Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Justyna  Wójcik

WĘDRUJĄCE  PLAKATY

Istotą tej metody jest praca w grupach nad kolejnymi pytaniami. Każde pytanie jest zapisane na oddzielnym plakacie (arkuszu papieru). Plakaty są przekazywane kolejnym grupom - wędrują od grupy do grupy. W danym momencie każda grupa ma jeden plakat.

Metoda ta umożliwia wymianę poglądów, jest swoistą dyskusją "na papierze". Może też być wykorzystana do uzyskania informacji zwrotnej po zajęciach lub do powtórzenia materiału. Umożliwia ona, w stosunkowo krótkim czasie, zebranie informacji na kilka tematów od wszystkich uczestników zajęć.

1.  Organizacja pracy. Dzielimy uczestników na tyle grup, ile pytań stawiamy, np. 3 pytania - 3 grupy. Każdy problem zapisujemy na osobnym arkuszu szarego papieru, najlepiej różnymi kolorami. Grupom rozdajemy plakat z pytaniem oraz flamaster (każdej grupie w innym kolorze).

2.  Praca w grupach. Każda grupa siada w kręgu i otrzymuje jeden arkusz z wypisanym pytaniem oraz flamaster. Przez 6-8 minut [ 1 ] uczestnicy dyskutują i zapisują jak najwięcej pomysłów, rozwiązań, odpowiedzi na pytanie zapisane na plakacie. Następnie - na znak prowadzącego - przekazują swój plakat grupie sąsiedniej, według ruchu wskazówek zegara. W ten sposób każda grupa ma nowy plakat i zapoznaje się z tym, co wypracowała grupa poprzednia. Można odnieść się do pracy kolegów i koleżanek, zgadzając się, np. z czyimś pomysłem, postawić "+". Następnie grupa zapisuje swoje rozwiązania i plakaty wędrują do kolejnej grupy. Wędrówka plakatów trwa tak długo, aż wrócą one do grup, z których wyszły. W ten sposób każdy zespół pracuje nad każdym problemem. Istotne jest to, by grupy przekazywały swoje plakaty równocześnie. Powinno to być na wyraźny sygnał prowadzącego, aby uniknąć zamieszania.

3.  Praca na forum. Po powrocie plakatów do grup "macierzystych", ich przedstawiciele odczytują zapisane na plakatach pomysły. Można je wywiesić na ścianie lub na tablicy.


Justyna Wójcik - katechetka z Lublina, moderatorka Oazy Wielkiej "Nebo".


 1  Czas pracy w grupie może być dłuższy lub krótszy od podanego, gdyż w dużym stopniu zależy on od proponowanych tematów i problemów.


opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-11-13Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: grupa metody aktywizujące Forum
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W