Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej

WA

Życie, które warte jest przeżycia

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walka z przysłowiowymi trzema schodami, integracja, wreszcie przekonanie o talentach drzemiących w każdym - także mniej sprawnym fizycznie - człowieku leżały u podstaw powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej.

W czerwcu w Żelechowie - tak członkowie, jak i wolontariusze - świętować będą 20-lecie istnienia. Jubileusz to doskonała okazja, by przybliżyć czytelnikom zakres działalności organizacji. Z kolei trwający w Kościele Rok Miłosierdzia staje się dogodną sposobnością do zaapelowania o wsparcie dzieła. - Zapraszamy ludzi, którzy zechcieliby poświęcić swój wolny czas osobom niepełnosprawnym. Prosimy też o finansową pomoc, od której zależy bogactwo oferty, jaką możemy im zaproponować - zachęcają liderzy stowarzyszenia.

Jubileuszowy przegląd

W strukturach diecezjalnego KSN funkcjonuje m.in. siedlecki oddział. Jedną ze sztandarowych firmowanych przez nich akcji na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta i okolic jest Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych ph. „Być dobrym jak chleb”. Tegoroczna, 15 edycja artystycznej imprezy odbędzie się 16 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki. - Zaproszenie do udziału wystosowaliśmy do 18 placówek - wyjaśnia Beata Grochowska, prezes siedleckiego oddziału KSN, dodając, iż termin przyjmowania zgłoszeń upływa wraz z końcem maja. Zwraca uwagę, iż przekrój wiekowy występujących jest bardzo szeroki: od dzieci uczęszczających do integracyjnych przedszkoli - po seniorów zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”. - Nasi uczestnicy przygotowujący się w ramach zajęć kółka teatralnego prowadzonego przez Olę Grochowską zaprezentują trzy piosenki. Za choreografię podczas występu odpowiada Karolina Wójcik - prezes chwali zaangażowanie wolontariuszek i podkreśla, że doroczna impreza to doskonała okazja do sprawdzenia aktorskich zdolności na scenicznych deskach.

- Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w dawaniu innym radości - uzupełnia Dariusz Samborski, wiceprezes zarządu głównego KSN. W jego opinii udział w przeglądzie to okazja do „wyjścia” z domu oraz szansa uwierzenia we własne możliwości. Pytany o sztukę wystawianą przez siedlecki oddział stowarzyszenia, która najmocniej wbiła mu się w pamięć, bez wahania wskazuje „Niewidzialnych”. - Prezentowaliśmy ją m.in. w warszawskim hotelu Marriott. Po spektaklu podszedł do nas z gratulacjami sam Krzysztof Kolberger, a inna z aktorek powiedziała, że sztuka ta powinna być pokazana we wszystkich stacjach telewizyjnych w Polsce - wspomina. Czym tak bardzo zachwyciła stołeczną publikę? - Kanwą spektaklu były nasze przemyślenia. Iwona Pokora-Nowosielska podczas półrocznych warsztatów uczyła nas dykcji, scenicznego zachowania, ale przede wszystkim z nami rozmawiała. Scenariusz powstał w oparciu o smutki i radości osób niepełnosprawnych; obrazował naszą codzienność i marzenia; słowem: oddawał, co nam w duszy gra...

Potrzebujemy wolontariuszy!

Obok spotkań w ramach kółka teatralnego siedlecki oddział KSN prowadzi m.in. sekcję plastyczną. Prace powstające w ramach zajęć prezentują następnie podczas Jarmarku św. Stanisława. Wyroby rękodzieła artystycznego będą też sprzedawać w siedleckiej galerii w dniach 20-22 maja. Pozyskane środki posłużą przygotowaniu upominków wręczanych następnie uczestnikom przeglądu; stanowić mają one także dofinansowanie dorocznego pleneru artystycznego. Celem wsparcia osób niepełnosprawnych, których nie stać na opłacenie wpisowego, prowadzone są również kwesty przed siedleckimi kościołami. Miejscem tegorocznego wakacyjnego pobytu KSN-owiczów będą Dobczyce nieopodal Krakowa. W programie, obok typowych zajęć warsztatowych, jest tak bardzo ceniony przez wszystkich czas na zwiedzanie.

Stworzenie osobom niepełnosprawnym komfortu podczas wakacji zależne jest od wsparcia ludzi dobrej woli. - Potrzebujemy wolontariuszy - oświadczają zgodnie, tłumacząc, iż działalność KSN wspierają zazwyczaj ludzie młodzi. Po skończeniu szkoły idą na studia albo do pracy i zwyczajnie nie starcza im już czasu na dodatkowe zaangażowanie. Tymczasem posługa wśród osób bardziej dotkniętych przez los owocuje cenną lekcją tolerancji i przekonania, że „tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” (Albert Einstein).

WA

RAMKA

Apel o wsparcie!

Atrakcyjność oferty, jaką zarówno członkom, jak i wolontariuszom może zaproponować siedlecki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, jest zależna od materialnego wsparcia ludzi dobrej woli. Stąd - zawsze aktualny - apel o pomoc!

Wpłaty można kierować na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcach: 08 9194 0007 0000 2280 2000 0010.

Jako organizacja pożytku publicznego KSN ma także możliwość pozyskiwania 1% podatku - KRS 0000405015 - z dopiskiem „KSN oddział Siedlce”.

Więcej informacji zainteresowani uzyskają pod nr. tel.: 532-459-426 bądź pisząc na adres: ksnsiedlce@interia.pl.  Siedziba siedleckiego oddziału stowarzyszenia mieści się przy ul. Bema 22.

 

3 PYTANIA

Ks. Adam Kulik
asystentkościelny Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej

Proszę Księdza, czy osobom niepełnosprawnym wierzy się łatwiej?

Wiara ma charakter indywidualny, ale przeżywa się ją we wspólnocie. Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych ukierunkowana jest na pomoc poszczególnym osobom borykającym się na co dzień z wieloma trudnymi sytuacjami w znajdowaniu odpowiedzi na pytania o sens cierpienia. Spotkania z członkami stowarzyszenia, prowadzone przy różnych okazjach rozmowy niosą szczególny wymiar świadectwa. Osoby niepełnosprawne potwierdzają, iż wiara pozwala im spojrzeć na własne życie z innej perspektywy i odkryć jego wielką wartość. Obecność asystenta kościelnego w strukturach stowarzyszenia podyktowana jest zatem koniecznością towarzyszenia tym osobom na drodze zawierzenia Panu Bogu, jak też potrzebą duchowego wsparcia w pokonywaniu przez nich różnego rodzaju problemów czy kryzysów.

„Formacyjną” odsłoną funkcjonowania siedleckiego oddziału KSN są m.in. cyklicznie sprawowane Msze św., których oprawę liturgiczną przygotowują członkowie stowarzyszenia, oraz Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę...

Raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnią niedzielę, spotykamy się w kaplicy sióstr sakramentek przy ul. Rawicza na Mszy św. z udziałem osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i wolontariuszy. O 15.00 odmawiana jest wspólnie Koronka do Miłosierdzia Bożego, a następnie sprawowana Eucharystia, do udziału w której zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne tak z terenu miasta, jak i okolic. Po jej zakończeniu gromadzimy się w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Bema na spotkaniu formacyjnym, w trakcie którego głoszona jest katecheza. Niepisaną tradycją stały się też toczone przy okazji rozmowy i poczęstunek.

W programie rocznych wydarzeń KSN mamy również spotkanie opłatkowe i wspomnianą ogólnopolską, wyruszającą z Warszawy Pielgrzymkę Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Nasze stowarzyszenie pielgrzymuje w grupie bł. Unitów Podlaskich. Chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce nie brakuje... Jednak, aby osoba niepełnosprawna mogła wyruszyć na szlak, musi mieć zapewnioną opiekę wolontariuszy.

„Bez nich ani rusz!” - zgodnie podkreślają liderzy stowarzyszenia. Jaką rolę odgrywają wolontariusze w funkcjonowaniu KSN?

Pole ich zaangażowania jest bardzo szerokie. Mamy wolontariuszy, którzy regularnie uczestniczą w naszych spotkaniach albo wspierają członków stowarzyszenia, odwiedzając ich prywatnie - w domach. Niektórzy poświęcają urlop, by służyć pomocą członkom KSN podczas wakacyjnych plenerów czy pielgrzymki na Jasną Górę. Ich „dyżur” przy osobie niepełnosprawnej trwa wówczas całą dobę: odpowiadają za organizację noclegu, żywienie, toaletę; na szlaku pchają wózek, zaś podczas postoju w pierwszej kolejności troszczą się o komfort wypoczynku swoich podopiecznych. Co zyskują w zamian? Dokonuje się swoista wymiana darów! Kontakt z osobami niepełnosprawnymi pozwala ludziom zdrowym na uporządkowanie  hierarchii wartości. Rodzi też wdzięczność Panu Bogu za wszelkie dobro, jakim zostaliśmy obdarowani

Echo Katolickie 19/2016


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wolontariat integracja niepełnosprawni wykluczenie społeczne wolontariusze bariery architektoniczne Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W