Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

¬ródło: Idziemy

"Idziemy" nr 42/2010

Prawda przynosi wyzwolenie


Z ks. kanonikiem Tadeuszem Bożełką, proboszczem parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, rozmawia Radek Molenda


Przeżywamy obecnie nawrót antyklerykalizmu?

Przyszły czasy, gdy ateizm jako ideologia programowo skierowana przeciwko Panu Bogu staje się coraz bardziej widoczny, agresywny, dąży do konfrontacji ze światem wiary, a nawet do pokonania go. Bunt przeciwko Bogu i Kościołowi towarzyszył ludziom każdego pokolenia, obecnie jesteśmy świadkami, jak jego sztandar przechwyciły ekstremalne grupy kontestujące chrześcijański porządek stworzenia i ład moralny.

Symbolem jakich wartości może się stać wobec tej kontestacji bł. ks. Jerzy?

Ksiądz Jerzy powinien być dla nas symbolem odwagi świętości – tego, że można zostać świętym w każdych warunkach. Nie wybieramy sobie przecież epoki czy systemu społecznego, w których przychodzi nam żyć, ale jesteśmy wezwani do świętości w każdym miejscu i każdym czasie. Ksiądz Popiełuszko pokazuje, że w chrześcijaninie zamieszkuje siła, która pozwala mu bronić prawdy nawet za cenę prześladowania, cierpienia i śmierci. Otwarty na łaskę Bożą, ks. Jerzy stał się ustami zniewolonego narodu, jego prorokiem, obrońcą prawdy w czasach zaprogramowanej, instytucjonalnej walki z nią.

Czy stawia to przed sanktuarium bł. ks. Popiełuszki nowe wyzwania?

Miejsce to było, jest i winno pozostać znakiem sprzeciwu wobec ideologii, które zakłamują rzeczywistość i prawdę o Bogu oraz człowieku. Zniekształcony, zredukowany i pozbawiony odniesienia do spraw nadprzyrodzonych obraz człowieka Jan Paweł II nazywał „błędem antropologicznym” i przestrzegał przed jego upowszechnieniem się we współczesnej kulturze. Ludzie niestety są tym karmieni i nasiąkają tym od dzieciństwa. Trzeba im więc przywracać elementarne wyczucie prawdy – tej zwłaszcza, że człowiek jest stworzeniem Bożym i podlega prawom, które Bóg ustanowił.

Czyli kościół św. Stanisława Kostki oraz grób i Muzeum ks. Jerzego są i pozostaną miejscem promieniowania prawdy?

Cały Kościół jest filarem i podporą prawdy (por. 1 Tm 3, 15). Zadanie, by ukazywać pielgrzymom prawdę o ks. Jerzym – o jego życiu, o jego postawach i uświęcającym działaniu w nim łaski jest szczególną powinnością naszej parafii. Pielgrzymi, którzy tu przybywają, idą przede wszystkim do grobu, aby tam się modlić wzywając wstawiennictwa Męczennika. Trudno przecenić znaczenie Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawia ono zarówno do intelektu, jak i do serca. Zaaranżowane obrazy wsparte słowem pomagają zrozumieć fenomen życia i świętości ks. Jerzego. Kościół św. Stanisława Kostki to miejsce działania Boga, i Jemu chwała za wszystko, co tu się dokonuje. Moją rolą – tak jak moich poprzedników – jest strzeżenie tego miejsca, troska o parafian oraz pielgrzymów, pomaganie im w doświadczeniu spotkania z Bogiem. Pamiętajmy, że parafia św. Stanisława Kostki jest zarazem zwyczajna i niezwyczajna. Mimo że jest to znane w całej Polsce miejsce kultu, mieszkają tu zwykli ludzie, którym trzeba zapewnić normalną posługę duszpasterską. Odbywają się chrzty, śluby, pogrzeby itd. Działają te same co w innych parafiach grupy i wspólnoty przykościelne.

Co się zmieniło w tym miejscu po beatyfikacji ks. Jerzego?

Liczba pielgrzymów zwiększyła się dwukrotnie. Mamy nie tylko z Polski, ale z całego świata sygnały, że w różnych miejscach istnieje pragnienie utrwalenia pamięci o ks. Jerzym. Tworzą się ośrodki kultu. Ksiądz Jerzy – jego postawa, życie i to, co głosił – przemawia do ludzi na całym świecie.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA księża wiara ateizm wyzwolenie odwaga antyklerykalizm Popiełuszko
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W