Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
bp Kazimierz Górny

ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA


Nie jest rzeczą łatwą uwierzyć. Wątpliwości i niepewności doświadczali apostołowie, którzy początkowo nie wierzyli w obecność Jezusa po Zmartwychwstaniu, doświadczamy tych uczuć i my, dzisiaj, 2000 lat po odkryciu pustego grobu.

Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje kolejne pojawienie się Zmartwychwstałego, który chce przekonać uczniów, że żyje. Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, przynosząc apostołom pokój i zapewnienie, że nie jest duchem. Tak było wtedy, tak jest i teraz. Jezus wciąż zapewnia, że nawet jeśli w naszych sercach jest niepokój i narastają w nich wątpliwości, to nie zmienia faktu, że zawsze jesteśmy zaproszeni, aby Go dotknąć i zakosztować Jego obecności, bo On jest obecny prawdziwie, a nie jako wspomnienie z przeszłości. Zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Zaproszenie Jezusa do spotkania kierowane jest do nas nieustannie. Chrystus chce, byśmy zauważyli Bożą obecność ujawniającą się w widocznych znakach Jego miłości. A gdy staniemy oniemiali przed Panem, wpatrzeni w jego przebite ręce, nogi i bok, gdy dzięki oświeceniu umysłu poznamy, że tak się stać musiało, aby się wypełniły Pisma, wtedy zrozumiemy, że jedyną alternatywą dla nas jest spełnienie Jego prośby: „wy jesteście świadkami tego”. Nie będzie łatwo dawać świadectwo w rodzinach, w szkołach i zakładach pracy. Jednak przekonanie, że On zwyciężył śmierć i został z nami aż do skończenia świata, pomoże nam być jego świadkami, począwszy od Jerozolimy i aż po krańce Ziemi.Uczniowie opowiadali, (...)
jak poznali Jezusa
przy łamaniu chleba
(por. Łk 24, 35)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 22 • ROK B (biały) 26 kwietnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie komentarz rozważanie świadkowie łamanie chleba
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W