Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
ks. Jacek Zakrzewski — pallotyn

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA I MARYI


W dzisiejszej Ewangelii, widzimy Chrystusa i Jego Matkę na weselu w Kanie Galilejskiej. Wydarzenie to ukazuje nam dwa bardzo ważne aspekty naszej wiary: objawienie się Jezusa jako Syna Bożego (poprzez ukazanie mocy czynienia cudów) oraz objawienie się Maryi jako Wspomożycielki i Orędowniczki (przez wstawiennictwo w obliczu nieszczęścia człowieka). Jezus, czyniąc swój pierwszy, publiczny cud, ukazuje moc Bożą, która jest w Nim, a przez to utwierdza swoich uczniów w przekonaniu, że jest Tym, na którego czekały pokolenia. Apostołowie potrzebowali tego znaku, aby w pełni zawierzyć swojemu Nauczycielowi, dla którego pozostawili wszystko i za którym poszli. Spoglądając na to wydarzenie, możemy zauważyć, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy, kto poświęci wszystko dla Niego, uzyska obfite błogosławieństwo. Ważną rolę w tym wydarzeniu odgrywa Matka Jezusa. To na Jej prośbę Chrystus przemienił wodę w wino, pomimo tego, że „nie nadeszła Jego godzina”. Maryja jawi się jako Ta, która dostrzega ludzką biedę i stara się jej zaradzić. Staje się Wspomożycielką i Orędowniczką w trudnych chwilach życia. Ona wskazuje, co mamy czynić: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A Jezus pragnie od nas tylko jednego: byśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Wpatrując się w scenę z Kany, przyjmijmy Jezusa do naszego życia jako jedynego Pana i prośmy Maryję, naszą najlepszą Matkę, by wypraszała nam cud przemiany naszych serc.„Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”.
(J 2,5)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny • II NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 17 stycznia 2010 nr 4 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia rozważanie Kana Galilejska kazania wesele w Kanie Galilejskiej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W