Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Katarzyna  Wawrzyniak

Jak  zostać  rycerzem  Jezusa?
(alternatywne  tytuły,  rysunek)

SCENARIUSZ  KATECHEZY

Katecheza jest adresowana do dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Cele: znajomość hasła nowego roku szkolnego: "Bóg jest miłością"; znajomość i rozumienie tekstu pieśni: "Króluj nam, Chryste", umiejętność pracy nad sobą - rycerzem Jezusa.

Aktywizacja. Podział klasy na grupy trzy- lub czteroosobowe.

Zadanie 1. Każda z grup otrzymuje tekst pieśni religijnej: "Króluj nam, Chryste" i na kartce zapisuje jak największą ilość alternatywnych tytułów do już istniejącego. Czas pracy: 10 min.

Zadanie 2. Każda z grup wybiera tytuł, który najbardziej się jej podoba. Po zakończonej pracy każdy zespół odczytuje wszystkie wymyślone przez siebie tytuły i zaznacza ten, który wybrał.

Puenta. Każdy z nas może zaśpiewać tę pieśń jako swój hymn. Każdy z nas może stać się rycerzem Jezusa. Przez ten rok postaramy się postępować tak, jak uczą słowa piosenki.

Aktywizacja. Rozmowa z uczniami na temat, jaki powinien być rycerz Jezusa. Rycerz Jezusa przede wszystkim pamięta o wielkiej miłości Boga do człowieka, dlatego hasłem naszego roku będzie: Bóg jest miłością (zapisanie hasła na pierwszej stronie zeszytu uczniowskiego). Modlitwa pieśnią: "Króluj nam, Chryste".

Wprowadzenie. Każdy rycerz ma swój herb, w którym umieszcza znak tego, który jest dla niego najważniejszy.

Aktywizacja. Uczniowie otrzymują wzór herbu i rysują znak swojego wodza. Naklejają go na pierwszej stronie w zeszycie.

Zadanie domowe. Nauka pieśni: "Króluj nam, Chryste" i próba wymyślenia sposobu powitania na naszych lekcjach oraz nazwy na lekcję.

RELACJA  Z  PRZEPROWADZONEJ  KATECHEZY

Katechezę tę przeprowadziłam w pięciu trzecich klasach. Na początku podzieliłam klasy na grupy. Ponieważ dzieci w klasie trzeciej uczą się dopiero pracy w grupach, aby nie robić zamieszania, poprosiłam, by dzieci z pierwszych ławek odwróciły się do drugich, a dzieci z trzecich do czwartych. Ten podział wydał mi się najprostszy, choć nie wszystkie dzieci na początku były zadowolone. Przedstawiłam dzieciom cel ich pracy, mówiąc, że będą dziś redaktorami gazety, w której trzeba nadać tytuł pewnemu tekstowi. Następnie przeczytałam im tekst pieśni: "Króluj nam, Chryste". Każda grupa otrzymała kartkę papieru i tyle tekstów, ile było osób w grupie. Zadaniem dzieci było wymyślenie w ciągu 10 minut jak największej ilości tytułów. Uczniowie z zapałem zabrali się do pracy i po wyznaczonym czasie, niektóre grupy miały już 5-6 tytułów. Następnie poprosiłam, by cała grupa jeszcze raz przeczytała wszystkie tytuły i zaznaczyła ten, który najbardziej im się podoba. Po chwili każdy zespół prezentował swoją pracę.

Wśród wybranych przez dzieci tytułów znalazły się: Jezus nas woła; Walka z grzechem; Rycerska pieśń; Droga do nieba; Rycerze Jezusa; Rycerskie słowo; Wołanie Jezusa; W drodze do Boga; Z Jezusem życie rozkwita.

W podsumowaniu zwróciłam dzieciom uwagę, że każdy z nas może być rycerzem Jezusa. W krótkiej rozmowie dzieci odpowiadały na pytania: Jaki powinien być i co powinien robić rycerz Jezusa? W szczególny sposób zwróciłam uwagę na wielką miłość Boga; dzieci zapisały sobie na pierwszej stronie w zeszycie hasło, jakie będzie nam towarzyszyć przez cały rok szkolny: "Bóg jest miłością". Śpiewając pieśń: "Króluj nam Chryste", poprosiliśmy Jezusa, by stał się naszym wodzem i obdarzał nas miłością. Następnie każde z dzieci otrzymało wzór herbu, w którym rysowało znak naszego wodza. Znaki były bardzo różne, wśród nich znalazły się zarówno krzyż i serce, symbole eucharystyczne, jak i sama postać Jezusa. Herb ten dzieci wkleiły na pierwszą stronę w swoim zeszycie.

Zadanie domowe składało się z dwóch części:

Ta druga część zadania domowego wynikała z potrzeby, by uczniowie sami tworzyli lekcję religii i angażowali się w nią, by stali się za nią odpowiedzialni.

Na kolejną lekcję dzieci przyniosły następujące pomysły na rozpoczęcie lekcji: powitania - Króluj nam, Chryste - zawsze i wszędzie; Królu Nieba, zasiądź wśród nas; Niech Bóg zamieszka w naszych sercach; W milenijne czasy - prowadź, Chryste, trzecie klasy; Boże, bądź wśród nas i nazwy: Spotkanie z Jezusem; Z Jezusem w klasie;. Katecheza; Bóg z nami.

Dzieci bardzo zaangażowały się w tę lekcję. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się tak trafnych wyborów. Byłam z nich bardzo zadowolona, a same dzieci z dumą mówiły o sobie jako o rycerzach Jezusa często spoglądających na herb.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-05-16Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza królestwo rysunek metody aktywizujące konspekt aktywizacja Króluj nam, Chryste
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W