Internet i depresja

Fragmenty książki "Nowe uzależnienia ", której autor wymienia m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, telefonu komórkowego, natręctwo zakupów, pracoholizm i uzależnienie od seksu

Internet i depresja

Cesare Guerreschi

Nowe uzależnienia

ISBN: 978-83-7580-165-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Wstęp
New addictions. Pojęcie uzależnienia
Współuzależnienie
Nowe formy uzależnienia
Internet: pomiędzy normalnością a patologią
Cechy problematycznego korzystania z Internetu
Internet i depresja
Skutki w relacjach rodzinnych
Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Internet i depresja

Związki między chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, oraz różnymi rodzajami zaburzeń uzależnieniowych stał

y się przedmiotem licznych badań. Ich wyniki wskazują, że depresja łączy się z alkoholizmem (Capuzzi i Lecoq, 1983), narkomanią (Cox, 1985), zaburzeniami odżywiania (Lesieur i Blume, 1993) oraz z patologiczną grą hazardową (Blaszczynski, McConaghy i Frankova, 1991).

Young (1998), przeprowadzając badania online, sprawdzała, czy istnieje relacja współwystępowania w przypadku depresji i uzależnienia od Internetu.

Grupa poddana badaniu składała się z 259 osób, które w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Internecie zadeklarowały chęć udziału w eksperymencie.

Jako test zastosowano Internet Addiction Test (w załączniku do rozdziału II) oraz BDI (Beck Depression Inventory). Pierwszy z nich pozwolił oddzielić uzależnionych od nieuzależnionych, drugi umożliwił ocenę poziomu ich depresji.

Grupa badawcza składała się ze 130 mężczyzn, o średniej wieku około 31 lat, oraz 129 kobiet, o średniej wieku około 33 lat.

Wyniki ukazały znaczący związek między uzależnieniem od Internetu a depresją: wysoki poziom depresji łączył się z nadużywaniem Internetu.

Joung utrzymuje, że niektóre cechy cierpiących na depresję podmiotów — takie jak: niska samoocena, słaba motywacja, strach przed odrzuceniem i potrzeba akceptacji — mogą wpływać na zwiększenie intensywności korzystania z Internetu. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że uzależnione osoby poszukują w rzeczywistości wirtualnej schronienia przed problemami występującymi w życiu codziennym.

Z drugiej strony jest możliwe, że u osób uzależnionych od Internetu rozwija się depresja spowodowana specyficznym stylem życia, który cechuje wyobcowanie i oderwanie od rzeczywistości.

Podsumowując: badania przeprowadzone przez Young unaoczniły związek między nadużywaniem Internetu i depresją, nie ustaliły jednak, które z zaburzeń jest przyczyną, a które skutkiem.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama