Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Ryszard Czekalski (red.)

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Katechezy o różańcu

Copyright © Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 2003
Spis treści
Wprowadzenie 5
1. Z Maryją poznajemy życie Pana Jezusa 7
Katecheza dla przedszkolaków  
2. Różaniec to modlitwa jak kwiat rozwijający się w naszych rękach 18
„Katecheza dla klas I-III  
3. Modlitwa różańcowa streszczeniem Ewangelii 27
Katecheza dla klas IV-VI  
4. Różaniec moją ulubioną modlitwą 37
Katecheza dla klas IV-VI  
5. Tajemnice światła - nowy impuls różańcowego przeżywania Ewangelii 51
Katecheza dla klas gimnazjalnych  
6. Poznajemy nowe Tajemnice Różańca Świętego 61
Katecheza dla klas ponadgimnazjalnych  
7. Różaniec - skarb, który trzeba odkryć 70
Katecheza dla klas ponadgimnazjalnych  
8. Światło Różańca - Różaniec światłem 84
Katecheza dla klas ponadgimnazjalnych  
9. Na nowy wiek - nowe Tajemnice Różańca 87
Katecheza dla klas ponadgimnazjalnych  
10. Tajemnice Światła Różańca Świętego 93
Katecheza dla szkół specjalnych (kl. I-III)  
11. Różaniec - tajemnice Światła 99
Katecheza dla szkół specjalnych (kl. IV-IV)  

WPROWADZENIE

Jan Paweł II w dniu 16 października 2002 roku podpisał List apostolski Rosarium Virginis Mariae. W Liście apostolskim Ojciec Święty ogłosił okres od października 2002 roku do października 2003 roku Rokiem Różańca. Uzasadniając swoją propozycję wskazał na pilną potrzebę stawienia czoła pewnemu kryzysowi tej modlitwy, której w obecnym kontekście historycznym i teologicznym zagraża niesłuszne pomniejszenie jej wartości i dlatego rzadko się ją proponuje młodym pokoleniom1. Wiodącym motywem ogłoszenia Roku Różańca jest zachęcenie wszystkich ludzi do odmawiania różańca, który stanowi wartościowy środek kontemplacji chrześcijańskiego misterium i jest „prawdziwą szkołę modlitwy"2.

Dokument papieski jest nie tylko swego rodzaju kompendium dotychczasowej wiedzy na temat modlitwy różańcowej, ale znacznie poszerzają o nowe możliwości. Ojciec Święty ubogacił modlitwę różańcową, o nowe tajemnice - Tajemnice Światła: 1. Chrzest Chrystusa w Jordanie; 2. Objawienie Chrystusa w Kanie; 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie na górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii3.

W końcowej części Listu Jan Paweł II napisał: „Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni, oraz do Was, pełniących rozmaite posługi na polu duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia piękno różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami (... ) Liczę na Was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!"4.

Powyższy apel Ojca Świętego podjęli katecheci z diecezji płockiej, którzy opracowali propozycje katechez okolicznościowych dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. Głównym celem katechez jest zapoznanie dzieci i młodzieży z inicjatywą Jana Pawła II, przede wszystkim z Tajemnicami Światła, oraz zachęcenie do częstego odmawiania i umiłowania modlitwy różańcowej.

Proszę wszystkich katechetów, aby w najbliższym czasie, przeprowadzili we wszystkich klasach, katechezy okolicznościowe na temat różańca i nowych tajemnic - Tajemnic Światła.

Ks. Ryszard Czekalski

Przypisy

1 Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, Kraków 2002, nr 4.

2 Tamże, nr 5

3 Tamże, nr 21. Refleksję teologiczną na temat nowych tajemnic różańca można znaleźć w książce: J. Kudasiewicz, Nowe tajemnice różańca świętego. Teologia, kontemplacja, życie, Ząbki 2002.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rozważanie różaniec tajemnice światła

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W