz (28 X); Św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik (12 XI) (drugorzędny patron diecezji).

obszar: 11 440 km2 • mieszkańców: 720 400 • katolików: 710 500 • parafii: 247 • księży diecezjalnych: 682 • księży zakonnych: 70 • sióstr zakonnych: 302 • alumnów: 51

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja sosnowiecka
Kuria Biskupia
41-200 Sosnowiec
ul. Wawel 19
Tel.: 32/ 293 51 51
Fax: 32/ 293 51 88
E-mail: Kuria@sosnowiec.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Sosnowiec

Dioecesis Sosnoviensis

http://www.diecezja.sosnowiec.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 8 VIII).

św. Albert Chmielowski, zakonnik (17 VI); św. Rafał Kalinowski, prezbiter (20 XI). Patronka metropolii częstochowskiej: Najświętsza Maryja Panna Częstochowska (26 VIII).

obszar: 2 000 km2 • mieszkańców: 657 411 • katolików: 580 000 • parafii: 162 • księży diecezjalnych: 413 • księży zakonnych: 49 • sióstr zakonnych: 122 • alumnów: 27

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
Kuria Metropolitalna
71-242 Szczecin
ul. Papieża Pawła VI nr 4
Tel.: 91/ 454 22 92
Fax: 91/ 453 69 08
E-mail: Kuria@szczecin.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Szczecin

Archidioecesis Sedinensis-Caminensis

http://www.szczecin.kuria.pl/

Diecezja pomorska powstała w 1140 r. z siedzibą w Wolinie. Bullą papieską z 1188 r. stolica diecezji pomorskiej została przeniesiona do Kamienia Pomorskiego wraz ze zmianą nazwy na diecezję kamieńską. Diecezja przetrwała do sekularyzacji w 1545 r. Papież Paweł VI ponownie utworzył na tych ziemiach diecezję 28 czerwca 1972 r. jako diecezję szczecińsko-kamieńską. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Archikatedra św. Jakuba Apostoła (rocznica poświęcenia: 30 V). Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim.

Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego); Św. Otto, biskup (1 VII).

obszar: 12 754 km2 • mieszkańców: 1 041 073

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja świdnicka
Kuria Diecezjalna
pl. Jana Pawła II
58-100 ŚWIDNICA ŚLĄSKA
Seminarium: MWSD Wrocław, pl. Katedralny 14
Katedra: kościół Św. Stanisława BM
i Św. Wacława M., pl. Jana Pawła II
Tel.: 74/ 856 44 00
Fax: 74/ 856 44 14
E-mail: Kuria@swidnica.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Świdnica

Dioecesis Suidniciensis

http://www.diecezja.swidnica.pl/

Ustanowiona 24 lutego 2004 r. przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca 2004 r.

Katedra św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława (rocznica poświęcenia: 30 I).

Patron: św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V).

obszar: 4 060 km2 • mieszkańców: 627 025 • katolików: 555 781 • parafii: 188 • księży diecezjalnych: 391 (łącznie z księżmi emerytami) • księży zakonnych: 115 • sióstr zakonnych: 420

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja tarnowska
Kuria Diecezjalna
33-100 Tarnów
ul. ul. Legionów 30
Tel.: 14/ 631 73 00 do 2
Fax: 14/ 631 73 09
E-mail: kuria@diecezja.tarnow.pl

Stolica diecezji: Tarnów

Dioecesis Tarnoviensis

http://www.diecezja.tarnow.pl/

Ustanowiona 13 marca 1786 r. przez papieża Piusa VI. Zniesiona przez papieża Piusa VII 13 czerwca 1805 r. Reaktywowana przez tego samego papieża 20 września 1821 r. jako diecezja tyniecka, w 1826 r. powróciła do poprzedniej nazwy. Ostatnie zmiany terytorialne prowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r.

Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 22 X).

Najświętsza Maryja Panna (Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 8 IX); św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); Święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (13 VII) św. Kinga, dziewica (24 VII).

obszar: 7 566,25 km2 • mieszkańców: 1 116 660 • katolików: 1 111 156 • parafii: 452 • księży diecezjalnych: 1 556 • księży zakonnych: 145 • sióstr zakonnych: 930 • alumnów: 164

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja toruńska
Kuria Diecezjalna
87-100 Toruń
ul. Łazienna 18
Tel.: 56/ 622 35 30, 621 07 70
Fax: 56/ 621 09 02
E-mail: kuria@diecezja.torun.pl

Stolica diecezji: Toruń

Dioecesis Thoruniensis

http://www.diecezja-torun.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (rocznica poświęcenia: 5 X). Konkatedra Świętej Trójcy w Chełmży.

Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy (27 VI).

obszar: 5 427 km2 • mieszkańców: 615 421 • katolików: 573 801 • parafii: 196 • księży diecezjalnych: 418 • księży zakonnych: 91 • sióstr zakonnych: 243 • alumnów: 37

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja warszawska
Kuria Metropolitalna
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 17/19
Tel.: 22/ 531 72 00
Fax: 22/ 635 43 24
E-mail: Kuria@warszawa.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Warszawa

Archidioecesis Varsaviensis

http://archwwa.pl/

Diecezja warszawska została erygowana 16 października 1798 r. przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” jako biskupstwo podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ustanowiona archidiecezją 30 czerwca 1818 r. przez papieża Piusa VII bullą „Militantis Ecclesiae regimini”. W latach 1946-1992 była połączona unią personalną z archidiecezją gnieźnieńską. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r.

Archikatedra Męczeństwa św. Jana Chrzciciela (rocznica poświęcenia: 9 VI).

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V); św. Stanisław Kostka, zakonnik (18 IX). Patron metropolii warszawskiej: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik (16 V).

obszar: 3 350 km2 • mieszkańców: 1 540 000 • katolików: 1 425 000 • parafii: 213 • księży diecezjalnych: 841 • księży zakonnych: 415 • sióstr zakonnych: 1 981 • alumnów: 180

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja warszawsko-praska
Kuria Diecezjalna
03-707 Warszawa
ul. Floriańska 3
Tel.: 22/ 518 15 00
Fax: 22/ 619 26 78
E-mail: Kuria@wpraga.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Warszawa-Praga

Dioecesis Varsaviensis-Pragensis

http://www.diecezja.waw.pl/

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana (rocznica poświęcenia: 29 IX). Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie.

Matka Boża Zwycięska (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 VIII). Patron metropolii warszawskiej: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik (16 V).

obszar: 3 300 km2 • mieszkańców: 1 300 000 • katolików: 1 071 143 • parafii: 184 • księży diecezjalnych: 499 • księży zakonnych: 164 • sióstr zakonnych: 1 363 • alumnów: 53

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja włocławska
Kuria Diecezjalna
87-800 Włocławek
ul. Gdańska 2/4
Tel.: 518 014 500, 518 014 505
Fax: 54/ 231 28 31
E-mail: Kuria@wloclawek.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Włocławek

Dioecesis Vladislaviensis

http://www.diecezja.wloclawek.pl/

Utworzona ok. 1123 r. (w miejsce diecezji kruszwickiej). Początkowo zwana diecezją kujawską lub kujawsko-pomorską. Papież Pius VII nadał jej 30 czerwca 1818 r. tytuł diecezji kujawsko-kaliskiej, a papież Pius XI 28 października 1925 r. nazwał ją diecezją włocławską. Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne 25 marca 1992 r. i 24 lutego 2004 r.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia: 5 X).

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (19 III); bł. Bogumił, biskup (10 VI).

obszar: 8 824 km2 • mieszkańców: 756 839 • katolików: 749 209 • parafii: 232 • księży diecezjalnych: 532 • księży zakonnych: 116 • sióstr zakonnych: 323 • alumnów: 53

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archidiecezja wrocławska
Kuria Metropolitalna
50-328 Wrocław
ul. Katedralna 13/15
Tel.: 71/ 322 50 81, 327 11 11
Fax: 71/ 322 82 69
E-mail: Kuria@wroclaw.opoka.org.pl

Stolica archidiecezji: Wrocław

Archidioecesis Vratislaviensis

http://www.archidiecezja.wroc.pl/

Diecezja wrocławska została erygowana przez papieża Sylwestra II w 1000 r. Papież Pius VII 16 lipca 1821 r. podporządkował ją bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a papież Pius XI 13 sierpnia 1930 r. podniósł ją do rangi archidiecezji. Papież Paweł VI zmienił jej granice 28 czerwca 1972 r. , a papież Jan Paweł II – 25 marca 1992 r. i 24 lutego 2004 r.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela (rocznica poświęcenia: 16 XI).

św. Jan Chrzciciel (24 VI); św. Jadwiga Śląska (16 X); bł. Czesław, prezbiter (20 VII).

obszar: 8 850 km2 • mieszkańców: 1 194 507 • katolików: 1 152 710 • parafii: 299 • księży diecezjalnych: 672 • księży zakonnych: 790 • sióstr zakonnych: 832 • alumnów: 72

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja zamojsko-lubaczowska
Kuria Diecezjalna
22-400 Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1a
Tel./Fax: 84/ 627 95 21
E-mail: Kuria@zamosc.opoka.org.pl

Stolica diecezji: Zamość-Lubaczów

Dioecesis Zamosciensis-Lubaczoviensis

http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/

W 1991 r. papież Jan Paweł II erygował administraturę apostolską w Lubaczowie. Diecezja zamojsko-lubaczowska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (rocznica poświęcenia: 18 XI). Konkatedra bł. Jakuba Strzemię i św. Stanisława, biskupa w Lubaczowie. Patron: Święta Boża Rodzicielka Maryja, Matka Odkupiciela (1 I).

obszar: 8 144 km2 • mieszkańców: 475 129 • katolików: 448 380 • parafii: 187 • księży diecezjalnych: 465 • księży zakonnych: 27 • sióstr zakonnych: 146 • alumnów: 39

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Kuria Diecezjalna
65-075 Zielona Góra
pl. Powst. Wielkopolskich 1, skr.poczt. 178
Tel.: 68/ 451 23 30
Fax: 68/ 451 23 31
E-mail: Kuria@zgora-gorzow.opoka.org.pl

Dioecesis Viridimontanensis-Gorzoviensis

Stolica diecezji: Zielona Góra

http://www.diecezjazg.pl/

Diecezja gorzowska została utworzona jako administratura apostolska w 1945 r. Erygowana 28 czerwca 1972 r. przez papieża Pawła VI. Od 25 marca 1992 r. nosi nazwę diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na mocy decyzji papieża Jana Pawła II zawartej w bulli "Totus Tuus Poloniae populus".

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. (rocznica poświęcenia: 9 IX). Konkatedra św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Najświętsza Maryja Panna z Rokitna (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 VIII); św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski (13 XI).

obszar: 14 814 km2 • mieszkańców: 1 116 354 • katolików: 981 448 • parafii: 269 • księży diecezjalnych: 562 • księży zakonnych: 107 • sióstr zakonnych: 189 • alumnów: 53

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Ordynariat Polowy
00-911 Warszawa
ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4
Tel.: 22/ 687 31 93, 826 05 68
Fax: 22/ 826 93 37
E-mail: Kuria@ordynariat.opoka.org.pl

Ordynariat polowy

Stolica diecezji: Warszawa

http://www.ordynariat.pl

Papież Benedykt XV 5 lutego 1919 r. ustanowił biskupstwo polowe w Polsce. Diecezja wojskowa ponownie została powołana 21 stycznia 1991 r.

Katedra Polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (rocznica poświęcenia: 12 III).

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, Hetmanka Żołnierza Polskiego (3 V).

• mieszkańców: 400 000 • katolików: 395 000 parafii wojskowych: 58 parafii wojskowo-cywilnych: 10 parafii Ordynariatu Polowego: 3 parafii Straży Granicznej: 3 • księży diecezjalnych: 49 (w tym 23 emerytowanych) • księży inkardynowanych do innych diecezji: 99 • księży zakonnych: 8 • sióstr zakonnych: 3 • alumnów: 6

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Prałatura Personalna Świętego Krzyża i Opus Dei
Wikariusz regionalny w Polsce: Ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski
00-432 Warszawa
ul. Górnośląska 43
Tel.: 22/ 628 37 25
Fax: 22/ 628 15 36
E-mail: info@opusdei.pl
Strona www: www.opusdei.pl

Kościół Greckokatolicki

 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Archieparchia (Archidiecezja) przemysko-warszawska
Kuria Diecezjalna obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
37-700 Przemyśl
ul. Basztowa 13
Tel./Fax: 16/ 678 78 68
E-mail: Kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
www.cerkiew.net
 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska
Kuria Biskupia
50-140 Wrocław
Plac Biskupa Nankiera 15a,
Tel.: 71/ 343-94-77
Fax: 71/ 343-94-67
E-mail: konsystoria@wroc-gda.opoka.org.pl
Strona www diecezji
 
Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne Dziekanat Polowy Wojska Polskiego
Ks. Dziekan Bogdan Miszczyszyn
59-170 Przemków
Plac Cerkiewny 1
tel./fax (0-76) 831-95-37, kom. 601-882731
E-mail:
Strona www


Szczegółowe dane na temat wszystkich diecezji na świecie, według Rocznika Statystycznego Stolicy Apostolskiej: www.catholic-hierarchy.org/

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama