Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
ks. Witold Wiśniowski, paulista

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ


Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym pozostaje dla nas niezgłębioną tajemnicą. Ograniczoność naszego umysłu i całej naszej istoty nie pozwala nam jej przeniknąć, możemy jedynie zbliżać się do niej i próbować ją nieco zrozumieć, stosując nasze ziemskie kategorie myślenia, odczuwania i przeżywania. To, co jest nam dane, jest tylko kroplą w bezkresnym oceanie, ale zgodnie z zapewnieniem Pana wystarczy do naszego Zbawienia.

Pośród wszystkiego, co możemy o Bogu powiedzieć, najpiękniejsze jest to, czego wszyscy w jakimś stopniu doświadczamy i czego każdy człowiek w swoim sercu pragnie, nawet jeśli się tego wypiera. Chodzi o definicję Boga podaną przez św. Jana Ewangelistę: „Bóg jest miłością”.

Relacja, jaka zachodzi między poszczególnymi osobami Trójcy Świętej, jest doskonałą komunią miłości. Bóg nie jest wielkim samotnikiem, ale pełnią miłości. Miłość jest motorem Jego działania: z miłości powołał świat do istnienia, z miłości stworzył człowieka, a kiedy człowiek odwrócił się od Niego, z miłości dał swego Syna, aby ten świat zbawił. Syn stał się objawicielem miłości Ojca do nas, Duch Święty zaś jest Duchem jedności i miłości. Możemy śmiało powiedzieć, że żyjemy dzięki Bożej miłości i poruszamy się w jej strumieniu. Otwarcie się na tę prawdę rodzi poważne konsekwencje: na miłość bowiem można odpowiedzieć tylko miłością."O Boska Trójco,
zamieszkaj we mnie,
abym ja mogła zamieszkać w Tobie"
(bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 28 • ROK B (biały) 7 czerwca 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie Trójca Święta uroczystość Najświętszej Trójcy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W