Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ ROK C (czerwony) 2 kwietnia 2010 nr 16ks. Stanisław Zarzycki — pallotyn

NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI


Gdy w Jerozolimie stało się tłoczno od pielgrzymów przybyłych na Święto Paschy, a w świątyni zabijano baranki na ofiarę dla Boga — za oszczędzenie pierworodnych rodzin Izraela i wyzwolenie z niewoli egipskiej — na stokach Golgoty umierał Jezus, Ten, którego Jan Chrzciciel określił „Barankiem Bożym” (J 1,36) przybyłym na zgładzenie grzechów świata, przybyłym od Boga, by dokonać najważniejszego wyzwolenia, wyzwolenia duchowego całej ludzkości.

Ów Baranek Boży, Sługa Jahwe „został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,5) i przyjął śmierć z pokorą, cierpliwością i łagodnością, świadom, że na krzyżu dopełnia i wypełnia swą misję zbawienia świata, że jedna nas z Ojcem, że ofiaruje się za nas z miłości... „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

„Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany...”, rozmyślajmy nad Jego Męką, szukając jej obiektywnej przyczyny w nas, w świecie i prosząc o głębsze nawrócenie.

Dziękujmy Zbawicielowi za Jego wielką miłość, która Go skłoniła do oddania się za nas. Prośmy o wyrwanie się z kręgu miłości własnej przesadnie zabiegającej o siebie, uczmy się od Niego życia dla Boga i dla innych.

Adorujmy Jego Krzyż, dostrzegając w nim znak zbawienia, „rajskie drzewo”, spod którego wypływają zbawcze wody — sakramenty Kościoła, widząc w nim bramę do nieba.... jedyną naszą nadzieję.„Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
(J 18,37)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ ROK C (czerwony) 2 kwietnia 2010 nr 16 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia krzyż rozważanie Wielki Piątek Męka Pańska sługa Jahwe kazania Baranek Boży Święto Paschy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W