Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Czytania mszalne

Agnieszka Czylok

Liturgiczne piękno


Liturgia jest piękna! Czytania mszalne są piękne. To przecież żywe i skuteczne Słowo Boga. Pan Bóg wie, jak dotrzeć do człowieka. Często jedno Jego Słowo jest zdolne przeniknąć nasze serca na wskroś... Dać do myślenia. Zmienić nasze nastawienie.

Wiele jest jednak takich zwrotów w Biblii, które mogą być dla nas zagadkowe. Warto więc sięgać po takie lektury, które objaśniają słowa Pisma Świętego. Bardzo ciekawą propozycją jest książka "W drodze do Emaus. Biblia w liturgii Mszy Świętej". Do moich rąk trafił tom pierwszy, który został przygotowany na czas Adwentu i Narodzenia Pańskiego. Jest to praca zbiorowa pod redakcją specjalistów: ks. Antoniego Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza. Jest to lektura, która zachwyciła mnie od samego początku. W Słowie Wstępnym ks. Paciorek i ks. Mickiewicz piszą o sytuacji, która nie kojarzy nam się z okresem Bożego Narodzenia, bo piszą o jednym z najbardziej znanych Łukaszowych tekstów, jakim jest opowiadanie o ukazaniu się Zmartwychwstałego Pana dwóm uczniom na drodze do Emaus (fragment Wstępu jest na naszej stronie).

Już na początku można zachwycić się pięknem objaśniania. Księża piszą:

Powielkanocne spotkanie Jezusa z uczniami odzwierciedla dwie główne części każdej Mszy św., a mianowicie liturgię słowa i liturgię Eucharystii. Pierwsza ma celu pełniejsze poznanie Jezusa dzięki jego słowom zawartym w Ewangelii, dzięki słowom proroków, a wreszcie dzięki słowom uczniów apostolskich wyjaśniających tajemnicę Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się w nich w blaskach swego bóstwa i człowieczeństwa jako Nauczyciel i Zbawca. Uczestnicy liturgii słowa, pouczeni i przygotowani na podobieństwo uczniów zmierzających do Emaus, zbliżają się następnie do stołu eucharystycznego, aby także ich wzorem przyjąć łamany chleb, czyli tego Jezusa, którego zobaczyli i rozpoznali w usłyszanym i przyjętym Słowie Bożym.

To właśnie na tym paschalnym wydarzeniu oparty jest... tom na Adwent i Boże Narodzenie. Czytanie o Emaus wydaje się być więc punktem wyjścia do zrozumienia czytań mszalnych w ogóle. Pomaga pojąć piękno tekstów liturgii słowa, otwierając uczestników Eucharystii na pełniejsze jej przeżywanie. Pragnieniem autorów niniejszej publikacji jest to, aby była ona pokorną służbą Bożemu słowu, a zarazem skromną pomocą tym, którzy we Mszy św. poprzez liturgię słowa coraz pełniej poznając Jezusa – Słowo, które stało się Ciałem, dostępują w Komunii św. ściślejszego zjednoczenia z Jezusem – Chlebem na życie wieczne. Tak oto słowa V modlitwy eucharystycznej: "On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb" uzmysławiają nam, że każda Eucharystia jest zbudowana wg schematu zdarzenia, do którego doszło we wsi zwanej Emaus. Najpierw przecież jest liturgia słowa – wyjaśnienie Pisma, następnie zaś liturgia eucharystyczna – łamanie chleba.

Lektura przydatna zarówno dla księży i lektorów, jak i dla wszystkich, którzy pragną nieco bliżej zaznajomić się z czytanym Słowem Bożym na Eucharystii. Autorami tej zbiorowej pracy są głównie autorzy wielotomowego Nowego Komentarza Biblijnego do pism Starego i Nowego Testamentu. Jeśli ktoś chce głębiej odkrywać piękno liturgii, to warto, aby przeczytał tę pozycję Edycji Świętego Pawła.

Recenzowana książka jest TUTAJ


opr. ac/ac 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: piękno Biblia Boże Narodzenie Adwent liturgia Eucharystia Pismo Święte Emaus czytania mszalne droga do Emaus
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W