Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Hermann Liebenow

KONSEKWENCJA W WYCHOWANIU DZIECI

Przekład: Gabriela Seifert-Knopik

ISBN: 978-83-7318-810-5

wyd.: WAM 2007
WSKAZÓWKI W SKRÓCIE

Jeśli potrzebujecie Państwo pilnie szybkie) rady, przeczytajcie najpierw wprowadzenie do rozdziału drugiego „Bardziej konsekwentne podejście”, Jak również podrozdział 2.1 „Warunkiem Jest koncentracja uwagi”. To Już często wystarczająco zmienia patrzenie na daną sytuację. Jeśli po dobrze przepracowanym tygodniu nie zauważycie Państwo żadnej istotnej poprawy kontaktów między sobą, proszę przeczytać bardziej szczegółowe wprowadzenie do rozdziału 3 „Ustalić ponoszenie odpowiednich konsekwencji”. Proszę wybrać wtedy uwagę, która w danym momencie będzie odpowiadała Państwa potrzebom.

Jeśli ta uwaga i komentarze będą się Państwu wydawać rzeczywiście spójne, proszę zastanowić się wnikliwie nad dwoma typowymi sytuacjami związanymi z tą uwagą (które nie mają nic wspólnego z odżywianiem albo z wydalaniem, z bólem, mdłościami, rzeczywistym niebezpieczeństwem albo szkołą!). Omówcie Państwo kilkakrotnie sytuacje podane w przykładach, i w związku z tym Wasze nowe plany postępowania, z zaufanymi osobami. Proszę zaplanować także, w Jaki sposób zaniechacie Państwo swoich zamiarów, gdyby przy pierwszych próbach Jeszcze nie zadziałały.

Proszę stanowczo wdrożyć zaplanowane konsekwencje, Jakie dzieci powinny ponieść, tylko wtedy, Jeśli Jest do tego dobra okazji, a więc przy nadarzającej się sposobności i małym zdenerwowaniu. Nowe rozwiązania będą musiały być wprowadzane kilka razy, ponieważ ostatecznie chodzi o ukształtowanie osobowości - a na to potrzeba czasu.

Proszę przeczytać w kolejnych tygodniach całą książkę i obserwując przy tym swe zaangażowanie, zastanowić się, czy odróżniacie Państwo zapał w zaangażowaniu od okazywania swojej wyniosłości, wysiłek od siły woli, zasady kierujące rzeczywistością od ich akceptacji, rozsądek od samodzielności.

Jeśli zdarzają się komplikacje albo niewiele się zmienia, powinni Państwo poszukać w pobliżu Jakiejś poradni wychowawczej, nawet zanim ewentualnie zgłosicie się na odpowiedni kurs wychowawczy.

Przegląd przydatnych wskazówek (dokładniej omówione w rozdziale „Bardziej konsekwentne podejście "')

Mówić stanowczo - i uzyskać odpowiedź zwrotną

Wytrwale czekać - bądź później podjąć temat na nowo

Zająć się możliwie jedną rzeczą - to koncentruje uwagę

Dobry wysitek się liczy - a humor w tym dopomaga

Rzeczowo negocjować - bądź stanowczo decydować

Zdania kluczowe z rozdziału

„Ustalić ponoszenie odpowiednich konsekwencji”

ODPOWIEDNIE jest to, co da się pokonać niewielkim wysitkiem.

Troskliwe INGERENCJE spetniają oczekiwania, kierują i chronią.

Jednoznaczne POLECENIA powodują ochotę lub frustrację.

Intuicyjne WSKAZÓWKI należy wzmocnić za pomocą pochwaty i nagany.

Przemyślane REGUŁY zaktadają nagrodę i karę.

Rozsądne OBJAŚNIENIA zaktadają więcej samodzielności.

Konstruktywnej KRYTYCE towarzyszy odprężenie.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie dziecko pedagogika koncentracja rodzic konsekwencja reguły ingerencje polecenia wskazówki konstruktywna krytyka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W