List otwarty Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny do rodziców

List do rodziców w sprawie ignorowania przez polskie prawo zjawisk patologicznych godzących w rodzinę

Rodzina jest nadzieją na przyszłość nie tylko rodziców, ale całego społeczeństwa - Polski, Polski XXI wieku. Dziś ta przyszłość jest poważnie zagrożona patologiami, które wciskają się do polskich rodzin. Część tych zagrożeń przymusowo wtłacza się do naszych mieszkań i sklepów. Należą do nich przede wszystkim przemoc i pornografia, jakie zieją z naszych telewizorów i kolorowych magazynów. Aby im zapobiec nie potrzeba wielkich pieniędzy, jakich wymagają wszelkie programy walki z patologiami.

Niestety, prawo w tym zakresie nie jest przestrzegane. Zwracam się z gorącym apelem do rodziców, jako tych, którym najbardziej zależy na dobru dzieci i młodzieży, o czynne zaangażowanie w walkę z patologicznym zjawiskiem, jakim jest pornografia. Łamanie prawa dotyczącego pornografii jest równoznaczne z łamaniem prawa rodziców do wychowania własnych dzieci. Rodzice mogą i powinni domagać się, aby ich dzieci nie były narażane na demoralizację, a także aby rodzicielska troska o zdrowie psychiczne i moralne młodego pokolenia była wspierana przez państwo. Niestety o braku takiego wsparcia świadczy odmawianie wszczynania postępowań karnych przez prokuratorów bądź ich umarzanie z powodu małej szkodliwości społecznej pornografii czy też braku jej definicji. Dlatego zwracajcie się, indywidualnie i zbiorowo do prokuratorów, o podejmowanie takich postępowań, informując mnie o wszelkich odmowach i umorzeniach waszych wniosków.

Jako Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny w pełni podzielam troskę rodziców o los ich dzieci. Mam zamiar podjąć działania legislacyjne zmierzające do takiej nowelizacji kodeksu karnego, który pomoże w walce z pornografią. Jednocześnie zwracam się do Was z gorącą prośbą o nadsyłanie do mnie listów informujących o podjętych przez Was działaniach. Wspólnie stawmy czoła demoralizacji.

Kazimierz Kapera

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

tel. (022) 694 75 39, fax (022) 694 67 23

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama