Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Partia i sformułowanie bibline: przypadkowa zbieżność?

Mariusz Kierasiński

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆSłysząc w kościele podczas czytań mszalnych sformułowanie "prawo i sprawiedliwość" niejeden katolik uśmiecha się pod nosem, myśląc - no tak, nawet Pismo święte wykazuje jawną sympatię w stosunku do jednej z polskich partii politycznych. Czy zbieżność tej frazy z nazwą partii jest całkowicie przypadkowa? A jeśli nie - to czy możemy mieć nadzieję, że konkretna partia faktycznie zrealizuje biblijne ideały? [MG]


Fraza „Prawo i Sprawiedliwość” dość często występuje na kartach Pisma Świętego. W psalmie 33 czytamy o Bogu, że „On miłuje prawo i sprawiedliwość; ziemia jest pełna łaskawości Pana”(por. Ps 33,5). Paralelnie czytamy o Bogu w psalmie 11, że jest On sprawiedliwy i miłuje sprawiedliwość, dlatego ludzie prawi zobaczą Jego oblicze, oblicze sprawiedliwości. (zob. Ps 11,7). Jakby było mało tego, psalm 37 mówi o tym, że Bóg miłuje sprawiedliwość , a swoich świętych (sprawiedliwych) nie opuszcza, w przeciwieństwie do ludzi nikczemnych. Wręcz nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione (zob. Ps 37,28). Tak ostre słowa mogą mrozić krew w żyłach, szczególnie tym, którzy umiłowali doczesność oraz związany z doczesnością grzech. Natomiast psalm 99 mówi o Bogu, który jest nie tylko potężny, ale który kocha sprawiedliwość. Który prawo i sprawiedliwość ustanowił w Jakubie (Izraelu) (zob. Ps 99,4). Zatem to Bóg jest nie tylko twórcą prawa, ale i sprawiedliwości. Dlatego Bóg gromi pyszałków, a przeklęci są wszyscy ci, którzy odstępują od Jego przykazań(zob. Ps 119,21). Bowiem Jego przykazania są i prawem i sprawiedliwością.

Prawo i sprawiedliwość w księdze Jeremiasza to konkretne czyny, jak: uwolnienie uciśnionego z rąk ciemięzcy, czy zakaz uciskania obcego, sieroty, czy wdowy oraz stanowczy zakaz rozlewania niewinnej krwi (zob. Jr 22,3). Tam, gdzie Jeremiasz mówi o królu Jozjaszu wspomina, że „... on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności” (por. Jr 22,15). Jeremiasz prorokując o Mesjaszu, także podkreśla, że będzie to mąż, który będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi (zob. Jr 23,5). 

W księdze Ezechiela czytamy: „Tak mówi Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana Boga”(por. Ez 45,9). Zatem te napomnienia skierowane są do władców, oczywiście nie tylko do władców Izraela. Wypełnianie prawa i sprawiedliwości to przede wszystkim powstrzymanie się każdej władzy od ucisku, współcześnie w domyśle podatkowego, czy administracyjnego. To kres wszelkim gwałtom, także, a może przede wszystkim gwałtom, które obecnie nazywamy aferami politycznymi, czy gospodarczymi, a także obyczajowymi. Zatem współcześni władcy, którzy mieliby wypełniać prawo i sprawiedliwość winny być ludźmi prawymi, na wysokim poziomie moralnym. Dla których podstawowe i fundamentalne wartości są niezbywalne. Niewątpliwie takie wartości, to szacunek dla prawdy o naszej ludzkiej kondycji, między innymi i takiej, że życie ludzkie winno być chronione od poczęcia, aż po naturalną śmierć, czy wszelkiego rodzaju nieformalne, a także tej samej płci związki międzyludzkie są dewiacyjne. Reasumując ten wątek, trzeba stwierdzić, że tylko ludzie prawi mogą zagwarantować prawo i sprawiedliwość w społeczeństwie i w państwie. Zatem wybór ludzi do władzy państwowej pozbawionych moralności, inaczej mówiąc prawości będzie skutkował uciskiem społecznym, tak w wymiarze duchowym (prawna możliwość aborcji, eutanazji, In vitro, legalizacja par homoseksualnych, antykoncepcji oraz w edukacji wpajanie fałszywych informacji, choćby związanych z gender itp.), jak w wymiarze fizycznym (nadmierny fiskalizm, połączony z licznymi aferami gospodarczymi, które zubożają i osłabiają całe narody).

W Polsce zaistniał pewnego rodzaju fenomen. Bo oto jedna z partii politycznych nazwała się Prawo i Sprawiedliwość. Już samą nazwą wyróżnia się od innych, aczkolwiek taka nazwa niezwykle zobowiązuje, choćby i do tego, aby działający w niej ludzie byli prawi. Osoba, która taką nazwę tej partii wymyśliła, albo jej nadała, najprawdopodobniej kierowała się powyższymi znaczeniami i Biblijnym jej pochodzeniem. Jest to swego rodzaju fenomen, tym bardziej w świecie współczesnej polityki, aby polityczna partia już w swojej nazwie nawiązywała do istoty sprawowania władzy. Być może i z tego powodu ludzie prawi, szukający prawości i tęskniący za sprawiedliwością, w jakiejś mierze pokładają nadzieje, że Prawo i Sprawiedliwość za pomocą prawych ludzi będzie sprawowała władzę sprawiedliwie przy poszanowaniu niezbywalnych praw jednostki ludzkiej i przy poszanowaniu wartości, na których została zbudowana nasza chrześcijańska cywilizacja.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wartości polityka prawo Biblia sprawiedliwość moralność społeczeństwo ideał partia Zasady Prawo i Sprawiedliwość prawość dewiacja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W