Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tomasz Maria Dąbek OSB

Nabożeństwa Fatimskie

ISBN: 978-83-60703-84-7

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Wybrane fragmenty
Wstęp
13 maja - Rozważanie / homilia
13 maja - Modlitwa wiernych
13 maja - Rozważania różańcowe
13 października - Rozważanie / homilia
13 października - Modlitwa wiernych
13 października - Rozważania różańcoweRozważania różańcowe

Tajemnica I
chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ojciec i Duch Święty potwierdzają misję Syna, który w pokorze staje w szeregu grzeszników, przyjmując chrzest nawrócenia. Nie może wyznać osobistych wykroczeń, ale bierze na siebie ciężar grzechów wszystkich ludzi. Będzie w mocy Ducha głosił Dobrą Nowinę i przyjmie na siebie konsekwencje odrzucenia Jego Osoby i nauki przez tych, którzy bardziej umiłowali własne interesy albo własną wizję prawdziwej religii. Naśladujmy Jego wielkoduszność i strzeżmy się egoizmu i ciasnoty umysłu, które doprowadziły do Jego Męki.

 

Tajemnica II
cud w Kanie Galilejskiej

Na prośbę Matki Jezus przychodzi z pomocą młodym małżonkom oraz ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Najpierw wypowiada surowe słowa, potem spełnia to, czego trudno było wprost oczekiwać. Zaufajmy Mu do końca i korzystajmy ze wstawiennictwa Jego Matki, pamiętając o Jej słowach: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Tajemnica III
Chrystus wzywa do nawrócenia i głosi królestwo Boże

Tajemnica ta obejmuje trzy lata publicznej działalności Jezusa. Słowa wypowiadane przez Niego do różnych ludzi w różnych warunkach, stanowią bogaty materiał do rozważania. Za każdym razem możemy wybierać inny fragment Ewangelii, rozważając słowa Jezusa. Odnośmy do siebie Jego naukę, pamiętając o własnej słabości, potrzebie nawrócenia i współdziałania, by królestwo Boże docierało do wszystkich.

 

Tajemnica IV
Przemienienie Pańskie

Przed męką trzej uczniowie ujrzeli chwałę Jezusa, to co Mu zawsze przysługiwało jako Jednorodzonemu Synowi współistotnemu Ojcu. Jezus na ziemi nie korzystał ze sposobności (por. Flp 2,6), by ukazywać ludziom swoją godność i moc. My także nie chciejmy zawsze wszystkim imponować, ale starajmy się służyć im z miłością, przemieniać się na wzór Chrystusa. On przez swoje uniżenie prowadzi nas do uczestnictwa w chwale, która zawsze do Niego należy.

 

Tajemnica V
ustanowienie Eucharystii

Pamiątka Męki uobecniająca Ofiarę Kalwarii i stałą obecność, pokarm dla pielgrzymujących do domu Ojca, zadatek przyszłej chwały. Moment ustanowienia i ciągła celebracja aż do Jego powtórnego przyjścia. Wielka tajemnica wiary, zaproszenie do Pańskiego stołu. Korzystajmy z niego jak najczęściej i pociągajmy do niego innych, prośmy, by odpowiednio się przygotowali i godnie z radością mogli z nami do niego przystąpić.

opr. aw/awr
Data publikacji: 2008-04-28Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: różaniec rozważania parafie parafianie tajemnice światła rozważania różańcowe Nabożeństwa Fatimskie części różańca 13 października

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W