Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


MISJA GAUDETE — ZAPROSZENIE DO RADOŚCIW trzecią niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości, swoje święto obchodzi Misja Gaudete.

Pomysł jej powołania zrodził się z zachęty Jana Pawła II, wyrażonej w encyklice Sollicitudo rei socialis, by „wierni świeccy ożywiali rzeczywistość doczesną przez chrześcijańskie zaangażowanie”. Gaudete w języku łacińskim znaczy „radujcie się”. Celem Misji Gaudete jest: wskazywanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich i pomoc w jego realizowaniu oraz ochrona środowiska naturalnego jako miejsca rozwoju człowieka. Członkowie dążą do harmonijnego rozwoju całego człowieka — w wymiarze duchowym, intelektualnym, fizycznym i społecznym. Program Misji Gaudete oparty jest na tzw. 4E, czyli:

Ewangelii — codzienne czytanie Pisma Świętego, które zbliża chrześcijanina do Jezusa, udział w działalności apostolskiej Kościoła;

Eucharystii — jest ona miejscem wspólnych spotkań i stanowi centralny punkt życia osób związanych z Misją;

Edukacji — nieustanne dążenie do lepszego poznania stworzonego przez Boga świata;

Entuzjazmie — dążenie do tego, aby radość i pokój wewnętrzny — który jest efektem życia zgodnego z zasadami i wartościami podanymi w Biblii — wypełniały serca.

Misja Gaudete rozwija aktywność jako Misja Gaudete Rodzin, Misja Gaudete Dzieci, Misja Gaudete Młodych.

Zapraszamy osoby chętne do zaangażowania się jako wolontariusze lub uczestnicy w działalność Fundacji Gaudete.

Kontakt: Misja Gaudete, 40-001 Katowice, skr. poczt. 1480, tel./fax: 0—32/257 01 46, e-mail: gaudete@katowice.opoka.org.pl

www.gaudete.katowice.opoka.org.pl

Formy aktywności Misji Gaudete:

  • Niedzielne Spotkania Gaudete — przeznaczone dla osób, które chcą zapoznać się z charyzmatem Gaudete, pogłębić swoją wiarę i modlitwę.

  • Warsztaty o wychowaniu — to zajęcia edukacyjne, których adresatami są nauczyciele, rodzice i wychowawcy, chcący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wychowania, stosowania metod wychowawczych, samorealizacji i rozwoju własnej osobowości.

  • Poradnia Psychologiczna — proponuje konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych, trudności osobowościowych oraz problemów wychowawczych.

  • Spotkania dla Małżeństw MK + — obejmują tematykę dotyczącą etyki małżeństwa, kształtowania właściwych relacji w rodzinie.

  • Szkolenia dla bezrobotnych — pomoc osobom bezrobotnym i nisko wykwalifikowanym w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, podnoszeniu kwalifikacji oraz poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy.

  • Kursy komunikowania się — to cykl spotkań mających na celu podniesienie umiejętności porozumiewania się, poznawanie metod rozwiązywania konfliktów.

  • Wakacyjne Spotkania Gaudete — to przeżywanie okresu wakacji w atmosferze Gaudete oraz wspólne zastanawianie się, jak w twórczy sposób zastosować w życiu mądrość Bożą płynącą z Biblii.

  • Kolonie Gaudete — to program dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, który ma na celu zapewnić dzieciom aktywny i twórczy wypoczynek w czasie wakacji.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ewangelizacja edukacja świecki ekologia radość świeccy entuzjazm Misja Gaudete Fundacja Gaudete chrześcijański styl życia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W