Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Modlitwa mistyczki franciszkańskiej św. Kamili Baptysty Varano

Św. Kamila Baptysta Varano

Modlitwa do Dziewicy

Modlitwa do Dziewicy - foto
Autor/źródło: Maciej Górnicki


Modlitwa do Dziewicy

1. Dziewico nad dziewicami, Maryjo, Matko najwyższej łaski, miłosierdzia i łaskawości, Królowo nieba i ziemi, pełna łaski, Córko Boga, Matko Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo aniołów, Cesarzowo niebieska, Gwiazdo morska, Pani świata, Chwało świętych, Radości doskonałych chrześcijan, Chlubo niewiast, Radości ludzi, Mieszkanie Ducha Świętego, Kwiecie dziewic, Rado wdów, Nadziejo grzeszników, Źródło miłosierdzia, Drogo zbawienia, Bramo Rajska, Drabino do nieba, Kolumno świata, Wypełnienie wszelkiej doskonałości i łaskawości, Tobie się polecam i proszę Cię, przez ten miecz, który przepowiedział Ci św. Symeon, gdy ofiarowałaś Twego Syna w świątyni, żebyś zechciała uwolnić mnie od wszelkiego zła obecnego oraz tego, które ma nadejść.

2. Proszę Cię, Matko błogosławiona, przez drugą boleść, której doznałaś z powodu Twego najsłodszego Syna, gdy zgubiłaś Go w Jerozolimie wśród licznego tłumu ludzi, szukając Go przez trzy dni; przez nią proszę Cię, Matko błogosławiona, byś błagała Twego błogosławionego Syna, żeby mi udzielił prawdziwej skruchy przed śmiercią, prawdziwej spowiedzi i zadośćuczynienia za moje grzechy.

3. Proszę Cię, Matko litości i miłosierdzia, przez trzecią boleść, jakiej doznałaś z powodu Twego błogosławionego Syna, kiedy Ci powiedziano, że został pojmany, aby był skazany na śmierć. Przez nią proszę Cię, Matko chwalebna, byś uwolniła mnie od wszystkich wrogów, widzialnych i niewidzialnych, mojej duszy i ciała.

4. Proszę Cię, Matko najłaskawsza, przez czwartą boleść, jakiej doznałaś, byś prosiła Twego drogiego Syna, żeby zabrał ode mnie wszelką letniość i zapalił mnie swoją miłością.

5. Proszę Cię, słodka Matko błogosławiona, przez tę boleść, którą cierpiałaś z powodu naszego błogosławionego Jezusa, niech On raczy nawiedzić mnie w godzinie śmierci i niech mnie przyjmie z miłosierdziem.

6. Proszę Cię, słodka Matko, przez radość, jaką miałaś, kiedy anioł Gabriel Cię pozdrowił, i przez radość, [której doznałaś,] kiedy Duch Święty zstąpił na Ciebie, przez narodziny Twego najsłodszego Syna, przez Jego najświętsze obrzezanie, przez wielce pobożny pokłon świętych Magów, przez Jego najświętszy chrzest, przez kuszenie, przez zimno i upał, przez trudy i głód, przez pragnienie, które znosił Twój najsłodszy Syn, i przez to, czego dla nas dokonał: przez cud, kiedy przemienił wodę w wino, przez święte nauczanie, przez święte cuda, przez swoją najświętszą i błogosławioną Mękę, przez nasze odkupienie i przez pouczenia dane uczniom, przez modlitwę w Ogrójcu, przez krwawy pot przez Niego przelany, przez zniewagi i obelżywe słowa, które zostały Mu powiedziane, przez policzkowanie, drwiny i wyśmiewanie, którymi Go obrażano, przez liczne razy, jakie otrzymał, przez mnóstwo ran, jakie zniósł na swym najświętszym ciele, przez ubiczowanie przy słupie i przez Jego ukrzyżowanie, przez napojenie Go żółcią w Jego palącym pragnieniu, przez siedem słów, jakie wypowiedział na krzyżu, przez otwarcie Jego boku, przez Jego drogocenną śmierć, przez Jego pogrzeb, przez Jego najświętsze zmartwychwstanie i przez Jego godne podziwu wniebowstąpienie, 7. proszę Cię, Matko najwyższej litości, Matko miłosierdzia, o słodka Dziewico, nieskazitelna Maryjo, wysłuchaj moich błagań i próśb i spójrz na moje łzy i biedy, gdyż moje grzechy są okropne i nie wiem, do kogo mam się uciec, jak nie do Ciebie, przechwalebna i nieskazitelna Rodzicielko najsłodszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo Ty byłaś przyczyną zbawienia naszego człowieczeństwa.

8. Przeto, najsłodsza Matko najwyższej Miłości, nakłoń uszu Twojej litości ku moim błaganiom i bądź mi łaskawa, bądź mi pomocą we wszystkich moich sprawach.

9. O drogocenny Klejnocie, o słodka Dziewico Maryjo, Twoimi prośbami i modlitwami wsławiaj się przed Bożym obliczem, o Matko błogosławiona.

10. Proś Twego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, żeby mnie uczynił sobie miłą i by dał mi wzrastać w Jego miłości, uwielbieniu i chwale.

11. Temuż Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego nieskazitelnej Dziewicy Maryi zawsze niech będzie cześć i chwała, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Św. Kamila Baptysta Varano, dziewica, zakonnica (1458-1524). Pochodziła z rodziny książęcej. Mając 23 lata wbrew woli rodziców wstąpiła do klarysek w Urbino. Tam przyjęta imię zakonne Baptysta. W trzy lata później przeniosła się do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Następnie założyła klasztor w Fermo. Prowadziła życie surowe i pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień. Miała dar mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach. Zmarła podczas epidemii 31 maja 1524 roku.

Fragment publikacji "Dzieła wszystkie" Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Maryja Matka Boża Niepokalana tajemnice radosne boleści NMP radości NMP
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W