Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


źródło: Niedziela

Ks. Dariusz Kowalczyk

Era ludzi świętych

W tym roku obchodzimy 10. rocznicę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za miniony czas podziękujemy Bogu u stóp Jego Matki, pielgrzymując do Jasnogórskiego Sanktuarium pod hasłem „Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”. 21 lipca 2010 r. o godz. 11 odprawiona zostanie na Szczycie Jasnogórskim uroczysta Msza św.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w 2000 r. jako odpowiedź Kościoła w Polsce na słowa Jana Pawła II skierowane do rodaków podczas pielgrzymki 1999 r. Był to czas dynamicznych przemian cywilizacyjnych po przełomie 1989 r. Sługa Boży Jan Paweł II zauważył wtedy, że dokonujące się zmiany, jakkolwiek niezbędne, przyniosły równocześnie powiększanie się obszaru biedy i ubóstwa. Słowa Ojca Świętego pobudziły księży biskupów oraz wielu wiernych świeckich do szukania dróg realizacji papieskiego wezwania. Zauważono, że obszarami szczególnie dotkniętymi opóźnieniem cywilizacyjnym są tereny wiejskie, zwłaszcza w środowiskach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W sposób oczywisty przemiany te niezwykle mocno dotykały młodzież, która niejednokrotnie traciła możliwość zdobycia wykształcenia na odpowiednim poziomie. To spowodowało, że Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o utworzeniu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby w ramach specjalnego programu zajęła się pomocą szczególnie utalentowanej młodzieży pochodzącej ze wspomnianych środowisk. Program stypendialny jest postrzegany jako budowanie żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Na początku, w ramach programu pilotażowego, pomocą zostało objętych 500 młodych ludzi pochodzących z 5 diecezji, w niespełna 2 lata pomoc dotarła do niemal wszystkich diecezji. W 2010 r. liczba stypendystów przekroczyła 2300, 700 z nich to studenci uczący się zazwyczaj w renomowanych uczelniach.

Innym ważnym zadaniem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest również koordynowanie obchodów Dnia Papieskiego na poziomie ogólnopolskim, który zawsze przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W ramach kwesty przykościelnej i publicznej zbierane są wówczas środki na stypendia edukacyjne. Kwesta nie byłaby możliwa bez znaczącego zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, partnerów Fundacji skupionych w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego oraz wielu przyjaciół w Polsce i wśród Polonii na całym świecie. Innym istotnym przedsięwzięciem Fundacji jest także wręczanie dorocznych Nagród TOTUS dla osób i środowisk, które zainspirowane papieskim nauczaniem w sposób wybitny przyczyniają się do promowania godności człowieka.

Obchodząc w tym roku 10. rocznicę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pragniemy podziękować za miniony czas Bogu u stóp Jego Matki, pielgrzymując do Sanktuarium Jasnogórskiego pod hasłem: „Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”. 21 lipca 2010 r. o godz. 11 odprawiona zostanie na Szczycie Jasnogórskim uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, na której zgromadzi się ponad 3 tys. obecnych i byłych stypendystów Fundacji oraz nasi przyjaciele i dobroczyńcy. Po Mszy św. będzie czas na wspólne świętowanie, podczas którego zapoznamy się z wystawą prac plastycznych stypendystów, posłuchamy ich poezji, piosenek i występu chóru.

Do udziału we wspólnym dziękczynieniu Fundacja pragnie zaprosić także wszystkich czytelników „Niedzieli”, którzy tak ofiarnie wspierają nas od początku istnienia.

Mówią stypendyści

Pływa po morzach i oceanach

— Nazywam się Magdalena Gos. Pochodzę z małej miejscowości pod Radomiem - z Wierzbicy. Jestem stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 10 lat, czyli od początku jej powstania. Ze stypendium Fundacji korzystałam od drugiej klasy gimnazjum, tj. od 2000 r., aż do ukończenia studiów, tj. do czerwca 2010 r.

Po skończeniu gimnazjum dostałam się do prestiżowego liceum w Radomiu — Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri. Otrzymywane stypendium zapewniało pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego. Po maturze wybrałam nawigację morską w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziś jestem już absolwentką tej uczelni. Studia ukończyłam ze średnią ocen 5,00, otrzymując tytuł magistra inżyniera nawigacji. Pływałam po Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym, po Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Afryki. Swoją przyszłość wiążę z pływaniem, jest to moja pasja.

Uczelnia przekazała mi wiedzę, jak powinno się nawigować statkiem na morzu, natomiast Fundacja nauczyła mnie, jak należy nawigować samym sobą po oceanie życia.

Jestem wdzięczna Fundacji za to, że przekazała mi prawdziwą mapę na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, za otrzymywane stypendium, bez którego nie udałoby mi się „wypłynąć na głębię”.

Pierwsze sakramentalne „tak” w Fundacji

Piotr Todryk jest stypendystą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od samego początku, dwa lata później dołączyła do tego grona jego przyszła małżonka Zofia Łojas. Piotr pochodzi z Mazur i studiuje historię w Białymstoku. Zosia zaś mieszkała w górach, studiowała i ukończyła filologię polską w Nowym Targu. Ich spotkanie było możliwe dzięki Fundacji. Teraz mieszkają w Białymstoku i tam też kontynuują edukację. Zosia kończy studia magisterskie z pedagogiki oraz aktywnie uczestniczy w życiu Fundacji. Obydwoje nadal są stypendystami i angażują się w działania formacyjne.

Wracając do historii ich poznania, należy cofnąć się do obozu stypendystów w 2003 r. w Krakowie, gdzie po raz pierwszy się spotkali — dokładnie w piątek 15 sierpnia. W 2008 r. postanowili zawrzeć sakrament małżeństwa — w piątą rocznicę poznania, także w piątek 15 sierpnia 2008 r. w Miłkach. Od tej pory każde święto Matki Boskiej Zielnej jest także osobistym świętem dla państwa Todryków.

Fundacja umożliwiła Zosi studiowanie i zwiedzanie Polski, Piotrowi zaś — rozwój duchowy i motywację do dalszej pracy naukowej.

„Per aspera ad astra”

„Miłość, sprawiedliwość i miłosierdzie w życiu młodego człowieka” — ta praca, napisana przez Monikę Lisowską — stypendystkę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przyniosła jej zwycięstwo w konkursie na studia prawnicze LEX i zapewniła indeks na wymarzony kierunek studiów. Dziś, będąc studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mówi: — Fundacja odmieniła moje życie. Nie wiem, jak by się ono potoczyło, gdyby 10 lat temu nie było mi dane dołączyć do grona stypendystów.

Monika angażowała się i wciąż się angażuje w życie i działalność Fundacji — bierze udział w obozach, spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach. Opiekuje się najmłodszymi studentami we wspólnocie warszawskiej. Z okazji obchodów Dnia Papieskiego zbierała pieniądze na lotnisku Okęcie w Warszawie. Obecnie zajmuje się organizacją praktyk oferowanych przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od 1998 r. jest harcerką w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a od trzech lat — wolontariuszem w Centrum Opatrzności Bożej. Jest też członkiem zarządu Koła Naukowego Arbitrażu i Mediacji Consensus, a także wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris, gdzie udziela pomocy prawnej osobom niezamożnym.

Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to priorytetem Moniki jest napisanie pracy magisterskiej, kontynuowanie działalności w zakresie wolontariatu, zacieśnianie współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz...doskonalenie się w jeździe figurowej na lodzie, którą młoda pani prawnik od niedawna trenuje. (Oprac. K.W.)opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nauczanie Jan Paweł II edukacja ubóstwo bieda wykształcenie stypendia 0. rocznicę Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W