Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


APELWrocław — Kraków — Łódź — Toruń — Lubin - Sosnowiec, 11 listopada 2003 r.

Szanowni Państwo ! Drodzy Przyjaciele !

Rok temu solidarna postawa osób niepełnosprawnych i ich rodziców oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych powstrzymała absurdalne pomysły rządu, który na progu Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych starał się pod pozorem urojonych oszczędności wyrzucić niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Marsz protestacyjny w Krakowie w dniu 6 grudnia 2002 r. oraz zdecydowany nacisk na parlamentarzystów spowodowały cofnięcie niektórych zapisów rządowych projektów.

Od kilku miesięcy ten sam rząd stara się po raz kolejny pod pozorem niemniej urojonych oszczędności uderzyć w środowisko organizacji pozarządowych, prowadzących ośrodki dla niepełnosprawnych, kuchnie dla ubogich, hospicja czy szkoły niepubliczne. W swych działaniach rząd dąży do opodatkowania tych organizacji oraz podzielenia ich na „lepsze”, którym administracja nada status organizacji pożytku publicznego, i na „gorsze”, które tego statusu nie otrzymają. Tymi ostatnimi będą przede wszystkim gminne lub powiatowe organizacje, spełniające niesłychanie ważną rolę społeczną /szczególnie w środowisku wiejskim/, ale nie mające odpowiednich struktur, aby sprostać wymogom nowej ustawy.

To działanie rządu wypływa nie z powodów ekonomicznych, bo oszczędności finansowe są żadne, ale z powodów ideologicznych. Postkomuniści bowiem z założenia przeciwstawiają się wszystkiemu, co jest niezależne i nie podporządkowane władzy państwowej. Jest to działanie, które uderza w podstawowe zasady Unii Europejskiej, w której organizacje pozarządowe są dla władzy państwowej partnerem w realizacji wielu ważnych programów społecznych. W Unii Europejskiej organizacje założone przez wolnych obywateli cieszą się wszechstronnym poparciem i nie muszą, tak jak w Polsce, wychodzić na ulicę w obronie swoich podopiecznych.

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach k. Krakowa jako organizacja działająca dla dobra pożytku publicznego i prowadząca na terenie całej Polski 30 ośrodków dla ponad 1000 osób niepełnosprawnych intelektualnie w pełni popiera też protest NSZZ „Solidarność” przeciwko likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja zapowiada swój udział w manifestacji, która odbędzie się 25 listopada o godz. 12.00 przed Sejmem w Warszawie, a 26 listopada przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Fundacja zwraca się z apelem do wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych o poparcie działań związkowców i organizacji pozarządowych oraz o wzięcie udziału w zapowiedzianych manifestacjach. Tylko bowiem w solidarnym działaniu możemy przeciwstawić się zagrożeniu jakie czeka wszystkie ośrodki dla niepełnosprawnych, prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

Szczęść Boże !

 

Rada i Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: podatek lewica działalność charytatywna opodatkowanie niepełnosprawni społeczeństwo obywatelskie centralizacja PFRON organizacje pozarządowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W