Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tadeusz Chromik SJ

SERCE JEZUSA
Rozważania

ISBN: 978-83-7767-044-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Kontemplacja miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego
Dar miłości Ojca — w Sercu Jezusa
Kim Jezus pragnie być dla świata?
Kim Jezus był dla męczenników i wyznawców?


Kim Jezus pragnie być dla świata?

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego ! Źródłem tego wezwania jest Pismo Święte. Jezus zapytał uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A następnie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 15-17).

Św. Piotr wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Jezus potwierdził to wyznanie i podkreślił, że tę prawdę objawił mu Ojciec. W bosko-ludzkim Sercu Jezusa poznajemy Serce Boga Ojca — Serce Trójcy Świętej. Z wiarą pochylmy się nad tą tajemnicą i oddajmy cześć Synowi Bożemu, który dla naszego ocalenia od śmierci wiecznej, stał się Synem Człowieczym i oddał za nas życie.

 źródło: photogenica.pl

Jezus Zbawiciel świata pyta nas: Kim jestem dla ciebie, ojcze, matko, mężu, żono, siostro zakonna, kapłanie? Ile miejsca zajmuję w twoich planach życiowych, w pragnieniach — w codziennym życiu? Czy jestem taką wartością, że znajdujesz czas, by się spotkać ze Mną, twoim Odkupicielem?

A wy, ludzie młodzi — którzy marzycie o wielkiej przygodzie miłości — za kogo Mnie, Jezusa, uważacie? Ja za was oddałem życie. Moje Serce jest zawsze dla was otwarte. Chcę was obdarować miłością i szczęściem. Przyjdźcie do Mnie wszyscy (Mt 11, 28). Ja każdego zapraszam.

Przyjdźcie wy, którzy dopiero wkraczacie w życie i macie serca czyste! Przyjdźcie i wy, którzy jesteście w sile wieku. Przyjdźcie z ufnością i wy, którzy już zakosztowaliście goryczy zła i grzechu. Proszę was, przychodźcie do Mnie wszyscy, bez wyjątku. Bo tylko Ja mam słowa życia wiecznego. Czekam na was w każdej Eucharystii, by was oświecić słowem Bożym i nakarmić Chlebem miłości.

Bł. Jan Paweł II w czasie swej apostolskiej pielgrzymki do Polski (Elbląg, 1999) głosił: „Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko w jakiś sposób złożył w Sercu swego Syna i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny, Boży plan zbawienia”.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kontemplacja Najświętsze Serce Pana Jezusa rozważania NSPJ kult Serca Jezusa medytacje Litania do Serca Pana Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W