Po co nam Rok Wiary?

Nie jest Rok Wiary ani wyłączną sprawą Kościoła, ani tym bardziej prywatnym jedynie wyzwaniem dla każdego chrześcijanina z osobna

"Idziemy" nr 41/2012

Ks. Henryk Zieliński

Po co nam Rok Wiary?

Z pewnością nie po to Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, abyśmy zorganizowali kilkadziesiąt religijnych eventów, jak to się modnie dzisiaj mówi, napisali sprawozdania, odtrąbili sukces i spoczęli na laurach. Nie o jeden tylko rok wiary przecież chodzi, ale o wiarę jako taką, nad którą zastanawiamy się chyba za mało. I którą cenimy za mało. Zwłaszcza my, Europejczycy i Polacy, którym często towarzyszy jeszcze przekonanie, że żyjemy w cywilizacji z gruntu chrześcijańskiej, gdzie praktykowanie wiary zdaje się czymś tak powszechnym, że aż zwyczajnym. Jako barwny wykwit na tej szarości jawią się deklaracje innowierców, a coraz częściej również wojujących ateistów, które choćby przez swoją inność przyciągają uwagę żądnych sensacji mediów. Dlatego zyskują nieproporcjonalne do swej wagi nagłośnienie.

Ale nie tylko pogoń za innością i sensacją jest przyczyną gloryfikacji tego, co niechrześcijańskie, a przemilczania dobra, które ma swoje korzenie w wierze w Chrystusa oraz rytualnego obrzucania Kościoła błotem za grzechy faktyczne i zmyślone. Za wieloma antykościelnymi i antychrześcijańskimi ekscesami stoją ponadnarodowe organizacje, które w oderwaniu ludzi od Boga i niszczeniu autorytetu Kościoła widzą szansę na przejęcie niepodzielnego rządu dusz. Wyznawcy rozmaitych utopii, w imię szatańskiej mrzonki: ”Będziecie jako bogowie” (por Rdz 3,5), od zawsze gotowi są sięgać po każdy środek, by osiągnąć swój cel. Doświadczenie piekła Rewolucji Francuskiej, faszyzmu i komunizmu niczego ich nie nauczyło. Dlatego nie możemy spać spokojnie. Parafrazując słowa Jana Pawła II wypowiedziane na temat wolności, również o wierze trzeba powiedzieć, że nie jest nam dana raz na zawsze, ale także zadana. Wiarę, chociaż jest łaską, trzeba również zdobywać i pielęgnować. Niech nas nie usypia Chrystusowe zapewnienie, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła. Bo choć Kościoła jako takiego nie przemogą, to nigdzie nie ma gwarancji, że akurat u nas nic nie doprowadzi Kościoła do takiego stanu, w jakim jest on dzisiaj w Północnej Afryce – niegdyś wybitnie chrześcijańskiej.

Do Roku Wiary powinniśmy podejść trochę podobnie, jak do małżeńskich jubileuszy. Ogłoszenie Roku Wiary nastąpiło przecież w związku z 50. rocznicą Soboru Watykańskiego II i 20 – leciem Katechizmu Kościoła Katolickiego. W małżeństwie jubileusz jest okazją nie tylko do świętowania i dziękczynienia, ale również do stanięcia przed Bogiem i odnowienia przyrzeczeń wierności tej osobie, z którą się idzie przez życie od lat. Podobnie w Roku Wiary mamy odnowić nasze relacje z Bogiem. Nie tylko po to, aby przetrwały czas i wyzwania, które są jeszcze przed nami. Ale również po to, by się rozwinęły i dojrzały. Aby nasze świętowanie i codzienność były świadectwem, że wiara, podobnie jak małżeństwo, jest nie tylko „słodkim jarzmem”, ale czyni człowieka szczęśliwym.

Wiara bowiem to nie tylko uznanie prawdy o istnieniu Boga i wszystkich prawd przez Niego objawionych. To nade wszystko osobiste zawierzenie Bogu, który umiłował człowieka aż do końca. Ma oczywiście wiara – podobnie jak małżeństwo – także swój wymiar kościelny i społeczny. W prawdziwego Chrystusa można wierzyć tylko w jedności Kościoła, który - jak przypomina Benedykt XVI - jest pierwszym podmiotem wiary. Ale gdy chodzi o żywotność owej chrześcijańskiej civitas, to zależy ona od żywotności relacji każdego z nas z Chrystusem. Tu znowu odwołajmy się do analogii małżeństwa, które w sferze decydowania się na małżeństwo jest jak najbardziej sprawą prywatną. Ale kiedy decyzja już zapadnie, to fakt istnienia konkretnego małżeństwa zaczyna być sprawą publiczną i pociąga za sobą konsekwencje społeczne.

Nie jest więc Rok Wiary ani wyłączną sprawą Kościoła, ani tym bardziej prywatnym jedynie wyzwaniem dla każdego chrześcijanina z osobna. Autentyczna odnowa w wierze poszczególnych osób, a przez nie wspólnot kościelnych, musi jakoś zaowocować w życiu społecznym Polski i świata. Coś takiego już przeżywaliśmy po pamiętnej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w roku 1979 i po jego wołaniu „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi”.

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama