Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


kard. Marian Jaworski

PRZEZ KRZYŻ

DO CHWAŁY


Cierpienie ma swoje korzenie w nieprzestrzeganiu woli Boga. Utrata raju, czyli pełni szczęścia z Bogiem, to następstwo nieposłuszeństwa względem Jego woli. Natomiast krzyż Jezusa oznacza drogę wierności Bogu. Tym różni się on od innych cierpień — krzyży. Chrystus był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej i dlatego Bóg wywyższył Go ponad wszelkie stworzenie (por. Flp 2, 8-9).

Wiara w Jezusa to wiara w Jego krzyż, w jego moc zbawczą, w chwałę i wywyższenie Zbawiciela (św. Andrzej z Krety). Trzeba nam stale wpatrywać się w Chrystusa Ukrzyżowanego. Pamiętamy czasy, kiedy usuwano ten symbol zbawienia ze szkół, z zakładów pracy, z sal szpitalnych. Dlaczego? Przecież człowiek, który wpatruje się w Ukrzyżowanego czerpie z Niego moc do wierności wartościom moralnym i do znoszenia własnych cierpień. Dziś powinniśmy umieścić krzyż Jezusa przede wszystkim w swoim sercu, tak aby był dla nas wewnętrznym światłem i umacniał nas w wierze, że nasza codzienna droga krzyżowa ma zbawczy, Boży sens i prowadzi do chwały zmartwychwstania. Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa niech nam pomoże zrozumieć, że krzyż jest drogą do pełni życia w Bogu. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć — powie Jezus do uczniów w drodze do Emaus — aby wejść do swej chwały? (Łk 24, 26).„Wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne”
(J 3, 14-15)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 45 • ROK A (czerwony) 14 września 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Andrzej Draguła. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — Archiwum Biura ŚDM. Nihil obstat: ks. Roman MleczkoSSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 22.02.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
de("/home/httpd/html/php/stopka.inc"); ?> de("/home/httpd/html/php/stopka.inc"); ?>
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: krzyż cierpienie uniżenie chwała święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W