Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Maryja, Matka i Królowa

Jędrzej Róg OFM

Nie z Różańcem, ale Różańcem!

Nie z Różańcem, ale Różańcem! - foto
Autor/źródło: Ewa Klejnot-Schreiber

W Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

W archidiecezji katowickiej celebrujemy dzisiaj Uroczystość Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Matki Boskiej Piekarskiej, orędowniczki wszelkich łask. Nic więc dziwnego, że Bóg wybrał tę skromną dziewczynę, do której posłał anioła Gabriela, by zwiastować Jej wielką radość, iż została wybrana, aby być Matką. Maryja jest Matką Wcielonego Słowa, jest Matką ludzi, jest Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, ale jest też Królową Pokoju, Królową Polski, Królową Zakonu Serafickiego, Królową Różańca Świętego…

Kościół przez wieki nadał Matce Bożej wiele przepięknych tytułów, które nie sposób wyliczyć, a które wyrażają nasz hołd i naszą cześć wobec Niej, i które świadczą o tym, jak bardzo Maryja jest nam bliska, jest nam droga, bo jest Matką, która nie odmawia swoim dzieciom pomocy, łask, miłości... Z tymi wszystkimi tytułami możemy się zapoznać odmawiając jakąkolwiek litanię dedykowaną Matce Bożej.

Jednak z tych wszystkich tytułów Maryja najbardziej umiłowała jeden: Matka Boska Różańcowa, co zresztą potwierdziła w portugalskiej Fatimie trójce dzieci, którym przedstawiła się właśnie, jako: Matka Boża Różańcowa.

Maryja, Matka i Królowa, pełna łaski, błogosławiona między niewiastami. Skromna i pokorna dziewczyna, która rozważała to, czego oczekiwał od niej Pan Bóg, to co przeżywał Jej Syn, a także i Ona sama; ale również i to, co staje się udziałem naszego życia. Maryja, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, to Matka, która szczególnie umiłowała modlitwę różańcową, bo każdego dnia z wielkim zatroskaniem, rozważa różaniec naszych sukcesów, radości, ale też ciągłych trosk, kłopotów i niepowodzeń. Maryja to Matka, która w swoich dłoniach delikatnie przesuwa nasze problemy i bolączki, która wstawia się za nami u Boga, by znalazł dla nas kolejną i kolejną łaskę... Maryja to Matka, której losy każdego z nas nie są obojętne, dlatego przygląda się im, jak małym paciorkom różańcowym nie raz przyglądamy się my.

Siostro i Bracie, Błogosławiona Dziewica, którą czcimy w Piekarskim wizerunku, to Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, to lekarka, która na te wszystkie niesprawiedliwości i krzywdy społeczne, ale nie tylko, wystawia światu tylko jedną receptę: Odmawiajcie Różaniec!

Papież Benedykt XVI, 7 października 2007 roku mówił, że różaniec jest środkiem, który został nam ofiarowany przez Najświętszą Maryję Pannę, byśmy kontemplowali Jezusa i rozpamiętując Jego życie, kochali Go i coraz wierniej naśladowali. Co więcej, różaniec był ulubioną modlitwą wielu świętych Kościoła, chociażby św. Ojca Pio, czy św. Jana Pawła II. Święty Franciszek Salezy mówił, że poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty... U świętego Ludwika Grignion de Montfort znajdujemy zaś takie zdanie: Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią – pisze. A Święty Maksymilian Kolbe pisał o różańcu tak: Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei.

A zatem Siostro i Bracie, przekonujemy się, że Różaniec Święty jest skuteczną bronią przeciwko szatanowi, sprawcy wszelkiej społecznej niesprawiedliwości; różaniec jest ratunkiem dla świata, dla duszy, a także swoistym bukietem pięćdziesięciu róż ofiarowywanym Sercu Królowej Niebios, Królowej Pokoju, Królowej Polski. Nie walczmy więc, Siostro i Bracie, z Różańcem, ale Różańcem, bo jak zapewnia nas Pan Bóg przez zjawienia Maryjne – tylko Różaniec nas uratuje! Amen.

Wygłoszone 12 września 2018 r. Środa, Rok B, II. Uroczystość Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
Do czytań: Iz 61, 9-11 | 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd | Ef 1, 3-6. 11-12 | Łk 1, 26-33


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Maryja Matka Boża matka różaniec Matka Boska Piekarska modlitwa różańcowa Matka Boża Różańcowa Matka Boska Różańcowa

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W