X niedziela zwykła - B

W jaki sposób odkrywam, co jest wolą Bożą w moim życiu?

X niedziela zwykła - B

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35)

Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na X Niedzielę Zwykłą.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus określa, kto jest dla Niego rodziną. Wbrew naszemu ziemskiemu pojmowaniu wskazuje On nie tylko tych, których łączą z Jezusem więzy krwi – Matkę Bożą oraz krewnych. Jezus włącza do swojej rodziny także każdego, kto spełnia wolę Jego Ojca. W jaki sposób my możemy pełnić wolę Bożą?

Jest to pytanie, które każdy z nas pragnie sobie zadać, jeśli rzeczywiście chce być zbawionym. Każdy, kto dąży do prawdziwego szczęścia, szuka w rzeczywistości Boga, który jest jego źródłem.

Każdy z nas, ochrzczonych, otrzymał od Boga zestaw praw i obowiązków. Prawami są sakramenty, które umacniają nas na drodze do Boga. Z kolei obowiązki są zapisane w Dekalogu, którego każdy z nas powinien przestrzegać. Wolą Bożą jest to, byśmy postępowali według przykazań oraz korzystali z sakramentów, by kiedyś cieszyć się z Chrystusem w niebie. Wówczas prawdziwie staniemy się bratem, siostrą i matką Jezusa.

Wtedy, gdy będziemy wypełniać wolę Bożą, rzeczywiście staniemy się bratem, siostrą i matką Chrystusa, ponieważ On najdoskonalej pełnił wolę swojego Ojca.

Przemyślę w tym tygodniu:

1. W jaki sposób odkrywam, co jest wolą Bożą w moim życiu?

2. Czy korzystam z sakramentów?

3. Czy przestrzegam Dekalogu?

Powyższa refleksja została zaczerpnięta z książki Kajetana Rajskiego „Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku B” (Biblos 2011)

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao