Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Andrzej Zwoliński

SŁOWO W RELACJACH SPOŁECZNYCH

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
Spis treści
1. NARODZINY SŁOWA 9
A. Zainteresowanie językiem 9
B. Historia mowy ludzkiej 13
C. Różnorodność języków 17
D. Rozwój pisma 21
E. Rozwój mowy dziecka 23
2. ZNACZENIE JĘZYKA 28
A. Język systemem znaków 28
B. Mowa uczuciowo-mimiczna 30
C. Mowa pojęciowa 37
D. Funkcje języka 40
3. ROZMOWA 44
A. Rodzaje wypowiedzi 44
B. Konwersacja 46
C. Przekazywanie siebie 49
D. Postrzeganie innych 51
E. Prawidła dobrej rozmowy 56
4. SZTUKA DYSKUSJI 59
A. Publiczne place dialogu 60
B. Zabawa słowem 62
C. Typy mów perswazyjnych 67
D. Chwyty erystyczne 71
E. Niszcząca siła erystyki 77
5. OPINIA PUBLICZNA 80
A. Co to jest opinia publiczna? 80
B. Proces opiniotwórczy 83
C. Sposoby badania opinii publicznej 90
D. Sondaż manipulowany 94
E. Sterowanie opinią publiczną 97
6. JĘZYK POLITYKI 100
A. Czy politycy mają własny język? 100
B. Kłamstwo w polityce 103
C. Propaganda 105
D. Manipulacja 112
E. Kultura polityczna 115
7. NOWOMOWA KOMUNIZMU 118
A. Rządy nad słowami 119
B. Pojęcie nowomowy 122
C. Przymioty nowomowy 124
D. Funkcje nowomowy 126
E. „Mowa-trawa” 128
F. „Inżynierowie dusz” 130
8. NOWA NOWOMOWA 138
A. Nowe obszary nowomowy 139
B. „Poprawność polityczna” 141
C. Proces kształtowania się języka „poprawności politycznej” 144
D. Prawa przekazu językowego 145
E. Przepis na mowę 147
9. LITERATURA 149
A. Co to jest literatura? 150
B. Forma zewnętrzna (stylistyka) 153
C. Forma wewnętrzna (poetyka) 159
D. Twórca i dzieło 164
10. LITERATURA MASOWA 169
A. Historia masowego słowa 170
B. Masowe druki propagandy 173
C. Powieść popularna 176
D. Język masowej literatury 179
E. Między drukiem a myślą 180
11. KRÓTKIE SŁOWA 184
A. Plotka 184
B. Ulotka 190
C. Hasła 192
D. Symbole językowe 195
12. INFORMACJA — DEZINFORMACJA 204
A. Co to jest informacja? 205
B. Historia informacji 207
C. Co to jest dezinformacja? 210
D. Metody dezinformacji 213
E. Etyka informacji 219
13. AGITACJA 222
A. Retoryka instrumentalna 222
B. Pojęcie agitacji 226
C. Agitacja polityczna 227
D. Masowe zauroczenie 229
E. Retoryka dziennikarska 232
14. PROPAGANDA 238
A. Co to jest propaganda? 238
B. Metody propagandy 245
C. Wartości sugerowane 249
D. Przeciwdziałanie 250
E. Kościół na temat propagandy 253
15. PERSWAZJA 256
A. Określenie perswazji 256
B. Typy perswazji 259
C. Pojęcie reklamy 262
D. Perswazyjność reklamy 266
E. Etyka przekonywania 270
16. CENZURA 275
A. Historia cenzury 275
B. Cenzura komunistyczna 284
C. Odmiany cenzury 289
D. Cenzura kościelna 290
E. Postulat wolności słowa 293
17. PRASA 296
A. Historia prasy 297
B. Oddziaływanie prasy 300
C. Kłamstwo prasowe 302
D. Etyka prasy 306
E. Narzędzie ewangelizacji 310
18. RADIO 314
A. Historia radia 315
B. Społeczna funkcja radia 317
C. Radio katolickie 322
D. Radio dla ewangelizacji 327
19. SZTUCZNE JĘZYKI UNIWERSALNE 329
A. Tęsknota za wspólnym językiem 330
B. Esperanto 337
C. Poszukiwania poesperanckie 343
D. Kierunki poszukiwań 348
20. JĘZYKI BEZLITEROWE 350
A. Pasygrafia 351
B. Języki migowe 355
C. Języki komputerowe 357
D. Język Kosmosu 362
E. Język przyrody 365
21. DOMINACJE JĘZYKOWE 368
A. Języki ponadnarodowe 369
B. Język łaciński 372
C. Język angielski 378
D. Suahili 380
E. Język rosyjski 382
22. CZYTELNICTWO 389
A. Co się czyta? 390
B. Kto czyta? 394
C. Czytelnictwo katolickie 396
D. Czytelnictwo manipulowane 401
E. Wtórny analfabetyzm 406
23. JĘZYK RELIGIJNY 409
A. Czy istnieje język religijny? 410
B. Funkcje języka religijnego 414
C. Rozumienie języka religijnego 416
D. Przymioty języka religijnego 419
E. Nad współczesnym językiem religijnym 423
24. KRYZYS JĘZYKA 432
A. Kultura informacyjna 432
B. Kryzys kultury a komunikacja 436
C. Rozpad języka 439
D. Ikonosfera przeciw logosferze 443
E. W obronie języka 4471. NARODZINY SŁOWA

Język jest równocześnie częścią kultury i warunkiem jej powstania. W życiu człowieka odgrywa więc zasadniczą rolę, m.in. w tworzeniu jego sfery duchowej. Chociaż rodzimy się z pewnymi zakodowanymi w naszym układzie genetycznym formami myślenia i zdolnościami, które umożliwiają nam stosunkowo łatwe nauczenie się języka, to jednak rozwinięcie się tej umiejętności nie jest możliwe bez pomocy społeczności. Bez społeczeństwa posługiwanie się językiem byłoby niemożliwe. Wskazują na to przypadki dzieci izolowanych społecznie bądź wychowywanych przez zwierzęta.
Język jest więc nade wszystko zjawiskiem społecznym.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura społeczeństwo język rozmowa dyskusja Słowo mowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W