Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Krzysztof  Czeczko  OFM  Cap

Jubileusz  2000  (burza mózgów, kolaż, rysunek)SCENARIUSZ  KATECHEZY

1.  Czym  jest  jubileusz?

Wprowadzenie. W życiu człowieka są różne jubileusze.

Aktywizacja. Podział uczestników na małe grupy. Postawienie pytania: Z czym Wam się kojarzy jubileusz? Uczestnicy mają wypisać na zasadzie burzy mózgów wszystko, co im się kojarzy z tematyką obchodzenia jubileuszów. Trzeba tu podkreślić, że chodzi o jubileusz w ogóle, o jubileusze, z jakimi się stykamy w życiu. Potrzebne materiały: papier A4, pisaki.

Puenta: Jubileusz to słowo zawierające w sobie wiele treści. Odniesiemy te podstawowe skojarzenia do Jubileuszu Odkupienia.

2.  Jubileusz Odkupienia - "rok łaski od Pana"

Wprowadzenie. W Starym Testamencie Rok Jubileuszowy oznaczał święto, darowanie długów, czas radości. Jubileusz Odkupienia, który obecnie obchodzimy to czas radości, łaski, przemiany, nawrócenia, "rok łaski od Pana", czas uwielbienia Boga.

Aktywizacja. Postawienie zadania: Jakie treści związane z Jubileuszem Odkupienia są dla Was najważniejsze? Zadaniem uczestników jest przedstawienie tych treści za pomocą kolażu. Można wycinać ze starych gazet zdjęcia i tytuły. Potrzebne pomoce: gazety, klej, nożyczki, arkusze białego papieru, taśma. Po wykonaniu plakatów następuje ich interpretacja na forum ogólnym.

Puenta. Jubileusz to nowa szansa i nadzieja dla każdego z nas.

3.  Odpust  Jubileuszowy

Wprowadzenie. Jubileusz to także wymiar pokutny, a więc i odpust. Warunki odpustu jubileuszowego to: spowiedź, komunia, pielgrzymka, modlitwy - Wierzę, Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu, z intencjami papieża; uczynki miłosierdzia względem potrzebujących.

Aktywizacja. Jak można przedstawić za pomocą symbolu warunki zyskania odpustu zupełnego? Zadaniem każdej grupy jest plastyczne przedstawienie dwu warunków zyskania odpustu. Potrzebne pomoce: papier A4, pisaki. Po pracy w grupie następuje prezentacja na forum ogólnym i interpretacja rysunków.

Puenta. Rozdanie ulotek zawierających m. in. rysunek symbolu Jubileuszu; wyjaśnienie jego słów, linii, gołębi, światła w środku, krzyża. Na koniec wspólna modlitwa do Świętej Trójcy.

RELACJA
Z  PRZEPROWADZONEJ  KATECHEZY

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach spotkań z grupą ludzi starszych zainteresowanych tematyką religijną. Spotkania tej grupy są jedną z wielu różnorodnych form pracy Uniwersytetu III Wieku w Lublinie. Średnia wieku uczestników - ok. 60 lat. Zajęcia trwały jedną godzinę. Ponieważ uczestnicy wcześniej mieli wykład na temat Jubileuszu w Kościele, więc tematyka była dobrze znana. Celem spotkania było rozwinięcie podstawowych treści związanych z Jubileuszem i odniesienie ich do własnego życia.

Wśród skojarzeń z różnymi jubileuszami pojawiły się m. in. i takie odpowiedzi: okrągła rocznica urodzin; "jubileuszówka"; złote gody; milenium państwa; rok mickiewiczowski, rok szopenowski; wspomnienia, jubileusz rozpoczęcia i zakończenia pracy zawodowej, łaska, urodziny, śpiew, okrągła suma, toast, papież, małżeństwo, wdzięczność, uroczystość, pojednanie, dostojeństwo, godność, zaufanie, wiek.

Na kolażach tworzonych z wycinków gazet można było dostrzec motywy: 1)  kula ziemska otoczona hasłami (słońce, uśmiech, zdrowie ocalone, drzwi, dłonie, szczęśliwe rodziny; piękny dom, źródło wody, biegacz, 2)  duże, kolorowe tytuły: "żyję po to, by..." "możesz zatrzymać czas", zdjęcia zamyślonego człowieka, papieża, ślubów, zakochanych, pięknych widoków, pradziadka, smaczne potrawy. W omówieniu i komentarzach podkreślano, że Jubileusz 2000 to szansa, jaką ma każdy człowiek; to czas nadziei, przypomnienie o dobrym wykorzystaniu czasu. Niektórzy uczestnicy w wypowiedziach poruszali treści bardziej osobiste, związane z ich życiem.

W rysunkach na temat warunków odpustu pojawiły się m. in. symbole i rysunki: konfesjonał (spowiedź), wchodzenie na górę z krzyżem (pielgrzymka), promieniujące serce i wyciągnięta dłoń (uczynki miłosierdzia).


opr. mg/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie jubileusz łaska odpust
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W