Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Kajetan Rajski


REFLEKSJA NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – A – B – C

Dz 1,1-11
Ef 1,17-23
w Roku A: Mt 28,16-20
w Roku B: Mk 16,15-20
w Roku C: Łk 24,46-53


Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Mk 16,16

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, rozpoczynam z Twoją pomocą rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na Wniebowstąpienie Pańskie.

Jezus we fragmencie Ewangelii według św. Marka mówi o warunkach bycia zbawionym.

Chrystus powiedział bardzo dosadnie. Bez światło-cienia… Przede wszystkim Jezus akcentuje, że najważniejszą rzeczą jest to, by uwierzyć. Nie mówi „Kto przyjmie chrzest i uwierzy”. Wiara jest najważniejsza, a wtedy, gdy człowiek rzeczywiście uwierzy, naturalnie odczuje potrzebę, by być ochrzczonym. Oczywiście Jezus nie pomniejsza rangi chrztu, który jest niezbędny, by być zbawionym. Zaznacza jednak, że chrzest bez wiary jest mało istotnym obrzędem.

Często my, ochrzczeni, zadajemy sobie pytanie, co stanie się z tymi, którzy nie zostali ochrzczeni, gdyż na przykład nie mieli okazji, lub byli zakorzenieni w tradycji przodków. Sam Jezus przychodzi z odpowiedzią. Mówi bowiem, że tylko „kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Zatem dla osoby, która żyła uczciwie i według prawa naturalnego, Bóg będzie na tyle miłosierny, by została zbawiona.

Często zastanawiając się nad tą kwestią, doszedłem w końcu do wniosku, że w rzeczywistości jest to dla mnie mało istotne. Należy to do gestii Boga, a skoro wierzymy, że Bóg jest „Wszech-”, w takim razie sam będzie wiedział, jak należy postąpić. My się starajmy, byśmy sami oraz nasi najbliżsi i znajomi, i wszyscy, z którymi mamy kontakt i mamy na nich jakiś wpływ, byli zbawieni. I to wystarczy…

Panie Jezu, przemyślę w tym tygodniu:

1. Czy jestem wdzięczny za łaskę wiary i chrztu?

2. Czy modlę się o stałe pogłębianie wiary?

3. Czy swoich myśli nie zaprzątam mało istotnymi sprawami, które w rzeczywistości nie mają znaczenia?


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie wiara Jezus niebo wola Boża myśli Pan wniebowstąpienie postępowanie sprawy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W