Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tadeusz Chromik SJ

SERCE JEZUSA
Rozważania

ISBN: 978-83-7767-044-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Kontemplacja miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego
Dar miłości Ojca — w Sercu Jezusa
Kim Jezus pragnie być dla świata?
Kim Jezus był dla męczenników i wyznawców?


Dar miłości Ojca — w Sercu Jezusa

 źródło: photogenica.pl

Z wiarą przyjmijmy przesłanie słowa Bożego: Ta k bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17).

W słowach: Tak Bóg umiłował świat trzeba nam stale odkrywać pełne troski pochylenie się Stwórcy zarówno nad całą ludzką rodziną, jak i nad każdym człowiekiem. Jego odwieczna miłość przybrała formę osobowego daru. Jest nim Jednorodzony Syn Boży, a nasz Pan Jezus Chrystus. Pragnieniem Boga Ojca jest, by nikt z ludzi nie zginął, ale aby każdy miał życie wieczne.

W Sercu Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego odkrywamy największy dar Boga Ojca dla nas oraz Jego troskę o naszą przyszłość i wieczne szczęście. Bóg, posyłając ludziom swego umiłowanego Syna, postawił Go w sytuacji cierpienia i krzyża. Ojciec dobrze wiedział, jak bardzo bolesna, wręcz okrutna będzie męka Jezusa i w jakim osamotnieniu złoży On swoje życie w ofierze paschalnej. A mimo to wydał Go w nasze ręce. Stwórca w swojej mądrości uznał, że trzeba, by Jezus za nas cierpiał rany i by w ten sposób ocalił nas od cierpienia wiecznego.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kontemplacja Najświętsze Serce Pana Jezusa rozważania NSPJ kult Serca Jezusa medytacje Litania do Serca Pana Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W