Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Jerzy Turowicz

SERCE PRAW CZŁOWIEKA

Motyw poszanowania praw człowieka, obecny w nauczaniu Jana Pawła II odpoczątku jego pontyfikatu, powraca ze wzmożoną siłą w jego orędziu na 32. Światowy Dzień Pokoju. Papież przywołuje tu zbieżność między stanowiskiem Kościoła a Powszechną Deklaracją Praw Człowieka; 50. rocznicę jej uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie obchodzimy. Pewna różnica, ale bynajmniej nie sprzeczność między tymi dwiema koncepcjami polega na tym, że korzeniem koncepcji religijnej jest przekonanie o zawartej w naturze człowieka, obdarzonego przez Stwórcę rozumem i wolną wolą, godności i wartości jego osoby. Dlatego sercem praw człowieka nazywa Ojciec Święty wolność religijną.

Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś zawłaszczenie pojęcia praw człowieka przez Kościół, ani też tylko o wolność wspólnot religijnych - wszelkich wspólnot religijnych - do pełnienia swojej misji. Wolność religijna to przede wszystkim prawo człowieka, prawo jednostki. Wolność wyznawania religii, życia zgodnie z nią, świadczenia tej religii. Religii, która określa stosunek do Boga, jeśli się weń wierzy, stosunek do innych ludzi, do świata, określa światopogląd człowieka, jego najgłębsze aspiracje, dostarcza odpowiedzi na pytanie o prawdziwy sens istnienia człowieka na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej.

Ta wolność religijna nie może podlegać żadnym ograniczeniom. Człowiek ma prawo żyć zgodnie ze swym sumieniem, z prawdą, do której doszedł, nawet jeśli jest w błędzie. Próba ograniczenia wolności religijnej czy też stosowania jakiegoś przymusu w tej dziedzinie jest zarazem naruszeniem całego gmachu praw człowieka. Stanowią one bowiem niepodzielną całość. "Żadne z praw ludzkich nie jest zabezpieczone - mówi Jan Paweł II - jeżeli nie staramy się chronić wszystkich jednocześnie". Poszanowanie praw człowieka jest zaś warunkiem pokoju społecznego, pokoju między ludźmi, pokoju między narodami, o który apeluje Ojciec Święty u progu trzeciego tysiąclecia.


Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA prawa człowieka religia Jan Paweł II sumienie proces przymus Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wolność religijna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W