reklama

Św. Paweł uczy nas, jak przygotować się do Spowiedzi św.

Katecheza dla klasy III

klasa  III

Cele:

1.  Uczeń powinien wiedzieć/znać:

 • treść Ef 6,10-18
 • co oznaczają poszczególne części zbroi:
  • hełm zbawienia - sakramenty (chrzest, spowiedź, Komunia św.),
  • miecz - Słowo Boże (wśród modlitwy i błagania),
  • pancerz - sprawiedliwość: życie zgodnie z wolą Bożą (przykazania),
  • pas - prawda,
  • buty - gotowość niesienia ewangelii o pokoju - dobre uczynki,
  • tarcza - wiara.
 • cała zbroja chroni człowieka przed nieprzyjacielem i pomaga w walce z grzechem.

2.  Uczeń powinien umieć wyjaśnić, jak można zrobić rachunek sumienia - na podstawie Ef 6,10-18.

3.  Spotkanie ma pomóc dziecku w przygotowaniu do sakramentu pojednania.

Środki dydaktyczne:

 • folie związane z czasem Wielkiego Postu (np. Krzyż), tekst Jana Pawła II dla dzieci pierwszokomunijnych, tekst Ef 6,10-18, żołnierz grecki,
 • zbroja wykonana z papieru: hełm, pancerz, miecz, buty - dwie torby papierowe, pasek lub sznurowadła "jako pas",
 • karty pracy dla dzieci,
 • wykonanie niektórych pomocy umieściłam w załączniku - tekst Jana Pawła II, wykonanie zbroi, karta pracy dla dzieci.

Niezbędne wiadomości:

 • Wielki Post - czas pokuty i nawrócenia.
 • Zbawienie dokonuje się w Kościele.
 • Pięć warunków dobrej spowiedzi.
 • Zadania żołnierza.

Metody nauczania:

 • analiza Ef 6,10-18,
 • pogadanka,
 • pokaz,
 • samodzielna praca ucznia.

PRZEBIEG  SPOTKANIA

1.  Wprowadzenie:

a)  Nawiązanie do Wielkiego Postu - wykorzystanie folii.

 • Niedokończone zdania - wybrani uczniowie kończą zdanie: Wielki Post to...

b)  Modlitwa do Ducha Świętego.

c)  Nauczyciel na tablicy pisze datę pierwszej Komunii św. dzieci. Zadaje pytanie dotyczące tej daty.

d)  Przypomnienie słów Ojca Świętego skierowanych do dzieci pierwszokomunijnych (można wykorzystać folie)

 • mieć dobre i czyste serce,
 • zawsze kochać Jezusa,
 • jak najczęściej przyjmować Komunię św.
 • nigdy nie czynić tego co złe.

e)  Pytanie: W jaki sposób możemy spełnić prośbę Papieża?

 • przyjmowanie sakramentów: spowiedź św., Komunia św.
 • powtórzenie 5 warunków dobrej spowiedzi.

f)  Zapowiedź tematu: Św. Paweł uczy nas jak przygotować się do spowiedzi św.

 • zapis do zeszytu.

2.  Rozwinięcie i pogłębienie:

a)  Rozmowa z dziećmi o zadaniach żołnierza.

 • Jakie zadania ma żołnierz?
 • Jak przygotowuje się do walki?
 • Jak idzie ubrany do walki?

b)  Nawiązanie do Ef 6,10-18

 • wykorzystanie folii - żołnierz grecki.
 • Św. Paweł zachęcał mieszkańców Efezu, by tak gorliwie walczyli ze swoimi grzechami, jak gorliwie walczy żołnierz podczas wojny.
 • Św. Paweł pokazał Efezjanom, gdzie mają szukać siły i odwagi w walce z szatanem.
 • Bóg nigdy nie zostawi człowieka samego w walce ze złem.

c)  Podział klasy na 6 grup. Każda grupa ma za zadanie zapamiętanie znaczenia jednej części zbroi.

Uwaga! Trzeba pilnie słuchać tekstu i dobrze zapamiętać znaczenie poszczególnych części zbroi, ponieważ jest jedna pułapka podczas dzisiejszego spotkania.

d)  Proklamacja Ef 6,10-18.

 • wykorzystanie folii - tekst Ef 6,10-18.

e)  Pytania:

 • U kogo mamy szukać pomocy?
 • Przeciwko komu walczymy?
 • Co mamy na siebie włożyć?
 • Do czego ma nam służyć zbroja Boża?
 • Co oznaczają części zbroi Bożej? - patrz cele lekcji.

Poszczególne grupy otrzymują część zbroi Bożej - piszą, co ona oznacza. Jeden uczeń z grupy zakłada na siebie dany element. "Ubrani" uczniowie stają na środku sali.

Św. Paweł uczy nas, jak przygotować się do Spowiedzi św.

f)  Rozmowa z uczniami o konieczności pełnego uzbrojenia żołnierza w czasie walki. Nie wystarczą tylko buty lub sam miecz, by wygrać bitwę.

g)  Uczeń, który ma na sobie "buty", zostaje w pełni uzbrojony. Teraz może stanąć do walki.

 • Poszczególne części zbroi zdejmujemy z ucznia i przypinamy do tablicy korkowej. W tym czasie dyżurny rozdaje dzieciom karty pracy.

3.  Zastosowanie:

a)  Powtarzamy znaczenie poszczególnych części i stawiamy przykładowe pytania do rachunku sumienia.

b)  Kto nam pomaga w walce?

4.  Utrwalenie:

a)  Wspólne uzupełnienie kart pracy - pełny zapis na karcie (załącznik).

 • części zbroi przyklejamy do tablicy za pomocą plasteliny lub taśmy lakierniczej, oznaczania piszemy obok, jeżeli w klasie jest biała tablica można wykorzystać folię,
 • uczniowie powinni zauważyć brak tarczy na kartach pracy!

Zadanie do wykonania:

 • Pokoloruj żołnierza.
 • Narysuj tarczę swojej wiary.

5.  Zakończenie:

Modlitwa Komunii duchowej.

ZAŁĄCZNIK:

I.  Fragment przemówienia Jana Pawła II do dzieci pierwszokomunijnych

Drogie dzieci, przychodzi do was Papież, aby i wam powiedzieć w imieniu Pana Jezusa, że On was kocha (...) Pan Jezus przyszedł do waszych serc. On jest w was, Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej święte.

To jest wielka łaska, ale i zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte.

Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię św. w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.

Chrystus wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13,8). V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, oprac. J. J. Górny, Olsztyn 1997, s. 127-128.

II.  Wykonanie zbroi

1.  Hełm (czapka murarska):

 • Dwie duże kartki gazety nakładamy jedna drugą i składamy na pół.
 • Zginamy dwa rogi od strony grzbietowej do środka.
 • Dolne części odginamy na zewnątrz.
 • Wystające końce zaginamy do równości krawędzi i sklejamy końce.
Św. Paweł uczy nas, jak przygotować się do Spowiedzi św.

2.  Pancerz:

 • Arkusz szarego papieru przecinamy na połowę.
 • Jedną część składamy na pół.
 • Wycinamy półkole.
 • Rysujemy duże serce i buty.

3.  Miecz:

 • Zwijamy bardzo ciasno po przekątnej arkusz A4 i A5. "Patyczki" wzmacniamy taśmą.
 • Krótszy patyczek przymocowujemy za pomocą taśmy do dłuższego (patrz zdjęcie).

4.  Napisy na poszczególnych częściach zbroi:

 • HEŁM ZBAWIENIA
 •     SAKRAMENTY:
      CHRZEST, SPOWIEDŹ ŚW., KOMUNIA ŚW.
 • PANCERZ SPRAWIEDLIWOŚCI:
 •     PRZYKAZANIA BOŻE.
 • PAS - PRAWDA.
 •     MÓWIĘ TO, CO PRAWDZIWE, DOBRE, KONIECZNE
 • MIECZ - SŁOWO BOŻE, MODLITWA.
 • BUTY
 •     1. GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY;
      2. DOBRE CZYNY.

III.  Karta pracy

IV.  Zdjęcie

Św. Paweł uczy nas, jak przygotować się do Spowiedzi św.

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama