Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Andrzej Napiórkowski OSPPE

OJCZE NASZ

Medytacje z Jezusem

ISBN: 978-83-7505-547-4

wyd.: WAM 2010
Spis treści
WPROWADZENIE5
     WIERZYĆ
1. OJCZE NASZ35
     STWÓRCA
     OPATRZNOŚĆ BOŻA
2. KTÓRYŚ JEST W NIEBIE50
3. ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE62
4. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE77
7. BĄDŹ WOLA TWOJA96
8. JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI108
9. CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO116
10. DAJ NAM DZISIAJ123
11. I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY127
12. JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM137
13. I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE148
14. ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO156

WPROWADZENIE

Warto pochylać się wielokrotnie, i to z dłuższym zatrzymaniem, nad modlitwą Ojcze Nasz. Jest to z wielu względów dla nas istotne i wręcz niezbędne. Z jednej strony mamy tu do czynienia ze słowami, jakie wypowiedział sam Jezus Chrystus. I nie są to jedynie słowa jako sposób artykułowania i przekazu myśli Boskiego Mistrza z Nazaretu, lecz stanowią one Jego modlitwę. Bóg pokazuje nam, jak się modlić. Jezus nie tylko uczy swoich uczniów, jak należy się modlić, ale On sam tak się modli. Ojcze Nasz to modlitwa Jezusa.

A z drugiej strony, wypowiadając codziennie tę modlitwę, nie potrafimy ustrzec się mechaniczności i zobojętnienia. Popadamy w rutynę, która zabija ducha tej cudownej modlitwy. Potrzeba więc kontemplować Ojcze Nasz, aby wejść w łączność z duchem Jezusa. Wtedy bowiem spełnimy wolę naszego Pana, kiedy tak jak On staniemy wobec Niebieskiego Ojca w synowskiej postawie, przepełnieni nadzieją, wiarą i uskrzydlającą radością. Georg Friedrich Händel (1685-1759) jako jeden z niewielu kompozytorów pozwalał słuchaczom swojej muzyki sakralnej odczuwać bliskość i majestat Pana Boga. Komu z nas w uszach nie pobrzmiewa jego Mesjasz, arcydzieło skomponowane w ciągu zaledwie dwudziestu trzech dni w tajemniczych okolicznościach. Jak pod wpływem genialnej muzyki, o ile bardziej, odmawiając Ojcze Nasz, winniśmy doznawać uniesienia naszego ludzkiego ducha.

Św. Tomasz z Akwinu (1224-1274) w swoim niezwykłym dziele Summa Theologiae rozważając tę modlitwę, uznał ją za najdoskonalszą. Pisze: „Oratio Dominica perfectissima est”. Według niego Modlitwa Pańska posiada pięć doskonałości: jest pewna, właściwa, uporządkowana, pobożna i pokorna. Modlitwa Ojcze Nasz jest darem Boga dla człowieka. Ten dar ma w nas wywoływać jeszcze większe pragnienie Boga. Ten wzrost pragnienia to miłość i jest on nieskończony; musi nas wypełniać. Z tego pragnienia płynie nasza radość, lecz i najdotkliwsze cierpienie w obecnym życiu. Mamy się modlić do Boga dla Boga. Bo to Jego miłość ma zapanować na świecie i w nas samych. On bowiem jest źródłem wszelkiego dobra, tego prawdziwego i realnego.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara ojciec ojcze nasz objawienie Stwórca Modlitwa Pańska rozważania opatrzność Boża medytacje
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W