Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tomasz Maria Dąbek OSB

Nabożeństwa Fatimskie

ISBN: 978-83-60703-84-7

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Wybrane fragmenty
Wstęp
13 maja - Rozważanie / homilia
13 maja - Modlitwa wiernych
13 maja - Rozważania różańcowe
13 października - Rozważanie / homilia
13 października - Modlitwa wiernych
13 października - Rozważania różańcoweRozważania różańcowe

Tajemnica I
modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pan Jezus przed Męką tak duchowo cierpiał, że pot Jego zmieszał się z krwią. Widział własne cierpienie, ale też dostrzegał grzechy ludzi, ich obojętność, odwracanie się tych, którzy już coś poznali z tajemnic Bożej miłości. Matka Boża w Fatimie, oraz w innych objawieniach, wzywa do pokuty, zadośćuczynienia.

Jednocząc się z Chrystusem cierpiącym duchowe konanie, przepraszajmy za własne grzechy i za tych, którzy odwracają się do Boga. Prośmy dla nich o łaskę nawrócenia.

 

Tajemnica II
biczowanie Pana Jezusa

Wielkie cierpienie fizyczne, które często powodowało, że skazaniec był bliski śmierci. Gdyby Jezus umarł, nie nastąpiłaby druga część Męki. Święty Całun Turyński zawiera ślady, które pozwalają określić, jakim narzędziem biczowano Pana Jezusa oraz ile uderzeń padło na poszczególne części Jego ciała. To wszystko za nasze grzechy, za grzechy całego świata. Z tym cierpieniem możemy się łączyć, możemy mu próbować zadośćuczynić, podejmując dobre czyny, przezwyciężając się w tym, w czym jest nam najtrudniej. Zamiast nienawiści, wzajemnej niechęci, budujmy miłość, okazujmy życzliwość drugiemu człowiekowi. Prośmy Matkę Najświętszą, by pomagała nam także w ten sposób zadośćuczynić za cierpienie Jej Syna.

 

Tajemnica III
cierniem koronowanie Pana Jezusa

Znowu cierpienie fizyczne, ale może jeszcze bardziej dotkliwe cierpienie duchowe. Złe słowa. Objawy lekceważenia, niewdzięczności. Znów wezwanie do zadośćuczynienia przez dobre słowo. Słowo miłości, szacunku dla drugiego człowieka. Słowo pociechy dla przygnębionego, lekceważonego przez innych, towarzyszenie człowiekowi cierpiącemu. Do tego wzywa nas Chrystus i Jego Matka. Starajmy się w tym duchu podjąć dzieło zadośćuczynienia.

 

Tajemnica IV
dźwiganie krzyża

Rozważamy w drodze krzyżowej czternaście stacji, które są tylko przedstawieniem wybranych momentów tego, co już w Ewangelii jest określeniem ludzkiego losu. Ciężar, który wydaje się przykry, prowadzi do zbawienia. Rozważmy cierpienie Chrystusa po to, aby w Bożym świetle patrzeć na swoje życie — zwłaszcza na to, co jest trudne i ciężkie — jako na zaproszenie do udziału w Chrystusowym krzyżu. Zaproszenie, by w ten sposób wynagrodzić i zadośćuczynić za grzechy własne i innych.

 

Tajemnica V
ukrzyżowanie Pana Jezusa

Śmierć bolesna na krzyżu. Ofiara naszego zbawienia. Kulminacyjny punkt historii zbawienia. Smutny, tragiczny, ale nierozdzielnie związany z pierwszą tajemnicą chwalebną — zmartwychwstaniem. Straszliwe cierpienie Matki Najświętszej. Tajemnica boleści, ale też zjednoczenia z wolą Bożą. Postawa służebnicy. Zaufanie do końca. Do tego wzywa Maryja nas wszystkich. Nie wiadomo, przez jakie trudy przyjdzie nam w naszym życiu przechodzić, jaką formę przybierze nasze ukrzyżowanie, ale starajmy się przyjmować w tym duchu konkretne trudności każdego dnia, ufając, że jest to droga do udziału w radości zmartwychwstania.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: różaniec rozważania parafie parafianie tajemnice bolesne rozważania różańcowe Nabożeństwa Fatimskie części różańca 13 maja

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W