Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — MSZA ŚW. W DZIEŃ ROK C (biały) 4 kwietnia 2010 nr 18ks. Waldemar Seremak — pallotyn

UJRZAŁ I UWIERZYŁ


Ewangelia dnia dzisiejszego wyraźnie eksponuje dwa fakty: stwierdzenie przez św. Piotra i św. Jana, iż grób, w którym złożono Ciało Jezusa z Nazaretu, jest pusty oraz przemianę, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem tego, co zobaczyli. Obaj uczniowie uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa i pojęli zapowiedzi, że miał On powstać z martwych. Bardzo wymowne są tutaj słowa: „Ujrzał i uwierzył”, odnoszące się wprost do św. Jana, a pośrednio do św. Piotra. O tej chwili oni, a wkrótce też pozostali apostołowie, stali się świadkami Zmartwychwstania. Głosili, że Jezus żyje i jest zwycięzcą nad grzechem i jego skutkiem, czyli śmiercią.

Jan Paweł II, w Encyklice Dives in misericordia, przypomniał nam, że chrześcijanie winni gruntownie wniknąć w misterium paschale (por. DiM 7). W znaku krzyża i pustego grobu objawiona została szczególna potęga miłości miłosiernej Boga do ludzi, to, że Jego miłość jest potężniejsza niż grzech i śmierć. Pusty grób „stanowi końcowy znak misji mesjańskiej, znak wieńczący całokształt objawienia miłości miłosiernej, w świecie poddanym złu. (...) równocześnie znak zapowiadający «niebo nowe i ziemię nową» (Ap 21,1)” — (DiM 8). Pusty grób mówi o tym, że Ten, który przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc (por. Dz 10,38), „w sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza, niż śmierć” (DiM 8), a zarazem objawił, że jest niewyczerpalnym źródłem miłosierdzia, do którego dostęp toruje nam Kościół (por. DiM 13-15).„Szukajcie tego, co w górze”.
(Kol 3,1)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — MSZA ŚW. W DZIEŃ ROK C (biały) 4 kwietnia 2010 nr 18 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie homilia rozważanie pusty grób kazania Niedziela Zmartwychwstanie Pańskiego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W