Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Danuta  Bok

MARYJA  WZOREM  DLA  CHRZEŚCIJAN

dla klasy VI i gimnazjum

Cel  dydaktyczny:  ukazanie uczniom obrazu Maryi biorącej czynny udział w dziele zbawczym Chrystusa.

Cel  wychowawczy:  zachęta do naśladowania Matki Bożej, do bycia pomocnikiem Maryi, rozbudzenie wdzięczności do Maryi.

Metody:  drama, słoneczko, praca w grupach.

Pomoce:  kartki do pracy metodą słoneczko, kartki z tekstem piosenki: "Była cicha i piękna..."

PRZEBIEG  KATECHEZY

1.  Rozpoczęcie modlitwą do Ducha Świętego.

2.  Powtórzenie treści poprzedniej katechezy.

3.  Wprowadzenie do tematu, śpiew piosenki: "Była cicha i piękna ..."

4.  Podanie prawdy:

Zapis na tablicy fragmentów Pisma św.: Łk 1,26-33 i 38; Łk 1,39-40 i 56; Łk 2,25-28 i 34; J 2,1-5; J 19,25-27.

Wcześniej przygotowane osoby prezentują klasie wyżej wymienione fragmenty za pomocą dramy; "aktorzy" mogą być przebrani.

5.  Wypracowanie prawdy - pogłębienie

Krótka rozmowa - analiza poszczególnych fragmentów dramy:

Po krótkiej rozmowie katecheta podsumowuje: Maryja była obecna we wszystkich ważnych dla Chrystusa momentach Jego życia i działalności.

Następnie dzieci otrzymują kartki i zapisują cechy Matki Bożej, na które zwrócili uwagę w dramie. Można uczynić to w grupach - każda wypisuje na kartkach tyle cech, ile udało się zaobserwować poszczególnym członkom grupy. Dzieciom należy przypomnieć, że każdą cechę wypisujemy dużymi literami na osobnej kartce.

Słoneczko układamy na podłodze lub przymocowujemy do tablicy; liderzy poszczególnych grup mogą uzupełniać je na przygotowanej planszy.

6.  Wykorzystanie prawdy

Takimi właśnie cechami odznaczała się Matka Boża. Jak została nagrodzona za swoje życie? (Dzieci powinny odpowiedzieć, że została wzięta do Nieba i ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi).

Z pewnością każdy z nas chce osiągnąć niebo, a wcześniej chce być dobrym człowiekiem, prawdziwym chrześcijaninem, słuchającym głosu swego sumienia.

Jak więc możemy nazwać Maryję? - Dzieci powinny dojść do stwierdzenia: wzór.

Zapis tematu na tablicy i do zeszytu: MARYJA WZOREM DLA CHRZEŚCIJANINA.

Jak to osiągnąć, mając na uwadze postać Matki Bożej?

Następuje praca w grupach. Każda otrzymuje 1 lub 2 cechy Matki Bożej (w zależności od ilości grup i ilości wypisanych cech Maryi) i próbuje podać konkretne sytuacje z życia codziennego: Kiedy i jak można naśladować daną cechę Matki Bożej?

Wyniki pracy grup zapisujemy na tablicy - na przykład w formie haseł.

Można zachęcić dzieci do uczestnictwa w grupach "maryjnych".

7.  Zadanie domowe:

Jak w tym tygodniu będę naśladować Matkę Bożą? - wybór z pracy grup.

8.  Modlitwa końcowa w duchu wdzięczności Matce Bożej - może być spontaniczna.


Danuta Bok - katechetka w szkole podstawowej i w przedszkolu w Mysłowicach.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-09-03Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja naśladowanie wzór drama praca w grupach słoneczko
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W