Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ewa K. Czaczkowska

KARAĆ? NIE KARAĆ?Dziennik "Życie" w publikacji pod tytułem "Karać? Nie karać?" poinformował, iż ks. Bogusław Bijak, znany w Warszawie prałat kolegiaty wilanowskiej zamierza wystąpić do Konferencji Episkopatu Polski z propozycją nałożenia kar kościelnych na osoby wynajmujące mieszkania tzw. tirówkom, osobom nielegalnie sprzedającym alkohol oraz handlującym narkotykami. Miałyby one mieć zakaz udziału we Mszy św. i korzystania z sakramentów świętych. Zdaniem autora pomysłu, tak surowe kary miałyby uświadomić katolikom, jak wielkim złem są wymienione czyny i w ten sposób wpłynąć na ich postawę moralną.

Nikt nie ma wątpliwości, iż rozprowadzanie narkotyków, nielegalny handel alkoholem oraz udostępnianie mieszkań dla uprawiania nierządu są złem. Dwa z wymienionych procederów - handel narkotykami i nielegalnym alkoholem - są karane przez prawo cywilne. Sejm przyjął nowelę do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadzi sankcje za posiadanie nawet małej ilości narkotyku na własny użytek.

Można mieć wątpliwości, czy w tej sytuacji potrzebne są jeszcze kary kościelne, ale przede wszystkim czy mogą one uświadomić - jak argumentuje pomysłodawca - jak wielkim złem są owe procedery. Może o wiele bardziej skuteczną drogą do zmiany mentalności jest uświadamianie poprzez mądrą, głęboką katechezę zarówno głoszoną z ambon, jak i na lekcjach religii. Samo stworzenie kary niczego nie zmieni w zachowaniu ludzi. Dowodem na to jest kościelna kara ekskomuniki za dokonanie aborcji. Ich liczba drastycznie spadła po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, a stosunek do aborcji - co widać w sondażach - zmienił się niewątpliwie na skutek prowadzonej przy okazji zmian legislacyjnych długiej i szerokiej dyskusji społecznej oraz większego nacisku na tę kwestię w nauczaniu Kościoła.

Poza tym kary i w tej chwili istnieją. Żaden ksiądz nie udzieli przecież rozgrzeszenia osobie, która nie wykaże prawdziwej chęci zerwania z grzechem. Zakazanie zaś udziału we Mszy to być może zamknięcie dla tych osób jedynej drogi uświadomienia sobie niewłaściwości postępowania. Jeśli zostaną odrzucone, gdzie się o tym dowiedzą?opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: moralność grzech ekskomunika narkotyki narkomania prostytucja kara kościelna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W